Tronrud 2 crop

Utviklingsarbeidet går raskere

Verdens raskeste – ved hjelp av digitalisering

Verdens raskeste pakkemaskin for poser er under utvikling hos Tronrud Engineering. Digitale løsninger er helt sentralt i utviklingsarbeidet. Digital tvilling, 3-D printing og VR teknologi utnyttes i stor grad.

Resultatet lar ikke vent på seg, utviklingsarbeidet går raskere. Testing av ferdig konstruksjon er allerede unnagjort når maskinen monteres. - Denne prototypen er vår første fullverdige digitale tvilling, forteller Erik Hjertaas til AMNYTT. Utviklingsarbeidet nærmer seg slutten, og vi ser tydelig hvilke synergieffekter digitaliseringsteknologien gir. I tillegg har selskapet tilegnet seg intern kompetanse på 3-D printing. Vi har flere printer og kan produsere komponenter både i plast og stål. Siste elementet Hjertaas nevner av helt ny teknologi er VR. VR teknologien er spesielt godt egent til opplæring av operatører når det finnes en digital tvilling av maskinen.

Les hele artikkelen her.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...