Bosch Electric subsea valve actuator_SVAR2 crop

Designet for å fungere i 25 år

Verdens minste elektriske undervannsventilaktuator med sikkerhetsfjær er lansert

I dag torsdag 15. april lanserer Bosch Rexroth en banebrytende innovasjon for elektrisk aktiverende ventiler for subsea prosessanlegg. SVA R2 Subsea Valve Actuator ble tildelt Hermes-prisen forrige mandag. Juryformann for Hermen prisen, Reimund Neugebauer, sier dette om vinneren: – Med SVA R2 kombinerer utviklerne av Bosch Rexroth økonomiske og økologiske aspekter til et bærekraftig, innovativt produkt for offshore prosessindustri.

Bosch Rexroth T_Fechner 300.jpg

For Subsea Valve Actuator vil allerede installerte elektriske forsyningsledninger for sensorer være tilstrekkelig for pålitelig drift av aktuatorene. Den nye SVA R2 Subsea Valve Actuator er verdens første elektriske aktuator, med feltutprøvet sikkerhetsteknologi, som kan erstatte konvensjonelle hydrauliske sylindere. Løsningen tar ikke ekstra plass. Den integrerte elektriske kontrolleren gir presis bevegelseskontroll. Takket være god tilstandsovervåking og en sikkerhetsfjær, tilfredsstiller SVA R2 Safety Integrity Level (SIL) 3 i samsvar med IEC 61508 og IEC 61511. Bruken av internasjonalt standardiserte grensesnitt i alle ledd betyr enda mer standardisering i subsea prosessindustrien. Aktuatoren minimerer energiforbruket. Samtidig reduseres installasjons- og driftskostnadene. Aktuatorens funksjoner, levetid og sikkerhet er allerede testet i samsvar med internasjonale standarder. Når SVA R2 brukes i undervannsfabrikker på opptil 4 000 meters dybde, er det ikke lenger behov for hydrauliske rør eller kraftenheter. De elektriske tilførselsrørene som allerede er installert for sensorer er tilstrekkelig for å sikre pålitelig drift av aktuatorene.

Frem til nå har operatørene av prosesssystemer hovedsakelig stolt på hydrauliske sylindere for å åpne og lukke undervannsventiler med en kvart omdreining og en definert kraft. Med offshore installasjoner, for eksempel for olje- og gassproduksjon, blir bevegelsen til disse sylindrene styrt av en sentral hydraulisk kraftenhet med flere kilometer lange hydrauliske rør. Denne løsningen bruker mye energi for å kompensere for de kumulerte tapene i rørsystemet, og løsningen kan ikke kontrollere bevegelsen med stor presisjon. Hittil har ingeniører og operatører fortsatt stolt på hydrauliske sylindere fordi de er de eneste komponentene som gir feltprøvde sikkerhetssystemer med en mekanisk fjær i kompakt design. De elektriske aktuatorene som er tilgjengelige for øyeblikket har ikke en slik sikkerhetsfunksjon, da dette ikke er mulig med tanke på kravene til størrelse og vekt. Systemer som benytter batterier som energikilde kan ikke garantere pålitelig lukking av ventiler over en forventede levetiden på opptil 25 år.

For en effektiv og brukerstyrt utvikling av SVA R2 jobbet Bosch Rexroth-teamet tett med en rekke leverandører og operatører av offshoreinstallasjoner, så vel som internasjonale anerkjente universiteter. Den nye modulen består av en trykkompensert beholder som inneholder en elektrisk drivenhet, et motion control system og en sikkerhetsanordning - og kan erstatte de hydrauliske sylindrene som tidligere ble brukt på 1: 1 basis. Det krever bare en kabel for strømforsyning og kommunikasjon. SVA R2 er designet for å aktivere ventiler pålitelig med strømforsyningen som ofte brukes til undersjøiske sensorer. Bytte til kompakte og trygge elektriske aktuatorer betyr at hydraulikkrørene flere kilometer lange sammen med tilhørende kraftaggregater og regulatorer ikke lenger er nødvendige.

Subsea Valve Actuator er designet for stort volum produksjon. Elektronikken til motion control systemet er fra bilindustrien og har bevist robusthet og pålitelighet. SVA R2 er beskyttet av en rekke patenter og er designet for å fungere i 25 år.

Aktuatorene for rotasjonsjustering, som mottok "Spotlight On Technology ™ Award" fra den berømte Offshore Technology Conference (OTC) i fjor, utfyller SVA L2 Subsea Valve Actuator for lineære bevegelser. Bosch Rexroth testet fullskala prototyper på et spesialbygd test rigg i samsvar med de strengeste internasjonale standardene for havbunnsapplikasjoner. Sammenlignet med andre applikasjoner stiller de de høyeste kravene til funksjonene og sikkerheten til komponentene og modulene som brukes. Som et resultat er SVA R2 egnet for andre applikasjoner både under og over vann, slik som hydrogenproduksjon, CO2-lagring og generelle applikasjoner i prosessindustrien. De første pilottestene skal starte i tredje kvartal 2021. SVA 

KUKA DeviceConnect crop

KUKAs programvare løfter robotene inn i fremtiden

Gir mulighet for å analysere og oppnå fordeler som redusert energibruk

For å oppnå industri 4.0 fullt ut må produksjonsutstyr være tilkoblet og distribuere data. Og det må skje mer eller mindre sømløst mens produksjonen er i gang. Denne store mengden data utgjør grunnlaget for preventivt vedlikehold, maskinlæring og prosessoptimering.

les mer...
Kilter robot crop

Sikrer styring av ugress-robot

Kvantesprang for robotisering i landbruket

Leica Geosystems HxGN SmartNet styrer Kilter-roboten som nå settes inn for å redusere sprøytemidler og bekjempe ugress. Etter ti års utvikling er roboten fra Langhus klar for sin første virkelige sesong. Den settes i arbeid på persillerotåkeren til André Hasle i Rygge.

les mer...
Eaton effektbryter crop

Eaton lanserer sin mest avanserte effektbryter til nå

Passer inn i moderne energidistribusjonssystemer.

Den digitale effektbryteren NZM kombinerer IoT-teknologi, sikkerhet, forutsigbart vedlikehold og lavt energiforbruk. Bygg- og anleggsbransjen står for rundt 40 prosent av alle klimagassutslipp globalt, og ifølge Forskningsrådet står energibruk i bygninger for omtrent en tredjedel av all energibruk i Norge.

les mer...
Trend sikkerhet crop

Trend Micro tilbyr unik endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

Setter en ny milepæl for sikker endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

I Trend Micros rapport som oppsummerer 2020, kommer det frem at den tilkoblede industrien – Industri 4.0 – har vært et primært mål for cyberkriminelle. Løsepengevirus har spredt seg i et hurtig tempo og har vært svært utfordrende å håndtere. Det gjør det enda viktigere nå enn noensinne å sikre disse spesielle og ikke helt ukompliserte miljøene.

les mer...