Krohne VA-meter SIL 2 crop

VA-meter er en kosteffektiv mengdemåler som benytter et mekanisk måleprinsipp

VA-metere oppgradert til SIL2

I mai 2013 ble 2. utgave av IEC 61508 utgitt. Dette medførte at de aller fleste VA-meterene på markedet fikk en lavere sikkerhetsklassifisering, typisk ved å gå fra SIL2 til SIL1. Fra KROHNE ble H250 M4 eneste VA-meter med SIL2.

I en ny uavhengig evaluering fra exida har DK32, DK34 and DK37/M8M fått tilbake sin SIL2 godkjenning ihht IEC 61508-2:2010. Dette gjelder for versjonene med sikkerhetsbryter SJ2-SN og for standard bryter SC2-NO. Mekanisk flow-regulator og flens adapter kan også benyttes. 

Dette styrker vår posisjon innen sikkerhetsapplikasjoner. Vi har nå flere muligheter til å benytte VA-meter, også i enklere måleapplikasjoner, der det allikevel er krav til høy funksjonssikkerhet og SIL2.

VA-meter er en kosteffektiv mengdemåler som benytter et mekanisk måleprinsipp. Måleinstruemtet egner seg godt for både gasser og væsker. Instrumentet har gjerne mekanisk visning og kan opereres uten tilført spenning. Instrumentet kan også bestykkes med digital visning, analog mA utgang og digitale bryterfunksjoner. VA-metere fra KROHNE kan benyttes i sikkerhetsapplikasjoner (SIL).

Axflow Wika crop

AxFlow AS - mangeårig distributør for WIKA i Norge

Nærhet til kundene er avgjørende for effektive løsninger

WIKA er en global markedsleder innen måling av trykk, temperatur, nivå og flow og har blitt representert i Norge siden 1991 av AxFlow AS. I samarbeid med kundene utvikler de omfattende løsninger basert på måletekniske komponenter av høy kvalitet, som til slutt blir integrert i de ulike prosessapplikasjonene.

les mer...
Schneider masterPact crop

Ny effektbryter for maritime applikasjoner

33 % av alle skip vil ha batterier som energikilde innen 2050

Schneider Electric lanserer MasterPact NW EPDC-D 1100V DC, en effektbryter som er testet, godkjent og sertifisert for maritime applikasjoner. - En tydelig trend innen skipsdesign de siste årene er økt bruk av hybride elektriske fremdriftssystemer, forklarer Lasse Baugerud, Offer Manager i Schneider Electric.

les mer...
David Johansen, portrait

Nyansatt Master of Science in engineering i KROHNE Instrumentation

David Johansen er 33 år og bosatt i Moss. Han skal arbeide med teknisk salg av instrumentering rettet mot KROHNE Instrumentation kunder i Olje- og Gass bransjen.

les mer...
NORD-IE5plus-Motor crop

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

Har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt for bruk i intralogistikk.

les mer...