Tavledokumentasjon og NEK 400 Tolkning 11

20.01.22

Informasjon

Løsninger og prinsipper for sikkerhet og beskyttelse i elektriske installasjoner beskrives i NEK 400. Nye løsnings- prinsipper ved tilknytning av flere parallelle strømkilder fremgår nå av Tolkning 11 til NEK 400:2018. Tolkning 11 modifiserer kravene til frakoblingsutstyr i hovedtavlene og medfører praksisendring for tavleprodusentene.

Kravene til dokumentasjon av elektrotavler fremgår ikke entydig på ett sted i regelverket. Dette resulterer i ulik praksis og forståelse for hvilke dokumentasjon som kreves og hvilke opplysninger om tavla som skal være tilgjengelig i tavler som er installert og satt i drift. Tavleforeningen oppsummerer elementene som utgjør det formelle dokumentasjonskravet som er relevant for tavler.

Målgruppe

  • Tavlebyggere
  • Rådgivere
  • Installatører
  • Andre interesserte for faget
Del |