Phoenix lader crop

Universelle CCS-ladekontakter – nå permanent lading med 375 kW

CCS-kjøretøyladekontaktene Charx Connect universal fra Phoenix Contact tilrettelegger nå også for High Power Charging med 375 kW permanent. Den nye ytelsesklassen til type-1- og type-2-ladekontaktene muliggjør permanent HPC-lading uten kjøling, noe som forkorter ladetidene i elbiler og mobile maskiner betraktelig. 

Ledningstverrsnitt opptil 120 mm², optimalisert tilkoblingsteknikk mellom DC­kontaktene og høyspenningsledningene samt en særdeles nøyaktig temperaturmåling gir permanent og sikker lading med 375 kW. Avhengig av forhold som for eksempel omgivelsestemperatur, legging av ledningene i kjøretøyet eller den bruksspesifikke ladeprofilen kan det i Boost Mode i kortere perioder til og med oppnås ladeeffekt på over 500 kW (>500 A / 1000 V).

De HPC-kompatible CCS-ladekontaktene har beskyttelsesgradene IP6K6K og IP6K9K på forsiden også når ladeluken er åpnet. Dermed er forsiden beskyttet mot kraftige vannstråler under økt trykk, beskyttet mot vann ved høytrykks­ eller dampstrålerengjøring og beskyttet mot inntrengning av støv.

De relevante utvendige dimensjonene og skrugeometriene for disse kjøretøyladekontaktene har innbyrdes identiske utførelser. Dermed kan produsenter alltid planlegge samme installeringsplass for alle elkjøretøyer, og uavhengig av målmarkedet – fra skip til motorsykkel.

CCS-ladekontaktene etter IATF 16949 ble utviklet for de strenge kravene i bilindustrien. Denne robuste og velprøvde teknologien er med Charx connect universal nå tilgjengelig for alle typer elkjøretøyer.

AuticBACnet crop

Autic System AS Lanserer – PiiGAB BACnet for PI900

Med BACnet i PiiGAB 900 Gateway konverteres dine måleverdier fra HAN, wM-bus, M-bus og Modbus til BACnet-objekter automatisk.

Goodtech Hauge crop

God resultatutvikling for Goodtech

Goodtech fortsetter året med sterk vekst i ordrebok og god utvikling i EBITDA mot samme kvartal i 2023. Q2 2024 endte med en omsetning på 192 MNOK, EBITDA på 9,2 MNOK (4,8%) og en ordrereserve på 431 MNOK. Industriens behov for økt effektivitet og bedre styringsinformasjon gjenspeiles i Goodtech sin ordrereserve, der prosjektene i porteføljen i stor grad er prosjekter for nordiske industriselskaper som arbeider med å øke egen produksjon, til lavere enhetskostnad.

ABB UPS Fambilde (002) crop

Energi- og ressursstyring i en og samme løsning

ABB Ability™ Energy and Asset Manager er en toppmorderne skytjeneste som integrerer både energi- og ressursstyring i en og samme løsning. Via din tilgjengelige nettleser kan du og annet nøkkelpersonell få full oversikt over det elektriske systemet, hvor som helst og når som helst.

Tavle crop

Godkjent eltavleprodusent

Formålet til Tavleforeningen er at de skal arbeide for å skape en anerkjent og selvstendig tavlebransje. Det har foreningen systematisk arbeidet med i om lag 25 år, så lenge Tavleforenignen har eksistert. Nå er man kommet til en milepel i dette arbeide. Nå lanseres verifikasjonsordning for bedriftssertifisering av tavleprodusenter. Norsk Sertifisering AS, som er en nøytral tredjepart, har utviklet ordningen i samarbeid med Tavleforeningen.