Annonser i AMNYTT sine kanaler

AMNYTT har tre mediekanaler / three media channels

  • Webside
  • Newsletter, ukentlig / weekly
  • Digitalt Magazine, 7 utgaver per år / 7 issues per year
  • Norges eneste fagblad for automatisering / The only automation magazine in Norway

Tom 2016 helfigurTa kontakt, så får dere en uforpliktende gjennomgang av våre medier og et tilbud som er riktig for deres bedrift.

Please contact me for information about our media channels and an offer correct for your company.

Tom R. Mehlum
Head of Marketing
Mobile: +47-900 44 944

eMail: tom@amnytt.no

Kort informasjon / Quick facts

Nok et nytt år med positiv utvikling. Den digitale omveltning i media og også i industrien fortsetter med full styrke. Det målrettede arbeidet vi startet med for snart fem år siden med å spre AMNYTT i den digitale verden gir stadig gode resultater. Vi blir stadig mer synlig i sosiale medier og i søkemotorene. Tilfanget av nyheter av faglig art, produkt og prosjekt nyheter øker som et resultat av at AMNYTT er godt synlig i bransjen og den digitale verden. Tilfanget av nye lesere, utenom det tradisjonelle kanalen er stort. Om lag 50 prosent av lesere av AMNYTT Magazine kommer fra nettsøk eller annen aktivitet på nettet. Dette er i tillegg til vår egen digitale distribusjon. Vårt Magazine lastes i gjennomsnitt ned over 10.000 ganger per utgave.

Another new year with positive development. The digital upheaval in the media and also in the industry continues with full force. The targeted work we started almost five years ago to spread AMNYTT in the digital world continues to produce good results. We are becoming increasingly visible in social media and in the search engines. The supply of news of a professional nature, product, and project news is increasing as a result of AMNYTT being highly visible in the industry and the digital world. The catchment of new readers, outside of the traditional channel, is large. About 50 percent of readers of AMNYTT Magazine come from web searches or other online activity. This is in addition to our own digital distribution. Our Magazine is downloaded on average over 10,000 times per issue.

 

Banner-640x150-Din-annonse-her.jpg

 

 

Rexroth.png

 

 

Autic.png

 

 

 

 

 

Del |