Schneider Power SCADA crop

Utviklet spesifikt for kritiske og komplekse eldistribusjon-applikasjoner

Verktøy for styring av kritiske elektriske anlegg

Schneider Electrics EcoStruxure™ Power SCADA Operation (PSO) er et verktøy utviklet for kritiske bygg, som datasentre, sykehus, industribygg, flyplasser og andre anlegg med intensiv energibruk, bygg som ikke tåler nedetid og skal fungere året rundt. 

- PSO er et SCADA-system, et viktig element i Schneider Electric EcoStruxure™ Power-løsningen, utviklet spesifikt for kritiske og komplekse eldistribusjon-applikasjoner, sier Cecilia Bringedal, salgsspesialist innen Power Solutions.

Fleksibel, redundant arkitektur
- PSO sørger for pålitelighet, selv i verste scenarioer. Arkitekturens redundans, med omfattende kommunikasjonsmuligheter og protokollstøtte for datautveksling, gjør det slik at man kan koble til hundrevis av smarte enheter og samle data fra målere, releer, effektbrytere, PLS-er, RTU-er og mer, sier Bringedal.

Informasjon og kontroll i sann tid
Patenterte, animerte 1-linjediagrammer med brukergrensesnitt som tilpasser seg PC/mobil holder brukeren oppdatert på installasjonens status. Driftspersonell mottar alarmvarsler i sanntid og kan bruke verktøy for analyse av hendelser for å forstå årsak og effekt. PSO gjenoppretter normal drift ved hjelp av automatiserte eller manuelle kontrollhandlinger.

Sanntidsovervåking og -kontroll
- Med enda mer åpne protokoller som OPC Unified Architecture (OPC UA), er PSO utviklet for å bygge bro mellom IT- og produksjonsplattformer, slik at man kan overvåke og styre, få mobilvarsler og oppnå sømløs integrering med Schneider Electric PLS-er. Det overholder IEC-62443 internasjonale sikkerhetsstandarder, avslutter Bringedal.

 

Eplan Efficiency_Studie_4_0_Integrated_User crop

Rapport viser potensial i “Engineering 4.0”

Delvis automatisering av tekniske prosesser oppnår et optimalt kostnad/fordel

European 4.0 Transformation Center (E4TC) på RWTH Aachen Campus har undersøkt den strategiske digitaliseringen av design- og kontrollteknologi og den tekniske utformingen av maskiner og anleggssystemer.

les mer...
Iot oversikt crop

Hvordan orientere seg i jungelen av nyheter

Utviklet for å gi deg en rekke praktiske ideer

Nye, avanserte automatiseringsteknologier dukker stadig opp innen Industrial Internet of Things (IIoT), Industry 4.0 og smart produksjon. Og selv om fremveksten av disse nye mulighetene kan være spennende, kan det være lett å miste synet på hva som fikk deg til å undersøke dem i utgangspunktet.

les mer...
ABB 3000 timer Sub crop

ABB demonstrerer verdens første undervannskraftsystem, signaliserer en ny epoke offshore

Kan gjøres med en enkelt kabel med lite eller intet vedlikehold i opptil 30 år

ABBs banebrytende undervanns kraftdistribusjonssystem og omformerteknologi er kommersielt levedyktig viser en 3000-timers gruntvannstest. Det gir unikt potensial for renere, tryggere og mer bærekraftig olje- og gassproduksjon.

les mer...
Flow-Teknikk Tricor-230k crop

Kan erstatte flere ulike instrumenter

Leveres i 3 forskjellige serier

Tricor coriolis flowmeter, som forhandles av Flow-Teknikk, måler masse-flowen, volumgjennomstrømning , temperatur og tetthet, og kan dermed erstatte flere ulike måleinstrumenter.

les mer...