{"Keywords": "dTRANS T08, dTRANS S08, Temperaturmessumformer- und Signal-/Trennwandler-Serie, Temperature transmitter as well as signal and isolating converter series, ","notes": "","webclassification": "","view": "","ad-number": "","productgroup":

Den utprøvde målemetoden er overlegen på grunn av sin robuste teknologi

Punkt- og kontinuerlig nivå-målinger med JUMO NESOS

Ny produktserie for ulike applikasjoner.Med produktserien JUMO NESOS presenterer JUMO for første gang enheter for punktnivåmålinger ved hjelp av en flyt- og tungekontakt på markedet.

JUMO gjør også det samme for nivåmåling ved hjelp av en flyt- og tungekjede.

Til disse enhetene har JUMO allerede produsert flottører av høy kvalitet i ca. 40 år. JUMOs høye ekspertise innen målingsteknologi i kombinasjon med markedsendringer, har derfor gjort skrittet mot et komplett produkt til en logisk konsekvens. Enhetene er "laget i Tyskland" – utviklet og produsert i Fulda.

I JUMO NESOS-enhetene bruker en flottør med en integrert magnet magnetfeltet sitt til å slå en eller flere tungekontakter over til stigende eller fallende nivåer.

Den utprøvde målemetoden er overlegen på grunn av sin robuste teknologi, den kostnadsbesparende installasjonen og monteringen. Den er også vedlikeholdsfri og har et svært godt pris-ytelses-forhold. Målingen kan skje i væskemedier, uavhengig av skumdannelse, konduktivitet/permittivitet eller trykkforhold.

JUMO NESO-enheter for punktnivåmåling kan brukes i et bredt temperaturområde fra -52 til +240 °C. Enhetene skiller seg ut med en høy vekslepunktnøyaktighet på ± 2 mm. I tillegg er det også mulig å montere en temperaturbryter, samt en Pt100- eller Pt1000-temperatursensor. Vekslingen skjer kontaktløst, uten slitasje og krever ingen hjelpeenergi. Under vedlikehold betyr det valgte oppsettet av produktene at en kontroll kan gjennomføres raskt.

I tillegg tilbyr JUMO NESOS-enheter for nivåmåling et så å si kontinuerlig standardsignal fra 4 til 20 mA og et temperaturområde på -52 til +200 °C. Oppløsningen er opptil 5 mm. Valgfrie utgaver med temperaturfølerne Pt100 eller Pt1000 er tilgjengelige.

Godkjenninger for skipsbyggings- og/eller eksplosjonsbeskyttede områder samt sertifikat for trykkutstyrsdirektivet (PED) er tilgjengelige. Det betyr at produktene kan brukes i mange industri- og prosesstekniske applikasjoner.

 

 

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...