Seeq Amco crop

Selvbetjente serviceanalyser, prediktiv modelleringsanalyser og visualisering

Seeq annonserer Industriell Digitaliseringsavtale med Aramco

Innføring av Seeq programvare vil ekspandere produksjonsinnsikt for å støtte data-baserte beslutninger hos Aramco. Seeq Corporation, en leverandør av produksjons- og industriell Internet of Things (IoT) avansert analyseprogramvare, har inngått en avtale med Saudi Aramco om å videreutvikle deres operasjonelle analysestrategi som en del av selskapets pågående Digital Transformasjonsprogram. I Norge er Amitec partner.

Avtalen vil gi ingeniører og fagspesialister fra Saudi Aramco tilgang til Seeqs selvbetjente serviceanalyser, prediktiv modelleringsanalyser og visualiseringsverktøy.

Eksempler på hvordan Seeqs programvare kan bli brukt hos Aramco inkluderer:

  • Automatisering av feildeteksjon in multi-fasemålinger
  • Forutsigelse av katalysatorordredeaktiveringshastighet
  • Forutsigelse av forkoksing
  • Analyse av korrosjonsgrad
  • Automatisert overvåking av Avansert Prosesskontroll for oljefelt.
  • Flåtestyring
  • Operasjonalisering av prediktive analysemodeller for bærekraftighetsinnsikt

"Seeq styrker våre ingeniører og fagspesialister med analyseverktøy som er enkle i bruk, for å virkelig demokratisere datavitenskap. Vi ser dette som et nøkkelelement for å skalere operasjonell analyse over hele organisasjonen," sier Walid A. Al-Naeem, Manager of Process & Control Systems Department, Saudi Aramco.

"Vi er glade for å inngå partnerskap med Crucial Solutions & Services (CSS) om å samarbeide på Aramcos industrielle digitaliserings-initativer," legger Lisa Graham, CEO for Seeq, til. "Vi skal gjøre dette ved å bygge på stordriftsdata, maskinlæring og innovasjon innen datavitenskap."

"Seeq skal hjelpe Aramco til å nå nye nivå for prosesseffektivitet, produksjonsoptimalisering og interdisiplinært samarbeid," kommenterer Sulaiman Alzuhair, Daglig Leder og grunnlegger av CSS. "Vi ser fram til å jobbe tett med Aramco og Seeq."

 

Mikro tunneler crop

Smart sensorsystem påviste mikroplast

Sensorbasert system for overvåkning av tunnelvaskevann

Smarte sensorer påviste mikroplast. – Viser at sensorer kan avdekke stoffer og miljøgifter de egentlig ikke kan måle, sier miljøgeolog Jørgen Engebretsen. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...
Goodtech Wacker crop

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

Får ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

les mer...
EH_Cernay crop

Endress+Hauser åpner nytt anlegg i Frankrike

Vil primært bli brukt til produksjon av elektromagnetiske mengdemålere

For å møte den økende etterspørselen etter mengdemålere har selskapet åpnet et nytt produksjons- og kontorbygg. Endress+Hauser produserer mengdemålere i Cernay for levering til kunder over hele verden. "Cernay er et av selskapets raskest voksende anlegg og har allerede blitt utvidet ni ganger siden det startet driften i 1991," sier Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet ved innvielsesseremonien for det nye produksjons- og kontorbygget.

les mer...
FG ATEX_IECEx-Certified_EncodersPosital crop

POSITAL Encodere - nå også ATEX/IECEx-sertifisering for sone 2/22

Sensorene er egnet for høypresisjonsapplikasjoner

POSITAL, som forhandles av FG-Tech, sin encoder familie IXARC er nå sertifisert ihht. ATEX/IECEx direktivene for Sone 2/22. Med denne sertifiseringen dekker POSITAL ytterligere applikasjoner innenfor olje- og gassinstallasjoner, kjemiske anlegg, trebearbeidingsoperasjoner og kornhåndteringsanlegg. Selve sertifikatet er utstedt av en tredjepart med spesiell kompetanse innen ATEX og IECEx testing og sertifisering.

les mer...