SCANA Styrk Bekkenes_CEO_CROP

tydelig DNA fra den maritime bransjen

Incus Investor skifter navn

Investeringsselskapet Incus Investor skifter navn til Scana ASA, staker ut en ny kurs og flytter hovedkontor til Bergen. Gjennom sine datterselskaper har Incus Investor forvaltet en bred nordisk industrihistorie som strekker seg flere hundre år tilbake i tid.

Som et ledd i selskapets nye strategi tas Scana navnet tilbake samtidig som hovedkontoret flytter til Bergen for å komme nærmere den maritime klyngen.

Sterkt maritimt DNA

Mange drar nok kjensel på Scana-navnet. Ikke bare het Incus Investors forløper Scana Industrier, men en rekke nåværende og tidligere datterselskaper har også hatt Scana som en del av navnet sitt.

– Når vi nå tar tilbake Scana-navnet, legger vi bak oss noen vanskelige år som Incus Investor og ser fram til en ny giv tuftet på den stolte bakgrunnen vår. Historisk sett har vi vært posisjonert tyngre innen stål- og tungindustri, men Scana har også sterk kompetanse og et tydelig DNA fra den maritime bransjen. Det er dette DNA-et vi har valgt å bygge selskapets nye plattform på, og satsingen styrkes av at Scanas maritime produkter og tjenester allerede har et godt renomme ute blant kundene, poengterer administrerende direktør Styrk Bekkenes.

Flytter hovedkontoret til Bergen

Som en del av profilendringen vil selskapet flytte Scanas hovedkontor fra Stavanger til Bergen.

— På den måten kommer vi tettere på et større maritimt cluster i en viktig brytningstid for bransjens fremtid, med bedre tilgang til kompetansen vi trenger når vi skal vokse og utvikle oss videre. Vi vil gjennom en slik flytting også tilpasse morselskapets kostnader til dagens aktivitetsnivå, sier Bekkenes.

Kort om Scanas datterselskaper:

Scana Skarpenord:
En ledende internasjonal leverandør av ventilstyresystemer.

Scana Subsea:
En av de mest erfarne spesialistbedriftene i verden på stigerørsapplikasjoner til olje- og gassindustrien.

Scana Offshore:
Leverandør av innovative forankrings- og lastesystemer til markedssegmenter som olje og gass, fiskeoppdrett og flytende vind.

 

Eplan User_interface crop

I skyen: Finn enhetsdata raskere og begynn å arbeide umiddelbart

Sparer tid innen design og fører til raske resultater

Den nyeste versjonen av EPLAN Data Portal, som gir brukerne komponent- og enhetsdata for designkonstruksjon via nettet, ble lansert tidlig i juni 2020. Portalen er nå eksklusivt integrert i EPLAN ePulse-skyen.

les mer...
MTT crop

MTT (Mongstad TavleTeknikk AS) etablerer seg i Bergen

Rr i tråd med selskapets strategi om å styrke konkurransekraften mot industri

MTT startet fra 1. juli 2020 opp produksjon og prosjektering av elektriske systemløsninger og tavler i Salhusvegen 55 i Bergen. Lokaliteten har vært benyttet til tavleproduksjon i en årrekke og er godt egnet for MTT sin videre satsning.

les mer...
NORD-Condition-Monitoring_print crop

NORD utvider med nye produkter og strategiske investeringer

Fra tidlig i 2021 skal NORD også bygge et automatisk lager for små deler

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG oppnådde en solid og målrettet vekst i regnskapsåret 2019, noe som ble gjenspeilet i en økning i salget på 750 millioner euro. Investeringer i avdelinger og logistikk bidro til ytterligere stimulans. NORD ligger også godt an i den nåværende krisen. Utviklingsaktiviteter og investeringer går som planlagt, slik at NORD kan beholde posisjonen som en sterk partner i drivteknologisektoren.

les mer...
OR_Screwdriver_040_02 crop

OnRobot lanserer en komplett plug-and-play intelligent skrutrekker

Skrutrekkeren kan oppdage feil skruelengde

Den nye skrutrekkeren fra OnRobot kan tas i bruk og overføres til nye oppgaver på få minutter. Den har innebygde smarte funksjoner – deriblant presis kontroll av dreiemoment og integrert aksel – som forenkler programmeringen og fremmer produktiviteten, kvaliteten og avkastningen

les mer...