Schneider Power SCADA crop

Utviklet spesifikt for kritiske og komplekse eldistribusjon-applikasjoner

Verktøy for styring av kritiske elektriske anlegg

Schneider Electrics EcoStruxure™ Power SCADA Operation (PSO) er et verktøy utviklet for kritiske bygg, som datasentre, sykehus, industribygg, flyplasser og andre anlegg med intensiv energibruk, bygg som ikke tåler nedetid og skal fungere året rundt. 

- PSO er et SCADA-system, et viktig element i Schneider Electric EcoStruxure™ Power-løsningen, utviklet spesifikt for kritiske og komplekse eldistribusjon-applikasjoner, sier Cecilia Bringedal, salgsspesialist innen Power Solutions.

Fleksibel, redundant arkitektur
- PSO sørger for pålitelighet, selv i verste scenarioer. Arkitekturens redundans, med omfattende kommunikasjonsmuligheter og protokollstøtte for datautveksling, gjør det slik at man kan koble til hundrevis av smarte enheter og samle data fra målere, releer, effektbrytere, PLS-er, RTU-er og mer, sier Bringedal.

Informasjon og kontroll i sann tid
Patenterte, animerte 1-linjediagrammer med brukergrensesnitt som tilpasser seg PC/mobil holder brukeren oppdatert på installasjonens status. Driftspersonell mottar alarmvarsler i sanntid og kan bruke verktøy for analyse av hendelser for å forstå årsak og effekt. PSO gjenoppretter normal drift ved hjelp av automatiserte eller manuelle kontrollhandlinger.

Sanntidsovervåking og -kontroll
- Med enda mer åpne protokoller som OPC Unified Architecture (OPC UA), er PSO utviklet for å bygge bro mellom IT- og produksjonsplattformer, slik at man kan overvåke og styre, få mobilvarsler og oppnå sømløs integrering med Schneider Electric PLS-er. Det overholder IEC-62443 internasjonale sikkerhetsstandarder, avslutter Bringedal.

 

David Johansen, portrait

Nyansatt Master of Science in engineering i KROHNE Instrumentation

David Johansen er 33 år og bosatt i Moss. Han skal arbeide med teknisk salg av instrumentering rettet mot KROHNE Instrumentation kunder i Olje- og Gass bransjen.

les mer...
NORD-IE5plus-Motor crop

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

Har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt for bruk i intralogistikk.

les mer...
Autic edge 4transparent crop

Red Lion FlexEdge

Løser oppgaver man ellers trenger flere produkter for å løse

Red Lion Controls, som forhandles av Autic as, er spesialister på kommunikasjon, industriell automasjon og nettverksløsninger har nå lansert  FlexEdge™ Intelligent Edge Automation Platform.

les mer...
AMNYTT 03 2020 kollasj crop

AMNYTT 03 2020 er distribuert

Teknologi kan være svaret på flere av utfordringene. Automatisering og digitalisering kan løse mange av problemene vi i dag ser. Jo færre personer det er i et lokale, for eksempel produksjonshall, dess lavere er sannsynlighet er det for smitte.

les mer...