Jumo diraVIEW crop

Viserinstrumentet er egnet til et bredt bruksområde innen ulike bransjer

Tydelig visning med JUMO diraVIEW

Allsidig digitalt viserinstrument med LCD-display. Den nye displayserien JUMO diraVIEW brukes til visning av forskjellige prosessvariabler på stedet. Den intuitive bruken og konfigurasjonen i klartekst på enheten gir kortere oppstartstider og mulighet for å utføre justeringer uten bruksanvisning.

JUMO diraVIEW har en flerfunksjonell måleinngang for tilkobling av termoelementer, RTD-temperaturfølere, motstandstransmitter, motstandspotensiometere og standardsignaler 0(2)–10 V / 0(4)–20 mA. En alarmmelding kan vises i klartekst på displayet og deretter rapporteres via relé eller digitale utganger.

De fem forskjellige installeringsformatene, fra et kompaktformat på 48 x 24 mm til et stort format på 96 x 96 mm, samt høykvalitets IP65-beskyttelse på forsiden, gjør viserinstrumentet egnet til et bredt bruksområde innen ulike bransjer.

Typiske visningsfunksjoner er tilgjengelige, som min./maks.-verdi, holdefunksjon for målt verdi samt tareringsfunksjon for vektapplikasjoner og forsinket påslåing. Viserinstrumentet sender den målte verdien videre til et system på høyere nivå via RS485-grensesnittet eller den analoge utgangen. Den kundespesifikke lineariseringen med 40 verdipar eller et matematisk fjerdegradspolynom samt matematikkfunksjonen muliggjør enkel justering av spesialsensorene.

Tilleggsfunksjonen for strukturert tekst kan brukes til å programmere mindre applikasjoner i ST-kode. Eksempler er rullende visning av strøm, laveste og høyeste verdier i form av ren tekst, og muligheten for manuell veksling ved hjelp av opp/ned-knappen. ST-koden kan opprettes ved hjelp av det brukervennlige oppsettprogrammet og det integrerte redigeringsprogrammet. Feilsøking kan utføres online via USB-porten.

JUMO diraVIEW-serien er tilgjengelig for strømforsyning AC/DC 20–30 V og 110–240 V (AC).

 

 

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...