SCANA Styrk Bekkenes_CEO_CROP

tydelig DNA fra den maritime bransjen

Incus Investor skifter navn

Investeringsselskapet Incus Investor skifter navn til Scana ASA, staker ut en ny kurs og flytter hovedkontor til Bergen. Gjennom sine datterselskaper har Incus Investor forvaltet en bred nordisk industrihistorie som strekker seg flere hundre år tilbake i tid.

Som et ledd i selskapets nye strategi tas Scana navnet tilbake samtidig som hovedkontoret flytter til Bergen for å komme nærmere den maritime klyngen.

Sterkt maritimt DNA

Mange drar nok kjensel på Scana-navnet. Ikke bare het Incus Investors forløper Scana Industrier, men en rekke nåværende og tidligere datterselskaper har også hatt Scana som en del av navnet sitt.

– Når vi nå tar tilbake Scana-navnet, legger vi bak oss noen vanskelige år som Incus Investor og ser fram til en ny giv tuftet på den stolte bakgrunnen vår. Historisk sett har vi vært posisjonert tyngre innen stål- og tungindustri, men Scana har også sterk kompetanse og et tydelig DNA fra den maritime bransjen. Det er dette DNA-et vi har valgt å bygge selskapets nye plattform på, og satsingen styrkes av at Scanas maritime produkter og tjenester allerede har et godt renomme ute blant kundene, poengterer administrerende direktør Styrk Bekkenes.

Flytter hovedkontoret til Bergen

Som en del av profilendringen vil selskapet flytte Scanas hovedkontor fra Stavanger til Bergen.

— På den måten kommer vi tettere på et større maritimt cluster i en viktig brytningstid for bransjens fremtid, med bedre tilgang til kompetansen vi trenger når vi skal vokse og utvikle oss videre. Vi vil gjennom en slik flytting også tilpasse morselskapets kostnader til dagens aktivitetsnivå, sier Bekkenes.

Kort om Scanas datterselskaper:

Scana Skarpenord:
En ledende internasjonal leverandør av ventilstyresystemer.

Scana Subsea:
En av de mest erfarne spesialistbedriftene i verden på stigerørsapplikasjoner til olje- og gassindustrien.

Scana Offshore:
Leverandør av innovative forankrings- og lastesystemer til markedssegmenter som olje og gass, fiskeoppdrett og flytende vind.

 

David Johansen, portrait

Nyansatt Master of Science in engineering i KROHNE Instrumentation

David Johansen er 33 år og bosatt i Moss. Han skal arbeide med teknisk salg av instrumentering rettet mot KROHNE Instrumentation kunder i Olje- og Gass bransjen.

les mer...
NORD-IE5plus-Motor crop

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

Har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt for bruk i intralogistikk.

les mer...
Autic edge 4transparent crop

Red Lion FlexEdge

Løser oppgaver man ellers trenger flere produkter for å løse

Red Lion Controls, som forhandles av Autic as, er spesialister på kommunikasjon, industriell automasjon og nettverksløsninger har nå lansert  FlexEdge™ Intelligent Edge Automation Platform.

les mer...
AMNYTT 03 2020 kollasj crop

AMNYTT 03 2020 er distribuert

Teknologi kan være svaret på flere av utfordringene. Automatisering og digitalisering kan løse mange av problemene vi i dag ser. Jo færre personer det er i et lokale, for eksempel produksjonshall, dess lavere er sannsynlighet er det for smitte.

les mer...