Krohne DualSensor_Exploded crop

Utviklet for applikasjoner hvor det kreves temperaturmåling med høy integritet

Transmitter med 2 sensorinnganger

PR Electronics, fra KROHNE Instrumentation, setter med dette en ny standard for ytelse og fleksibilitet innen krevende industriell temperaturmåling. Den nye temperaturtransmitteren har et helt unikt kompakt design. Med hele 7 tilkoblingsterminaler kan denne kobles til både 2 x 4-leder RTD’s eller potensiometer.

Den nye PR5437 er utviklet for applikasjoner hvor det kreves temperaturmåling med høy integritet, nøyaktighet og pålitelighet over tid. Ved å koble 2 sensorer til transmitteren er det mulig å validere måleverdien samtidig som man har en backup dersom en av senorene feiler.  Transmitteren er beregnet for tøffe miljøer og kan operere i omgivelsestemperaturer fra -50°C til +85°C.

Sensorredundans og deteksjon av avdrift på måleverdien sikrer maksimal oppetid. Diagnoseinformasjon i henhold til NAMUR NE107 hjelper deg å oppdage problemer med målingen på et tidlig stadie. Du kan derfor gjøre vedlikehold og preventive tiltak før målingen faktisk feiler. Med full IEC61508 functional safety assessment opp til SIL3 kan PR5437 benyttes i kritiske sikkerhetsapplikasjoner.

 

KROHNE kan levere et bredt spekter av temperaturinstrumenter. Ta kontakt for komplett tilbud på komplett sammenstilt instrument bestående av målelomme, sensor, hus og transmitter.

PR Electronics er en dansk produsent av produkter for signalbehandling innen industri og prosesskontroll. Produktene kjennetegnes med høy kvalitet og anvendelighet i krevende applikasjoner hvor signal skal formidles fra felt til kontrollsystem. PR Electronics er representert i Norge gjennom KROHNE Instrumentation.

Eplan bep1910443 crop

Kontrollskapteknologi hos HPS ved hjelp av Eplan Cogineer

Neste trinn: Papirløs produksjon med EPLAN eView

Elektrisk planlegging: Automatisering sparer tid - også for spesialbestilte produkter. Kontrollskap-produsenter som automatiserer planleggingsprosessene sine, får fordel av kortere prosjekttider og høyere kvalitet. Sekundære prosesser, som utforming av dokumentasjon kan også forenkles. Men hvor mye tid kan lagres i løpet av en hel prosess?

les mer...
Corvus nett crop

Helautomatisert grønn produksjon

I alt er det åtte produksjonsceller, 13 roboter og 10 AIV

Corvus Energy har produsert batterier til maritim industri i Canada i flere år. Med Hydro som eier ble det stilt spørsmål om det var mulig å helautomatisere produksjonen. Sammen med SINTEF gjennomførte Hydro en studie og resultatet ser vi nå på Nesttun utenfor Bergen.

les mer...
AMNYTT 04 2020 kollasj crop

AMNYTT 04 2020 er distribuert

AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring.

les mer...
Autic måler crop

Informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller energirapporter

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN, forhandles av Autic AS, (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

les mer...