KREATIVT LYS FOTOSTUDIO

Vil være med på å endre måten mange bedrifter jobber på

Phoenix Contact har ansatt IoT applikasjonsingeniør

Jonas Schultz Pedersen startet hos Phoenix Contact AS 1. juli i år. Han starter i stillingen som applikasjonsingeniør med fokus på Industrial IoT og Open Source programmering.

Jonas gikk ut av OsloMet - storbyuniversitet i år og utførte sin hovedoppgave med PLCnext hos et eksternt firma med C++ programmering i PLS.

I arbeid med hovedoppgaven fikk jeg muligheten til å benytte C++ til å programmere PLCnext kontrolleren AXC F 2152 som ble lansert i November 2017. Det tok ikke lang tid før jeg erfarte de store fordelene ved å kunne dra nytte av det enorme open source samfunnet som er der ute. Mange problemer er allerede løst, så hvorfor ikke benytte seg av dette? Jeg har troen på at ny teknologi som PLCnext vil være med på å endre måten mange bedrifter jobber på. Med muligheten til å kombinere tradisjonell PLS programmering med objektorientert vil det åpne nye dører for mange. Ingeniører fra forskjellige disipliner kan nå jobbe i sitt foretrukne arbeidsmiljø, om det er C++, C#, IEC 61131-3 eller Matlab simulink så er dette nå mulig i en og samme kontroller.

Et annet tema som har vært av stor interesse og et viktig fokusområde på vei inn er industri 4.0 som er det såkalte tingenes internett i industrien. Det samles allerede større mengder data i norsk industri enn det noen gang har vært gjort tidligere. Ved å benytte disse dataene på riktig måte vil fordelene være store og gir mange muligheter til å designe og i etterkant effektivisere driften av industrielle anlegg. Energibesparelse, bedre støtte for service og vedlikeholdspersonell, reduserte produksjonskostnader og økt produktivitet er noen av fordelene som gjør slike løsninger attraktive for enhver. Slik jeg ser det, er det et stort utviklingspotensial i Norsk industri. Jeg er heldig her i Phoenix Contact som får muligheten til å jobbe med disse temaene i den spennende tiden vi er i nå.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...