UIA batterileder crop

Batteri Agder-prosjektet skal arbeide på tre områder

Universitetet i Agder har tilsett leiar for batterisatsinga

Førsteamanuensis Johannes Landesfeind startar som fagleg sjef for Batteri Agder-prosjektet ved Universitet i Agder 1. januar 2022. – Eg ser fram til å etablere ei sterk forskingsgruppe. I samarbeid med industrien i Noreg skal vi utvikle, byggje og produsere batteri. Saman med den sterke kompetansen UiA har innan mekatronikk, gir det UiA eit unikt høve til å levere relevant batteriforsking, seier Johannes Landesfeind (33).

Frå nyåret får han ansvaret for å samle batterikompetansen ved Universitet i Agder (UiA) i ei eiga forskingsavdeling, Batteri Agder-prosjektet. Fakultet for teknologi og realfag ved UiA har planlagt at avdeling skal tilsetje fire professorar og tre forskarar. I tillegg skal dei knyte til seg seks stipendiatar, anten doktorgradsstipendiatar eller post-doktor-stipendiatar.

UiA har allereie gjennomført fleire forskingsprosjekter om batterihandtering. Det er òg etablert eit godt samarbeid med Morrow Batteries og andre bedrifter i regionen.

Tverfagleg utdanning og forsking

Batteri Agder-prosjektet skal arbeide på tre område.

For det første skal UiA ved den nye avdelinga halde fram sitt samarbeid Morrow Batteries og andre bedrifter.

For det andre skal Landesfeind og hans kollegaer planleggje eit bachelor-studium i batteri-teknologi saman med Universitetet i Stavanger. Dei to universiteta har nemleg søkt om midlar til dette hos Noregs forskingsråd og deira satsing Kapasitetsløft.

Og for det tredje ser den nytilsette fagleiaren fram til å setje i gang nye forskingsprosjekt.

– Eg ser fram til å få ei forskingsgruppe raskt på plass og starte opp med nye forskingsprosjekt. Når Batteri Agder-prosjektet har fått den administrative organiseringa på plass, gler eg meg til å sjå framstega i dei vitskapelege prosjekta, som jo er den morosame biten, seier han.

Industriell og akademisk erfaring

Landesfeind var ferdig med si eiga doktorgradsavhandling for tre år sidan. Forskinga dreidde seg mellom anna om å finne ut korleis ein skal byggje litium-batteri som let seg lade fortare enn dagens batteri.

Landesfeind kjem frå stillinga som forskar innan batteriutvikling hos elektroverktøy-produsenten Hilti (Liechtenstein). På anlegget deira i Kaufering (Tyskland) arbeidde han med å utvikle litium-ion-batteri.

Dekanen ved UiAs Fakultet for teknologi og realfag er glad for at den faglege leiaren for Batteri Agder-prosjektet har både industriell og akademisk erfaring.

– Den doble erfaringa var viktig for oss den gongen vi utvikla forsking omkring mekatronikk i samarbeid med olje- og leverandørindustrien i landsdelen. Og det vert like viktig for oss no når vi skal utvikle forsking og kompetanse om litium-ion-batteri i samarbeid med industrien, seier Michael Rygaard Hansen, dekan ved UiAs Fakultet for teknolo

Omron ATC Barcelona1 crop

OMRON åpner dørene til fremtidens fabrikk med oppdatert automatiseringssenter i Barcelona

Utforske bruken av ny teknologi, for eksempel AI og industriell IoT

OMRONs første automatiseringssenter i Europa har nylig gjennomgått en stor ombygging og inkluderer nå et omfattende demonstrasjonsområde for innovative automatiseringsapplikasjoner. Takket være toppmoderne fjernforbindelser inviteres norske bedrifter inn i morgendagens digitale fabrikk.

les mer...
FG-Tech PressPhoto-IXARC-27mm

Ny encoder i Posital sin IXARC-familie – Kun 27mm lang

Sikrer pålitelig drift under våte og skitne forhold

Posisjons- og bevegelsessensor spesialisten POSITAL, som representeres av FG-Tech AS, har ett nytt familiemedlem i sin populære IXARC enkoder-familie med hus som kun er 27 mm langt. Denne reduserte lengden, kombinert med en diameter på bare 36 mm, betyr at disse superkompakte enhetene er ideelle plass for montering er begrenset.

les mer...
Trend cyber sikkerhet crop

Opplever at virksomheten går på akkord med cybersikkerhet

Går på akkord med egen cybersikkerhet til fordel for økt digitalisering

Fersk rapport fra Trend Micro avdekker et alarmerende behov for å diskutere forretningsrisiko så raskt som mulig. 15. november la IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro, frem en rapport basert på ny forskning. I rapporten kommer det frem at hele 9 av 10 IT-beslutningstagere hevder at virksomheten deres er villig til å gå på akkord med egen cybersikkerhet til fordel for økt digitalisering, økt produktivitet eller andre mål. 

les mer...
Næringsminister MIL crop

Imponert over industrisamarbeid i Agder

MIL fungerer som en arena for samskaping og utvikling

– Dette var veldig nyttig for meg. Her er det mye å følge opp videre, sier den nye næringsministeren Jan Christian Vestre etter et innholdsfylt besøk på Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved UiA. Vestre, som representerer Arbeiderpartiet, har som mål å besøke hundre bedrifter før jul.

les mer...