Rolls-Roys widerøe crop

Vil erstatte Widerøes flåte av fossildrevne fly på kortbanenettet

Rolls-Royce og Widerøe lanserer samarbeid for å utvikle nullutslippsfly

Det verdensledende industrielle teknologiselskapet Rolls-Royce og Widerøe har i dag signert en avtale om et felles prosjekt for å utvikle nullutslippsfly. Prosjektet er en sentral del av Widerøes ambisjon om å erstatte og elektrifisere store deler av sin flyflåte, mer enn 30 fly, innen 2030. Nyheten om samarbeidet ble offentliggjort under en tilstelning ved den Britiske Ambassaden i Oslo i dag.

Målet med prosjektet er å utvikle et elektrisk flykonsept som både vil tilfredsstille det norske nullutslippsmålet i 2030, men som også vil erstatte Widerøes flåte av fossildrevne fly på kortbanenettet. Rolls Royce bistår Widerøe med sin kompetanse på design av elektriske systemer gjennom hele prosjektet. Den første fasen av prosjektet som omfatter operasjonelle studier og konseptutvikling har allerede startet. Team med eksperter fra både Norge og Storbritannia jobber nå aktivt og daglig sammen på prosjektet.

Norske myndigheter har satt meget ambisiøse målsetninger for luftfarten. Innenlands flyvninger skal være utslippsfrie innen 2040. Widerøes arbeid har bred støtte fra Enova og Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen har ved flere anledninger framhevet mulighetene som ligger i å bruke det det norske kortbanenettverket som testmarked for å utvikle kommersielt lønnsomme nullutslippsfly (Nettavisen 8.5.2019)

Widerøes toppledelse har de siste årene besøkt og etablert partnerskap med leverandører som kan levere nullutslippsflyene som skal erstatte dagens flåte med Dash 8 fly.

«Målet vårt er å ha kommersielle nullutslippsruter i drift fra 2030. Partnerskapet med Rolls-Royce er et svært viktig skritt som beveger oss nærmere det målet,» sier Andreas Aks, Strategi Direktør i Widerøe.

Alan Newby, Direktør for Aerospace Technology & Future Programmes i Rolls-Royce, sier «Vi er svært glade for å være en viktig partner i dette prosjektet. Vi applauderer de svært høye norske ambisjonene. Rolls-Royce har en lang historie med pionerarbeid innen luftfart. Vi var med på å utvikle motorene på noen av historiens første flyturer og vi bygger Trent XWB som nåtidens mest effektive flymotor.»

"I Rolls-Royce er vi klare på at verdenssamfunnets største teknologiske utfordring er det kritiske behovet for lavkarbon energi. Vi har en viktig rolle å spille i et felles løft for å skape mer bærekraftig og skalerbar energi for fremtiden. Dette inkluderer selvsagt at luftfarten må elektrifiseres, i tillegg til at vi må øke effektiviteten i gassturbinene våre og støtte opp om utviklingen av mer bærekraftig flydrivstoff", fortsetter Newby.

"Samarbeidet med Widerøe bygger videre på vår globale satsing på elektrifisering. Nylig kjøpte vi Siemens eAircraft som kompletterer vårt arbeidet med elektrifisering i Storbritannia og Tyskland samtidig som vi bygger videre på kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom det ATI støttede E-Fan X programmet. Vi ser allerede at vår kunnskap og erfaring passer svært godt med Widerøe og Innovasjon Norges planer om å realisere den 3. fasen i historien om internasjonal luftfart", avslutter Newby.

Rolls-Royce har allerede etablert en høyteknologisk utviklingsenhet i Trondheim hvor en stor gruppe ansatte jobber med å finne løsninger for utslippsfri luftfart.

"Storbritannia og Norge deler en lang historie med vellykkede partnerskap. Vårt anlegg i Norge gjør at vi ikke bare er tilstede i Skandinavia, en region som er kjent for å være "early adapters" av lavutslippsteknologi, men gir oss også muligheten til å utnytte norsk kompetanse og erfaring fra elektrifiseringen i maritim sektor, noe som utvilsomt vil bli en viktig når vi skal nå våre ambisiøse mål", sier Sigurd Øvrebø, administrerende direktør i Rolls-Royce Electrical Norway.

Det felles forskningsprogrammet til Rolls-Royce og Widerøe har fått støtte fra Innovasjon Norge og er forventet å vare i to år.

"Utviklingen av elektrisk luftfart ser lovende ut, men vi har behov for raskere utvikling. Det er derfor svært gledelig for oss i Widerøe å ha verdens mest velrennomerte flymotorprodusent med på laget på denne pioner-utfordringen på vår grønne reise», sier Andreas Aks.

Oversikt hvem som er avbildet: 

  • Tove Kristin Flølo (Samferdselsdepartementet)
  • Rachael Everard (Rolls-Royce)
  • Andreas K. Aks (Widerøe)
  • Sigurd Øvrebø (Rolls-Royce)
  • Richard Wood (Britiske ambassadøren til Norge)

Om Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce er pionerer innen banebrytende teknologier som skal levere den reneste, sikreste og mest konkurransedyktige løsningene for å møte planetens kraftbehov.

Rolls-Royce har kunder i mer enn 150 land, som utgjør mer enn 400 flyselskaper og leasingkunder, 160 forsvar, 4000 maritime kunder inkludert 70 mariner og fler enn 5000 kraft- og kjernekraftkunder.

Årlig omsetning var £15 mrd i 2018, hvor halvparten kom fra provisjoner og tjenester i ettermarkedet.

I 2018 investerte Rolls-Royce £1,4 mrd i forskning og utvikling. Vi støtter også et nettverk av 29 teknologisentre ved universiteter og høgskoler, noe som posisjonerer Rolls-Royces ingeniører helt i fronten innen vitenskapelig forskning.

Konsernet har en sterk forpliktelse for rekruttering av lærlinger og nyutdannede og for å fortsette å utvikle våre ansattes kompetanse.

Rolls-Royce har rundt 850 ansatte i Norge om jobber med å skape noen av verdens mest avanserte kraftsystemer til sjøs, land og luftfart. Rolls-Royce har to registrerte selskap i Norge; Rolls-Royce Electrical Norway AS og Bergen Engines AS.

Om Widerøe
Widerøe AS er eier av datterselskapene Widerøe Ground Handling, Widerøe's Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. Til sammen er vi nesten 3000 stolte og engasjerte medarbeidere. WGH håndterer bakketjenester på 41 lufthavner i Norge og vi flyr til 50 destinasjoner i inn- og utland.

Widerøe er et annerledes luftfartsselskap. Vi har et evig engasjement for å knytte steder og folk sammen, og strekker oss for folks mulighet til å skape og bo hvor de vil. Dette har vi trodd på og kjempet for i 85 år og vi skal strekke oss så langt det er mulig for å gi alle et godt tilbud. Widerøe skaper muligheter mellom små og store steder.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...