Årsmøte i Tavleforeningen

To viktige saker i sentrum for Tavleforeningen

Da Tavleforeningen avholdt årsmøte var det to saker som dominerte diskusjonene. Faglig og foreningspolitisk var det verifikasjonsordningen for Godkjent tavleprodusent som engasjerte mest. Men økonomien krevde også oppmerksomhet. Antall medlemmer har positiv utvikling, men deltakelse på foreningens arrangementer har ikke helt kommet seg etter pandemien. Resultatet er at foreningen hadde et underskudd i 2023.

Selv om det har skjedd en del sammenslåinger av tavlebyggere i året som gikk, økte antall bedriftsmedlemmer med en. Det er positivt. 

Aktivitetsnivået i foreningen har vært høyt

Svært mye innsats er rettet mot kvalifikasjonsordningen. På vegne av tavlebransjen har Tavleforeningen tatt initiativet til å definere kvalifikasjonskrav for bransjen, og Norsk Sertifisering er engasjert i å utvikle en ordning for Godkjent tavlebygger. Videre er det jobbet med å ansette en ny faglig leder. Hans-Petter Nybakk har gitt beskjed om at han ønsker å trappe ned sin virksomhet som faglig leder. Styret tror at man snart kan presentere ny faglig leder. Kort tid etter årsmøtet skal aktuelle kandidater bli intervjuet.

Blant andre viktige saker i foreningen er rådgiving. Om lag 160 saker fra medlemmer er behandlet og gitt svar på. Denne virksomheten er helt tydelig viktig for medlemmene.

Det ble i 2023 avholdt 15 kurs og 2 tavleforum – åpne medlemsmøter. Vider ble det arrangert 4 kurs i serien Tavleskolen og 3 internt i bedrift. 

En forfattergruppe, oppnevnt av Tavleforeningen, har revidert læreboken Tavlemontøren, som vil bli gitt ut på Elforlaget i oppdatert utgave innen Eliaden 2024.

Det nye styre har følgende sammensetning:

  • Styreleder Jørgen H. Walter, Cowi AS
  • Styremedlem Kenneth Sjo Samuelsen, Mongstad Tavleteknikk AS
  • Styremedlem Gaute Garmo, Structor Fredrikstad AS
  • Styremedlem Morten Bergan, Elcor AS
  • Styremedlem Torgeir Andersen, Schneider Electric Norge AS
  • Styremedlem Robin Thomas Bell, Tavletek AS
  • Varamedlem Hans Christian Brekke, Tavlebyggern AS
  • Varamedlem Kjell-Frode Davidsen, Siemens AS

Aktivt årsmøte

Det ble gode diskusjoner om den faglige retningen på foreningens virksomhet i årene som kommer. Mye avhenger av at man evner å snu en negativ økonomisk trend. Samarbeidet med andre aktører i bransjen er også viktig. Det gjelder både installatører og rådgivere. Når det gjelder rådgivere mente flere av deltakerne at de ikke følger opp viktige teknologiske utviklinger. Ofte ser det ut til at enkelte rådgivere ser etter løsninger hvor det benyttes færrest mulig komponenter i tavlen. Da kan man hverken sikre god cyber sikkerhet eller høy oppetid, med UPS. Det kan se ut til at enkelte rådgivere tenker kortsiktig og ønsker å redusere kostnader. Slik tenkning kan bli kostbart på lengre sikt. 

Faglig sett er det stort behov for Tavleforeningens virksomhet. Det viktigste på kort sikt er å få bedret økonomien og øke tavlefagets renommé. Arbeidet med godkjenningsordningen er helt sentralt i jobben med å øke tavlefagets rennommé. Under årsmøte ble det gode diskusjoner etter Norsk Sertifiserings presentasjon av definerte kvalifikasjonskrav og prosedyrer for verifikasjonsordningen. Alle innspillene ble notert og tatt med i det videre utviklingsarbeidet. I denne sammenheng er det viktig å understreke at dette er en frivillig bransjeordning, men som gir Godkjent tavleprodusent et verifikasjonsbevis som bekrefter dokumentert fagkompetanse, lovlydighet og seriøsitet.

En representant fra NELFO orienterte om markedsutvikling i næringen. Selv om byggebransjen generelt har noen negative forventninger om nær fremtid, kan det se ut til at forventningene innen elektro er mer positiv. Det omfatter også tavlebransjen. Med mer avanserte bygg og krav til cyber sikkerhet, må det bli økte krav til avanserte 

Ulstein crop

Ulstein Verft startar utrustinga av Olympic sin neste CSOV

Slepet av skroget til byggnummer 319, det andre TWIN X-STERN CSOV-skipet (Construction Service Operation Vessel) til Olympic, kom til Ulstein Verft 8. mai 2024 frå Crist-verftet i Polen. No startar utrustingsarbeidet. I 2022 signerte Olympic og Ulstein ein kontrakt på skipsdesign og bygging av to CSOV-ar av ULSTEIN SX222-designet frå Ulstein Design & Solutions AS. 

Lynlader crop

Norsk lynlader med Formel E teknologi

Den norske pioneren innen mobil hurtiglading, Nordic booster, har utviklet verdens første mobile og skalerbare hurtiglader med integrerte batterier - Hummingbird®. Batteriteknologien stammer fra det elektriske racing-mesterskapet Formel E. Den sikrer mulighet til å møte fremtidige behov etter hvert som den elektriske maskinparken utvikler seg.

Benjamin Doerr

Watson-Marlow presenterer den avanserte OEM-panelmonterte løsningen

Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) har videreført DriveSure™ med aller nyest teknologi for å tilby en komplett peristaltisk panelmontert pumpeløsning for OEM-er (Original Equipment Manufacturers). Industriell Ethernet-kompatibilitet gjør det enklere å integrere DriveSure i avanserte distributerte styresystemer og tilbyr sluttbrukeren fjernstyrt overvåkning og kontroll.

IIRO RAUTIAINEN

Eaton møter sterk etterspørsel etter avanserte UPS-systemer med ny fabrikk i Finland

Eaton har åpnet en ny toppmoderne fabrikk i Helsinki. Dette skal øke produksjons- og leveringskapasiteten for å møte den voksende etterspørselen etter UPS-systemer. Energistyringsselskapet Eaton er en av verdens største produsenter av 3-fase avbruddsfri strømforsyningssystemer (UPS).