universal-robots-academy crop

Øke produktiviteten, forbedre produktkvaliteten og frigjøre arbeidsstyrken

UR10e har nettopp blitt bedre

Nå har den nye UR10e fra Universal Robots fått en nyttelast på 12,5 kg (27,5 lbs) og større løfteevne. Samtidig har den beholdt rekkevidden på 1300 mm og det lille fotavtrykket som gjør den til vår bestselgende robotarm.

Med 25 % større nyttelastkapasitet kan du stole på at den nye UR10e kan utføre flere typer tunge løft. UR10e:

  • flytter flere bokser per plukking,
  • behandler tyngre arbeidsstykker,
  • og bruker tyngre verktøy

slik at du kan øke produktiviteten, forbedre produktkvaliteten og frigjøre arbeidsstyrken slik at de kan gjøre det de er best til. Robotbrukere over hele verden tar UR10e i bruk på en lang rekke bruksområder.

UR10e er en svært allsidig samarbeidende industrirobot som har både høy nyttelast (12,5 kg) og lang rekkevidde (1300mm), noe som gjør den godt egnet for en rekke bruksområder innen maskinpleie, palletering og emballasje. UR10e fås også som et OEM robotsystem og med en programmeringsenhet med 3 posisjoner.

Styrk arbeidsflyten

Med 25 % mer nyttelastkapasitet kan du stole på at den nye UR10e gjør tyngre løft. UR10e flytter flere bokser per plukking, behandler tyngre arbeidsstykker og bruker tyngre verktøy – slik at du kan øke produktiviteten, forbedre produktkvaliteten og frigjøre arbeidsstyrken til å gjøre det de er best til. UR10e er utviklet for å forbedre et bredt spekter av bruksområder, fra maskinpleie til palletering og emballering i nesten alle bransjer.

Få ende mer med palletering

Når den brukes til palletering, holder den samarbeidende robotens håndledd seg rettet nedover, og en lengre tyngdepunktforskyvning gir brukeren mulighet til å fokusere mer av robotens nyttelast på arbeidsstykker og mindre på momentarmer og gripere. Med andre ord vil palleteringsprogrammer oppleve minst 25 % mer nyttelastkapasitet.

SIE_200917 - ET 200 Failsafe

Ny redundant CPU for høye krav

Integrert systemdiagnose og 5-nivå beskyttelseskonsept

SIMATIC S7-1500 serien utvides med en ny PLS for det redundante systemet S7-1500R/H med mulighet for integrerte Fail-Safe applikasjoner. Den nye CPU 1518HF-4 PN i redundantserien er egnet for applikasjoner der du stiller høye krav til tilgjengelighet, programomfang og behandlingshastighet, og samtidig krever funksjonell sikkerhet opp til «Safety Integrity Level» SIL 3.

les mer...
Fortuem batterier crop

Fortum investerer i et nytt og moderne gjenvinningsanlegg for elbilbatterier

Imøtekommet økende etterspørselen og gjenvinner litium, nikkel, kobolt og mangan

Anlegget, som skal bygges i Finland, kan gjenvinne sjeldne metaller fra norske elbilbatterier og bidra til mer bærekraftig europeisk batteriproduksjon. Fortum utvider kapasiteten for gjenvinning av elbilbatterier, og skal bygge et nytt og moderne gjenvinningsanlegg i Harjavalta i Finland. Dette vil øke Fortums gjenvinningskapasitet betydelig.

les mer...
Siemens edge crop

Full oversikt i Industrial Edge

Vi lever i en digital verden hvor også nå industrien er på full fart inn. Stikkord som IoT, data, AI, algoritmer, skytjenester, språk som C++, Java, Python og så videre blir mer og mer aktuelle. En aktuell problemstilling er hvordan dette skal bakes inn hverdagen vi kjenner fra før, uten å gå på bekostning av krav og viktige prinsipper industrien er nødt til å ivareta, som i mange tilfeller skiller seg fra forbruker- og IT-verden. Siemens Industrial Edge er svaret.

 
les mer...
Pepperl safeUC crop[1]

Ultralyd sensorsystem som er banebrytende for sikkerhetsapplikasjoner

Det blir alltid en sikker og pålitelig deteksjon.

USi®-safety, ultralydbasert sensorsystem fra Pepperl+Fuchs i henhold til Kategori 3 PL d. USi®-safety ultralyd sensorsystem er banebrytende for sikkerhetsapplikasjoner - enten det er i krevende industrielle omgivelser eller utendørs.

les mer...