Trend Micro skybasert kontainer crop

Cloud One Container Security er en omfattende skysikkerhetsløsning

Trend Micro lanserer avansert, skybasert kontainer-sikkerhet til Cloud One

Komplett kontainer-sikkerhet
Trend Micro lanserte nylig Cloud One Container Security, som er er utviklet for å lette sikkerheten i kontainer-strukturer, distribusjon og arbeidsflyt, og samtidig bidra til at utviklere kan akselerere innovasjon og minimere nedetid på applikasjoner i Kubernetes-miljøer. Alt blir administrert og styrt fra et enkelt verktøy.

Akselerert migrering til skyen
Løsningen er et viktig tilskudd til Trend Micros Cloud One-plattform, som ble lansert i 2020. Globale operasjoner bruker i økende grad kontainermiljøer for å akselerere migrering til skyen, omforme monolittiske applikasjoner, samt bygge og integrere cloud-native applikasjoner sømløst. Dette skaper ofte sikkerhetsproblemer som tradisjonelle nettverk og klientverktøy ikke kan håndtere, men som Trend Micro løser med Cloud One – Container Security.

- Kontainere gjør det enklere å innovere raskere ved å forenkle utvikling og distribusjon. Og for å holde et trygt utviklingstempo og -miljø, er det viktig at sikkerhetspraksisen er integrert i kontainerens livssyklus. Og det er nettopp her vår nye tjeneste passer perfekt inn. Tjenesten vil automatisk bidra til kontinuerlig beskyttelse i tre kritiske trinn relatert til kontainerens livssyklus. Fra utviklingsfasen, til distribusjonen og så når tjenestene skal kjøres, forklarer Karianne Myrvold,

Cloud One Container Security består av tre hoveddeler:
 

  1. Skanning av kontainer-versjon

Funksjonen gjennomsøker kontainere i utviklingsfasen for å kunne oppdage eventuelle sårbarheter så tidlig som mulig, og dermed bidra til lavest mulig utbedringskostnad. Gjennom samarbeidet med Snyk, vil kontaineren skannes mot den markedsledende sårbarhetsdatabasen i åpen kildekode. Det gjør det mulig å oppdage og håndtere sårbarheter i en tidlig fase, hvor man er avhengig av kildekode fra en tredjepartsaktør. Cloud One – Container Security vil: 

  • Se etter sårbarheter i pakkene som er inkludert i kontaineren.
  • Oppdage skadelig programvare ved hjelp av signaturer og avanserte maskinlærings-teknikker.
  • Finne innebygde hemmeligheter som passord, API-tokens eller lisensnøkler.
  • Søke etter IoC-er ved å bruke industristandard-baserte Yara-regler. 

 

  1. Policy-basert distribusjonskontroll

Kontainersikkerhet lar deg lage policer som tillater eller blokkerer distribusjoner basert på angitte regler. Integrering med Kubernetes sikrer at alle distribusjoner som kjøres i et produksjonsmiljø er trygge. 
 

  1. Cloud-native sikkerhet

Når en kontainer-versjon er ansett trygg og distribuert ut til produksjon, vil Cloud One Container Security beskytte kontaineren. Det betyr pågående sårbarhetsdeteksjon for den kontaineriserte applikasjonen og gir relevant tilbakemelding til sikkerhets- og DevOps-team i tilfelle ytterligere tiltak er nødvendig.
 

KUKA DeviceConnect crop

KUKAs programvare løfter robotene inn i fremtiden

Gir mulighet for å analysere og oppnå fordeler som redusert energibruk

For å oppnå industri 4.0 fullt ut må produksjonsutstyr være tilkoblet og distribuere data. Og det må skje mer eller mindre sømløst mens produksjonen er i gang. Denne store mengden data utgjør grunnlaget for preventivt vedlikehold, maskinlæring og prosessoptimering.

les mer...
Kilter robot crop

Sikrer styring av ugress-robot

Kvantesprang for robotisering i landbruket

Leica Geosystems HxGN SmartNet styrer Kilter-roboten som nå settes inn for å redusere sprøytemidler og bekjempe ugress. Etter ti års utvikling er roboten fra Langhus klar for sin første virkelige sesong. Den settes i arbeid på persillerotåkeren til André Hasle i Rygge.

les mer...
Eaton effektbryter crop

Eaton lanserer sin mest avanserte effektbryter til nå

Passer inn i moderne energidistribusjonssystemer.

Den digitale effektbryteren NZM kombinerer IoT-teknologi, sikkerhet, forutsigbart vedlikehold og lavt energiforbruk. Bygg- og anleggsbransjen står for rundt 40 prosent av alle klimagassutslipp globalt, og ifølge Forskningsrådet står energibruk i bygninger for omtrent en tredjedel av all energibruk i Norge.

les mer...
Trend sikkerhet crop

Trend Micro tilbyr unik endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

Setter en ny milepæl for sikker endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

I Trend Micros rapport som oppsummerer 2020, kommer det frem at den tilkoblede industrien – Industri 4.0 – har vært et primært mål for cyberkriminelle. Løsepengevirus har spredt seg i et hurtig tempo og har vært svært utfordrende å håndtere. Det gjør det enda viktigere nå enn noensinne å sikre disse spesielle og ikke helt ukompliserte miljøene.

les mer...