CACTUS T bane crop

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

Også på Oslo S og Gardermobanen har Cautus Geo benyttet et design med to eller flere samtidige systemer for automatisk og kontinuerlig sporovervåkning.

På Lambertseter skal OBOS bygge et kombinert nærings- og boligbygg med 61 leiligheter i skreddersøm for eldre. Under bygget graves det ut for parkeringsanlegg i to kjelleretasjer. Det skjer tett på stasjonen og T-banesporet. Entreprenøren er Consto.

I Sporveien er fagsjef Svein-Ole Sjøtun ansvarlig for spor og baneteknikk. De har stilt tydelige krav for å ivareta sikkerheten.

– Utbyggingen er svært nær banen, og grunnforholdene er ikke de beste. Derfor ble det stilt krav om overvåkning. T-banen skal være trygg og trafikken skal ikke forstyrres av byggeaktiviteter, sier Sjøtun.

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet. To ulike systemer leverer data til en sentral med en tidsmessig faseforskyvning. – Sporveien er ikke kjent med at dette oppsettet og denne faseforskyvningen er benyttet andre steder, sier Sjøtun.

Viser samfunnsansvar

– Her tar Sporveien, OBOS og Consto samfunnsansvar. Kontinuerlig overvåkning før utgraving av tomta gir gode bakgrunns- og referansedata for etablering av varslingsgrenser om noe skjer med sporet under arbeidet, sier COO (operativ leder) Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

Målet er å ivareta sikkerheten for reisende, konstruksjoner og infrastruktur.

– Vi samarbeider nært og godt med Sporveien og entreprenøren Consto. For oss er det fint å være med på å sikre viktig infrastruktur i urbane bymiljø, sier geolog Sigmund Brekke Langelid i Cautus Geo. Han er leder for feltarbeid i Cautus Geo og er sentralt i gjennomføringen av overvåkningen.

Det er økende oppmerksomhet om kontinuerlig og automatisk overvåkning av driftsatte spor.

– Da er det viktig med velprøvde automatiske målesystemer som krever lite vedlikehold og fungerer året rundt, sier Langelid.

Ny erfaring

OBOS har bygd mye på Lambertseter og har rundt 5000 boliger der. Nå skal Bølgelengden oppføres. Det er et bygg på 12.300 kvadratmeter, 2000 kvadratmeter er næring, resten er leiligheter. Under bakken kommer to etasjer parkeringskjeller.

– Kontinuerlig og automatisk overvåkning med sensorer blir en ny erfaring for oss. Det etableres etter krav fra Sporveien. Cautus Geos løsning gir løpende kontroll og bidrar til at Sporveien kan kjøre som vanlig forbi byggeplassen, sier HMS/KS-leder Kjetil Rammen i Consto.

Riving og klargjøring av tomta startet i desember. Spunt og utgraving er ikke startet. Byggetiden er 22 måneder. Det betyr at bygget kan stå klart ved inngangen til 2025. Da får beboerne apotek, butikker og andre tilbud 100 meter fra utgangsdøra i bygget med næringslokaler på bakkeplan og parkering i kjelleren.

Rapporter og varsling

Sporveien setter strenge toleransekrav for jevnhet i spor. Cautus Geo setter opp overvåkningen med innsynsløsningen Cautus Web. Der samles data fra sensorene kontinuerlig. Det blir etablert et alarmnivå for å fange opp mulig skjevhet i sporet. Skinnene skal ligge mest mulig i plan.

– Passasjerer skal ikke føle seg sjøsyke. Samtidig skal vognene ikke kunne treffe perrongen, sier Sjøtun.

Alarm utløses om toleransekrav overskrides. Da sendes e-post og sms til Sporveien og entreprenøren.

– Går alarmen, vil Sporveien gjennomføre sikkerhetsvurderinger og vurdere behov for tiltak, sier Sjøtun.

Han ser på overvåkningen som en fordel også for entreprenøren.

– De varsles automatisk ved mulige indikasjoner på at noe kan være i ferd med å skje med byggegropen. Da må de utføre kontroller og kan sette inn tiltak tidlig. Det er en bonus for entreprenøren. Tiltak tidlig er mindre forstyrrende og kostnadsdrivende i anleggsarbeidet, ved siden av økt trygghet for arbeiderne på byggeplassen, sier Sjøtun.

Instrumenteringen

  • 150 meter lang automatisk SAA-setningsslange i spor
  • 50 tiltsensorer.
  • Cautus Web for mottak, analyse, rapportering og automatisk varsling
Pepperl profinet gateway crop

Remote I/O gateway med Profinet

Når du vil modernisere med PROFINET samtidig som du ønsker å gjenbruke eksisterende analoge sensorer og betjeningsenheter, er PROFINET-gatewayene enhetene fra Pepperl+Fuchs løsningen.

les mer...
Autic Rød crop

Autic utvider staben og ansetter ny selger

Jan-Egil Røed er fra 1. mars 2023 ansatt som ny selger i Autic System AS! Dette vil styrke Autic sin salgskapasitet, og sette ytterligere fokus på både nye og eksisterende kundeforhold. Jan-Egil vil sammen med resten av teamet i Autic, tilby markedet og sine partnere innovative produkter innen både hardware og software for automasjon.

les mer...
Goodtech Hauge crop

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen. Goodtech bistår med programmering av styringssystemer, samt leveranse av elektrodokumentasjon, gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025.

les mer...
AMNYTT 2023 02 kolsj crop

AMNYTT 02 2023 er publisert

Digitalisering er ikke et mål, men er reise sier en ledende leverandør. Norsk Industri følger opp med en podkast om; Digitalisering griper i dag inn i hele verdikjeden, og nye produkter, markeder og forretningsområder utvikles. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet.

les mer...