Beijer BoX2 products_PR_High crop

Overfører data sikkert til skyen for ekstern tilgang og analys

Beijer Electronics lanserer BoX2 serie. Enklere tilkoblinger. Smartere funksjoner

Dine data er nøkkelen til effektivitet. Riktig informasjon til rette tid gir redusert nedetid, færre feilsituasjoner, reduksjon av energiforbruk etc. Bruk dine data til å optimalisere din drift og effektivisere ditt vedlikehold.

BoX2 er en serie protokollkonvertere og IoT Gateways som kombinerer smart tilkobling og informasjonshåndtering. Box2 gjør det enkelt å bygge broer mellom industriell automasjon og IT. Box2 gjør innsamlet data lett tilgjengelig i et strukturert skybasert miljø.

BoX2 muliggjør datautveksling, og overfører data sikkert til skyen for ekstern tilgang og analyse. BoX2 lar deg lage mobile løsninger og samtidig ha lokal kontroll. Den er konfigurert med ferdige smarte funksjoner for å håndtere ulike scenarioer.

  • Deling av data mellom PLS systemer av ulike fabrikater.
  • Lage IoT løsninger for å lagre og aksessere data i skyen.
  • Presentere data på mobile enheter via HTML5 bilder og dashboards.
  • Integrert lokal CODESYS control.
  • Lage smarte funksjoner som lokal databaselagring, alarm servers, resepter, C# scripting, etc.

 
Effektiv konfigurering og smarte funksjoner

BoX2 konfigureres ved hjelp av WARP Engineering Studio der du kobler sammen maskiner og IT systems i skyen. Dette gjøres ved hjelp av noen få klikk, enkelt og brukervennlig. Lokale funksjoner som lokal databaselagring, alarmservere, datautveksling, rapportering, c# scripting, konfigureres ved hjelp av iX software.

Styrker dine automasjonsløsninger

BoX2 tilbyr ekte industriell styrke. BoX2 er tilgjengelig i basis-, pro og ekstremversjoner og kan brukes i tøffe omgivelser, inkludert elektrisk støy, store temperaturer og vibrasjoner. Box2 har en lang rekke protokoller og kommuniserer med de aller fleste type kontrollere

AMNYTT 0119 kollasj crop

AMNYTT 01 2019 er distribuert

Diskusjonen må rette seg inn mot hvordan vi sikrer god rekruttering

Utsiktene for norsk industri og næringsliv for 2019 ser for det meste ut til å være positive. De fleste parametere peker oppover. Lønnsveksten kan gi mange økt kjøpekraft. Men noen internasjonale storpolitiske hendelser kan gi den åpne norske økonomien enkelte problemer.

les mer...
aarbakke crop

NFEA Prisen for 2018 tildeles Aarbakke AS

Bedriften er i en egen klasse innen digitalisering og automasjon i sin bransje

Juryens begrunnelse er; Aarbakke AS har lang erfaring med digitalisering. Nå skal jærbedriften, som første Mazak-kunde i verden, lage smart fabrikk der fabrikken tar egne beslutninger basert på lært datafangst.

les mer...
Jumo Bild T06 crop

Nøyaktig temperaturmåling med JUMO dTRANS T06

Enda raskere og enklere konfigurering av transduseren er mulig via mikro-USB

SIL-funksjon sikrer ekstra pålitelige prosesser. Den nye flerfunksjonelle firetrådstransmitteren JUMO dTRANS T06 passer for utfordrende applikasjoner innen anleggsteknikk. Det kompakte dekselet med monteringsskinner, muliggjør rask installering av kontrollskapet og sikker utskifting ved kalibrering eller vedlikehold.

les mer...
KUKA_OPC_UA crop

KUKA med i utviklingen av plattform for smarte fabrikker

Har vært drivende for utviklingen av OPC UAs tilpasning for roboter

– OPC UA knytter sømløst sammen maskiner og IT-systemer. Fremtiden med industri 4.0 er allerede her. Og realiseringen er nå enklere, takket være standarden OPC UA som KUKA har vært med på å utvikle for roboter.

les mer...