VEO-Bjerkreim crop

VEO signerer avtale for vindkraftprosjekt på 294 MW i Norge

VEO har inngått en kontrakt for alt elektrisk utstyr utenom turbinene for en vindpark i Rogaland i Norge. Bjerkreim-klyngen, med 70 vindturbiner og en installert kapasitet på 294 MW, skal levere strøm til det nordiske strømnettet.

Bjerkreim-klyngen eies og styres av det tyske forvaltningsselskapet Luxcara. Kontraktsverdien på om lag 120 millioner kroner er et av de største noensinne for VEO.

VEO skal levere en totalløsning, som starter fra de installerte vindturbinene og fram til fordelingsnettet for vindparkene. Leveransen inkluderer systemutredninger med forhåndsprosjektering, detaljprosjektering, to høyspenningssekundærstasjoner (2 x 170 MVA) inkludert nettransformatorer, koblingsutstyr for mellomspenning samt sikrings- og kontrollsystemer ferdig installert og driftsatt. VEO startet arbeidet i april 2018. Sekundærstasjonen skal leveres og aktiveres i mai 2019. Prosjektet skal overleveres Luxcara innen 1. januar 2020.

For VEO er Bjerkreim-prosjektet viktig av mange grunner. VEO er stolte over tilliten Luxcara viser VEO med denne avtalen. «Vi gleder oss over igjen å kunne stole på det gode samarbeidet med VEO», sier Dr. Alexandra von Bernstorff, Administrerende Partner i Luxcara. Akkurat som i tilfellet Egersund, VEOs forrige prosjekt for Luxcara, bygges Bjerkreim-klyngen samme med prosjektutvikleren Norsk Vind Energi. På det norske vindmarkedet er Norsk Vind Energi en erfaren og pålitelig prosjektutvikler for utenlandske investorer med en dynamisk vekststrategi. VEO har erfaring fra å samarbeide med internasjonale interessenter, og å oppfylle internasjonale prosjekt- og kontraktskrav. Bjerkreim-prosjektet er spesielt interessant med tanke på prosjektets enorme omfang: «Vi var i stand til å ta å på oss det fulle elektriske ansvaret for et prosjekt av dette omfanget fordi vi har solid erfaring og sterke prosjektledelseskunnskaper. Vi er svært fornøyd med kontrakten, ettersom den bekrefter tilliten vi har oppnådd i vindmarkedet», sier Viktor Forss, Administrerende Direktør hos VEO AS.

Flere inngåtte kontrakter i det norske vindmarkedet

Det norske vindkraftmarkedet opplever sterk vekst. De økte investeringene i markedet ser ut til å fortsette i de neste årene, noe som gir etablerte leverandører som VEO interessante og utfordrende muligheter. VEO har lenge hatt en tilstedeværelse i det finske vindkraftmarkedet, og kan nå utnytte sine velprøvde konsepter og kunnskap i større norske investeringer. I slutten av 2017 inngikk VEO vindelektrifiseringskontrakter for Hennøy vindpark (60 MVA) og Marker vindpark (55 MVA), og har flere større prosjekter under oppseiling som skal annonseres senere i år.

 

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...