Laksefabrikken produksjon crop

Betyr et stort løft for både tale og datastrøm mellom avdelingene

Unikt 5G-anlegg åpnet på laksefabrikk

SinkabergHansen og Telenor har åpnet et nytt 5G-anlegg for innen- og utendørs dekning i Laksefabrikken på Rørvik. – Med åpningen av 5G her på Laksefabrikken til SinkabergHansen skriver vi et nytt kapittel i norsk telekomhistorie. Anlegget for innendørsdekning er første av sitt slag i Industri-Norge.

Ved havgapet her i Rørvik skjer det nå innovasjon som industribedrifter andre steder i landet bør la seg inspirere av, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen.

På Marøya produserer SinkabergHansen store volum fersk mat; laks til markeder verden over. For at selskapet skal komme i havn med det daglige virket, og ikke minst innfri løpende avtaler, påpeker ledelsen at produksjonen ikke kan hemmes av sviktende kommunikasjon.

7000 fisk i timen

– Laksefabrikken er en komplisert, høyteknologisk maskin hvor drøyt 100 godt kvalifiserte medarbeidere fortløpende kommuniserer med hverandre. Når produksjonen går normalt, behandles i snitt to laks hvert sekund – altså over 7000 fisk i timen, sier Eskil Laukvik, konsernleder fabrikk SinkabergHansen, og fortsetter:

– Foruten maskiner og tilstrekkelig datakraft, er den interne kommunikasjonen mennesker imellom et avgjørende viktig verktøy. Den nye 5G-løsningen fra Telenor betyr et stort løft for både tale og datastrøm mellom avdelingene internt, sier Laukvik.

Bakgrunnen for prosjektet er at SinkabergHansen ønsket å styrke dekningen for selve Laksefabrikken. Det er også installert en ny 5G-mast på taket av bygget, slik at også innbyggere i området får bedre mobilopplevelser.

Innendørs basestasjoner

– Industri som ser mobilnett som en viktig del av sin digitale infrastruktur, må etablere industrielle mobilnett fra innsiden. Dette rett og slett fordi industribygg som Laksefabrikken gir svært stor demping av mobilsignaler, slik at de sliter med å nå inn i lokalene, sier Birgitte Engebretsen.

Laksefabrikken til SinkabergHansen er et komplekst bygg, og Telenor har fulgt strenge restriksjoner på hvor de aktive antennene kunne plasseres. For å sikre god innendørsdekning bruker Telenor innendørs basestasjoner (Ericssons såkalte Radio DOT-løsning).

– Vi har nå satt opp en ny 5G-basestasjon på taket av bygget, og i tillegg installert det vi kan kalle mini-basestasjoner inne i bygget. Det er små, men effektive enheter. Det er seks av dem i fabrikklokalene, og fire er installert i administrasjonsbygget. Dette skal sikre god dekning for alle i bygget, sier Engebretsen.

5G som en tjeneste

Også ordfører i Nærøysund kommune, Amund Hellesø, var til stede under åpningen:

– Med sin sterke teknologiorientering baner SinkabergHansen veien for andre næringer, ikke bare i regionen, men også for Norge som helhet. Samtidig får investeringene de nå gjør i et avansert 5G-anlegg ringvirkninger også for andre i vår kommune, ikke minst her på Rørvik hvor ny industri er i ferd med etableres og nye boliger skal bygges, sier Hellesø.

Ifølge Telenor er 5G-anlegget på Laksefabrikken et mønstereksempel på det selskapet kaller 5G som en tjeneste, og Telenor forventer at fremover vil stadig flere virksomheter følge SinkabergHansen og installere tilsvarende 5G-anlegg.

Telenor skal være ledende innen dekning og 5G. Telenors 5G-nett er fem år på rad kåret til Norges raskeste. Selskapet har også det største og mest omfangsrike mobilnett, og gjennom 5G-utbyggingen vektlegges robusthet og kvalitet.

 

Freyr CQP 2 (1) crop

Automasjon og digitale tvillinger gir superrasjonell batteriproduksjon

Siemens og FREYR kunngjorde på Hannover-messen et strategisk partnerskap for bærekraftig batteriproduksjon med bruk av automatiserings- og digitaliserings teknologi. Selskapene vil forene krefter gjennom hele prosessen fra batteridesign til automatisering av produksjonslinjene.

les mer...
Atea Thomas Tømmernes crop

Norske virksomheter er dårlig forberedt på nettkriminalitet

Største utfordringene handler om manglende kompetanse og investeringer

En fersk undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Atea viser at norske virksomheter er lite forberedt på det stadig mer komplekse digitale trusselbildet. Tre av fire norske virksomheter sier de ikke vil eller har planer om å øke it-sikkerhetsinvesteringene i året som kommer.

les mer...
Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

I Norge og Norden er det Roar Søvik som vil lede virksomheten

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

les mer...
AMNYTT 03 2023 kolasj crop

AMNYTT 03 2023 er publisert

Det er enighet i politisk miljø og i industrien om at produksjonen må omstilles. CO2 utslippet må reduseres. Bruk av fornybar energi må økes. For de fleste industrielle aktører innebærer det omstilling til mer bruk av elektrisk kraft, som er produsert fra vann, vind eller sol. Når dette er sagt slutter enigheten mellom politisk og næringsmessige interesser.

les mer...