Trainor Trond foran PC3 (1) crop

Har behov for mer utfyllende kompetanse

Trainor inngår samarbeid med TechTeach

Trainor har inngått samarbeid med TechTeach for å gi sine kunder mulighet til mer fordypning innenfor reguleringsteknikk. Samarbeidet omfatter kursene Programmering av simulatorer og Optimalisering av PID-innstilling, som kan anses som en tilleggskompetanse og fordypning til Trainors kurs i reguleringsteknikk.

-Finn Haugen er en nestor innenfor reguleringsteknikk, med anerkjent spisskompetanse innen programmering av simulatorer og optimalisering av PID-innstilling, sier Trond Løfqvist i Trainor. – Vi ser at flere av våre kunder har behov for mer utfyllende kompetanse etter at de har tatt vårt kurs i reguleringsteknikk, og ønsker å gi dem et så bredt kurstilbud som mulig, forklarer han. Kursene er aktuelle for personer i industri og offshore-virksomhet, i tillegg til skoler og lærere som underviser i reguleringsteknikk.

Programmering inn i læreplan 2020

Det er et nasjonalt mål å øke kompetansen innen programmering, blant annet for å sikre en omstillings- og konkurransedyktig industri. Innen faget automatisering kan dette være å programmere simulatorer – som faller inn under det moderne begrepet digital tvilling – for testing og opplæring. Læreplan, som iverksettes høsten 2020 for lærere i den videregående skolen, legger stor vekt på programmering og Python er i praksis språket det satses på. Også studenter på høgskoler og universiteter introduseres i økende grad for dette programmeringsspråket. –Fagfolk i industrien vil ha nytte av å lære seg å programmere digitale tvillinger, sier Løfqvist, og peker på at programmeringskunnskap gir medvind i veien mot industri 4.0, med blant annet mulighet for å forutse konflikter i produksjonsprosessen, optimalisering underveis og forbedret ytelse. Lærere, samt studenter og elever i fagutdanningen vil også ha stor nytte av programmeringskompetanse.

3-delt kursløp

Trainor og TeachTech ser for seg et 3 trinns kursløp der deltakere først gjennomgår kurset Reguleringsteknikk, for så å fordype seg i henholdsvis Programmering av simulatorer og deretter Optimalisering av PID-innstilling. For deltakere som allerede har god kompetanse innen reguleringsteknikk, vil det være mulig å ta ett eller begge påbygningskurs direkte. – Vi er glade for at TeachTech har valgt å tilby sine fordypningskurs gjennom Trainor.no, og at vi sammen kan tilby bransjen et bredt kurstilbud innen reguleringsteknikk med høy faglig kvalitet, sier Løfqvist.

Eplan ny versjon crop

Ny versjon av EPLAN-plattformen

kKn fullføres raskere med masseredigering av prosjektdata

EPLAN Platform, Version 2.9, har vært tilgjengelig siden slutten av januar. Hurtig opprettede QR-koder kan lagre hyperlenker, som kan åpnes ute i felten. Lagstyring sikrer at alle endringer lagres automatisk, noe som gjør det enda enklere å iverksette firmaets standarder.

les mer...
AMNYTT kolasj 01 20 crop

AMNYTT 01 2020 er publisert

Mennesket blir ikke overflødig i den digitale hverdag, hvor kunstig intelligens og maskinlæring vil være sentrale temaer. Tvert imot. Det er de bedriftene som evner å utnytte samspillet mellom mennesket og teknologien best, som vil bli vinnere i morgendagens industri. For å kunne møte utfordringene som vil stå i kø, må det utvikles nye samarbeidsarenaer.

les mer...
Adroit SDS2000X Plus PA crop

Oscilloskop fra Siglent med funksjonsrik standardkonfigurasjon

Et økonomisk oscilloskop som kan vokse med testbehovene

Siglent SDS2000X Plus, som forhandles av Adriot AS i Norge, har arvet det allsidige og brukervennlige brukergrensesnittet fra storebror SDS5000X, dette inkluderer 10” berøringsskjerm med multi-touch, ekstern mus- og tastaturkontroll samt innebygd webserver for fjernstyring, dette gjør det enkelt i bruk og reduserer læringskurven til et minimum.

les mer...
FG Lapp crop

Behov for å måle og overvåke trådløst i Ex-område

ATEX-sertifisert Ex-d kapsling med tilhørende gjennomføringer

Lapp Automaatio, som forhandles av FG – Tech, tilbyr nå muligheten til å installere det trådløse IoTKey® måle- og fjernovervåkingssystemet i eksplosjonsfarlige områder. Den lange rekkevidden og batterilevetiden, samt god immunitet mot forstyrrelser, er som før.

les mer...