VEO-Bjerkreim crop

VEO signerer avtale for vindkraftprosjekt på 294 MW i Norge

VEO har inngått en kontrakt for alt elektrisk utstyr utenom turbinene for en vindpark i Rogaland i Norge. Bjerkreim-klyngen, med 70 vindturbiner og en installert kapasitet på 294 MW, skal levere strøm til det nordiske strømnettet.

Bjerkreim-klyngen eies og styres av det tyske forvaltningsselskapet Luxcara. Kontraktsverdien på om lag 120 millioner kroner er et av de største noensinne for VEO.

VEO skal levere en totalløsning, som starter fra de installerte vindturbinene og fram til fordelingsnettet for vindparkene. Leveransen inkluderer systemutredninger med forhåndsprosjektering, detaljprosjektering, to høyspenningssekundærstasjoner (2 x 170 MVA) inkludert nettransformatorer, koblingsutstyr for mellomspenning samt sikrings- og kontrollsystemer ferdig installert og driftsatt. VEO startet arbeidet i april 2018. Sekundærstasjonen skal leveres og aktiveres i mai 2019. Prosjektet skal overleveres Luxcara innen 1. januar 2020.

For VEO er Bjerkreim-prosjektet viktig av mange grunner. VEO er stolte over tilliten Luxcara viser VEO med denne avtalen. «Vi gleder oss over igjen å kunne stole på det gode samarbeidet med VEO», sier Dr. Alexandra von Bernstorff, Administrerende Partner i Luxcara. Akkurat som i tilfellet Egersund, VEOs forrige prosjekt for Luxcara, bygges Bjerkreim-klyngen samme med prosjektutvikleren Norsk Vind Energi. På det norske vindmarkedet er Norsk Vind Energi en erfaren og pålitelig prosjektutvikler for utenlandske investorer med en dynamisk vekststrategi. VEO har erfaring fra å samarbeide med internasjonale interessenter, og å oppfylle internasjonale prosjekt- og kontraktskrav. Bjerkreim-prosjektet er spesielt interessant med tanke på prosjektets enorme omfang: «Vi var i stand til å ta å på oss det fulle elektriske ansvaret for et prosjekt av dette omfanget fordi vi har solid erfaring og sterke prosjektledelseskunnskaper. Vi er svært fornøyd med kontrakten, ettersom den bekrefter tilliten vi har oppnådd i vindmarkedet», sier Viktor Forss, Administrerende Direktør hos VEO AS.

Flere inngåtte kontrakter i det norske vindmarkedet

Det norske vindkraftmarkedet opplever sterk vekst. De økte investeringene i markedet ser ut til å fortsette i de neste årene, noe som gir etablerte leverandører som VEO interessante og utfordrende muligheter. VEO har lenge hatt en tilstedeværelse i det finske vindkraftmarkedet, og kan nå utnytte sine velprøvde konsepter og kunnskap i større norske investeringer. I slutten av 2017 inngikk VEO vindelektrifiseringskontrakter for Hennøy vindpark (60 MVA) og Marker vindpark (55 MVA), og har flere større prosjekter under oppseiling som skal annonseres senere i år.

 

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...