Emersons største brukerkonferanse I Europa

Et rekordstort antall presentasjoner vil informere deltakerne om hvordan nyeste automatiseringsteknologi kan hjelpe til i den digitale overgangen. Les omtalen av Emerson User Exchange som bli arrangert i Milano, Italia

2020-01-28

Fagdag; Driftssikre vann- og avløpsanlegg

Målet med denne fagdagen er å tilegne seg mer kunnskap om ulike teknologier og løsninger for vann og avløp med driftssikkerhet i fokus. Det er algt vekt på å ha temaer som er relevant for design og driftssikkerhet innen vann- og avløpssystemer.

2016-04-28

Forum for Automatisk Produksjon 2015

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Industri og NFA. Vi får høre innlegg som viser utviklingen og bruken av automatisering og robotisering innen flere virksomhetsområder, blant annet fra verftsindustrien, vareproduksjon, trevare og næringsmiddelindustrien.

2015-08-18
Krohne

KROHNE Instrumentation inviterer til

Flow skolen - Grunnleggende kurs i mengdemåling av væsker & gass

Varighet: 2 dager

Dato: 6. og 7. oktober

Sted: Kristiansand

FLOW-SKOLEN går over to dager, og er et kompetansehevende kurs som tar utgangspunkt i måleteknologiene og er nøytral i forhold til produsenter, så godt som det lar seg gjøre. Kurset dokumenteres med kurskompendium og kursbevis.

2015-08-10
Hit logo

Ny nettbasert master i teknologi

Fra høsten 2015 kan Høgskolen i Telemark tilby sitt veletablerte masterprogram i Systems and Control Engineering – på nett. Det blir obligatoriske samlinger i slutten av hvert semester, men hoveddelen er nettbasert.

2015-02-13
Tavleforeningen logo

Tavleforeningens kurs våren 2015

Norsk Eltavleforening er en samlende faglig bransjeorgan for produsenter, leverandører, rådgivere og andre aktører innen prosjektering, bygging og bruk av lavspenningstavle. Ved økt kompetanse påvirke til økt kvalitet og bedre elsikkerhet.

2015-02-13
NFA-logoannonse

NFA kurs/konferanser våren 2015

NFAs visjon og strategi sier om kurs og konferanser: Bidra til kompetanseheving og nettverksbygging ved å arrangere kurs og konferanser. Og å være den naturlige møteplassen for automatisering. Se hele arrangementsoversikten.

2015-02-13