Mixed-Reality crop

Bruke MR i forbindelse med konstruksjon og vedlikehold av oljeplattformer

Øker satsingen på «Mixed Reality»

Det siste året har Sopra Steria gjort store innhogg i «Mixed Reality»-markedet, med en sentral rolle i prosjekter som spenner fra stealth-teknologi og oljeplattformer til byggplanlegging, opplæring av ansatte ved kjernekraftanlegg og undervisning på skoler.

Tidligere i år ble konsulentselskapet medlem av Microsofts europeiske «Mixed Reality Partner Program».

– Vi har vært en stor og aktiv aktør innen «Mixed Reality» (MR) i flere år allerede, og partnerskapet med Microsoft har gitt oss muligheten til å ta MR-teknologi inn i enda flere prosjekter og sektorer, sier Jørn Skaaraas, applikasjonsdirektør i Sopra Steria.

En av de store integratorene

Florent Plessier, produktleder for HoloLens og Mixed Reality hos Microsoft i Frankrike, forteller at partnerskapet konsoliderer Sopra Sterias posisjon som en av Microsofts store integratorer i Europa.

– Vi er svært fornøyde med at Sopra Steria er med i vårt «Mixed Reality Partner Program». De har demonstrert hvor dyktige de er til å utvikle MR-prosjekter som integrerer blant annet kunstig intelligens, nettskyen og tingenes internett, sier Plessier.

Pioneren på MR i det norske markedet er Oslo universitetssykehus ved Intervensjonssenteret, som allerede i 2016 begynte å benytte HoloLens for å forberede kikkhullskirurgi på leverkreftpasienter. Sopra Steria hadde importert HoloLens fra USA, og tok initiativet til et prosjekt. Dette prosjektet har videreutviklet seg, og nå benyttes HoloLens jevnlig både i lever- og barnehjerteoperasjoner.

Ser igjennom vegger

I dag kan MR-produkter kjøpes over disk og på nett, og bruksområdene – og antall prosjekter – vokser.

Ett av disse prosjektene er et samarbeid mellom Equinor og Sopra Steria i Norge om å i forbindelse med konstruksjon og vedlikehold av oljeplattformer.t Microsoft HoloLens i forbindelse med konstruksjon og vedlikehold av oljeplattformer. Ved å synkronisere 3D-modeller med fysisk virkelighet er det blitt enklere å kontrollere at en plattform blir satt sammen på riktig måte. Teknologien gjør det også mulig å «se gjennom vegger» for å finne rør og andre indre komponenter.

Kjernekraft og militærfly

Sopra Steria Norge har også samarbeidet med spanske Tecnatom for å lage et MR-verktøy for opplæring av medarbeidere i kjernekraftindustrien. I tillegg har konsulentselskapet utviklet en MR-applikasjon basert på HoloLens som viser stealth-nivået i militærfly ved hjelp av 3D-hologrammer.

Gir bedre beslutninger

En annen tidlig bruker av MR-teknologi er Bane NOR Eiendom. Selskapet eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge og har som mål å bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt.

– Vi ser svært store gevinster ved å kunne oppdage feil tidlig i et byggeprosjekt, og visualisering underveis kan bidra til at feil oppdages tidligere enn det gjør i dag, sier Henning Bodin, leder for digital forretningsutvikling i Bane NOR Eiendom.

Bane NOR Eiendom har sammen med Sopra Steria testet ut bruk av MR-teknologi på ulike områder knyttet til beslutningsstøtte i store utbyggingsprosjekter og visualisering av BIM-modeller i byggeprosjekter.

– I forbindelse med by- og knutepunktutvikling kan økt visualisering gi bedre beslutningsstøtte for interne og eksterne interessenter. Ofte er det lange beslutningsprosesser i denne type utviklingsprosjekter og MR-teknologi kan bidra til å redusere tiden det tar å fatte beslutninger, sier Bodin.

Mer engasjerende undervisning

Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik er landets første skole som tar i bruk «utvidet virkelighet» i undervisningen. Teknologien gjør at studenter lettere ser hvordan prosjekter kan bli før man starter utviklingen. Dette gjør undervisningen mye mer engasjerende og realistisk.

Flere bransjer står for tur

– Vi har gjennomført prosjekter i flere forskjellige bransjer, blant annet i helsesektoren, olje og gass, transport, og bygg og anlegg. Vi ser at denne teknologien vil være svært nyttig sammen med vår satsning på maskinlæring, med kraften og funksjonaliteten man får i skyplattformer. Teknologien har nå kommet inn i en ny modenhetsfase, og bruksområdene øker sier Jørn Skaaraas

Om Sopra Steria

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 42 000 medarbeidere i over 20 land, og hadde en omsetning på 3,8 milliarder euro i 2017.

 

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...