Trainor Trond foran PC3 (1) crop

Har behov for mer utfyllende kompetanse

Trainor inngår samarbeid med TechTeach

Trainor har inngått samarbeid med TechTeach for å gi sine kunder mulighet til mer fordypning innenfor reguleringsteknikk. Samarbeidet omfatter kursene Programmering av simulatorer og Optimalisering av PID-innstilling, som kan anses som en tilleggskompetanse og fordypning til Trainors kurs i reguleringsteknikk.

-Finn Haugen er en nestor innenfor reguleringsteknikk, med anerkjent spisskompetanse innen programmering av simulatorer og optimalisering av PID-innstilling, sier Trond Løfqvist i Trainor. – Vi ser at flere av våre kunder har behov for mer utfyllende kompetanse etter at de har tatt vårt kurs i reguleringsteknikk, og ønsker å gi dem et så bredt kurstilbud som mulig, forklarer han. Kursene er aktuelle for personer i industri og offshore-virksomhet, i tillegg til skoler og lærere som underviser i reguleringsteknikk.

Programmering inn i læreplan 2020

Det er et nasjonalt mål å øke kompetansen innen programmering, blant annet for å sikre en omstillings- og konkurransedyktig industri. Innen faget automatisering kan dette være å programmere simulatorer – som faller inn under det moderne begrepet digital tvilling – for testing og opplæring. Læreplan, som iverksettes høsten 2020 for lærere i den videregående skolen, legger stor vekt på programmering og Python er i praksis språket det satses på. Også studenter på høgskoler og universiteter introduseres i økende grad for dette programmeringsspråket. –Fagfolk i industrien vil ha nytte av å lære seg å programmere digitale tvillinger, sier Løfqvist, og peker på at programmeringskunnskap gir medvind i veien mot industri 4.0, med blant annet mulighet for å forutse konflikter i produksjonsprosessen, optimalisering underveis og forbedret ytelse. Lærere, samt studenter og elever i fagutdanningen vil også ha stor nytte av programmeringskompetanse.

3-delt kursløp

Trainor og TeachTech ser for seg et 3 trinns kursløp der deltakere først gjennomgår kurset Reguleringsteknikk, for så å fordype seg i henholdsvis Programmering av simulatorer og deretter Optimalisering av PID-innstilling. For deltakere som allerede har god kompetanse innen reguleringsteknikk, vil det være mulig å ta ett eller begge påbygningskurs direkte. – Vi er glade for at TeachTech har valgt å tilby sine fordypningskurs gjennom Trainor.no, og at vi sammen kan tilby bransjen et bredt kurstilbud innen reguleringsteknikk med høy faglig kvalitet, sier Løfqvist.

Pepperl F191 crop

Økonomisk RFID-løsning med IO-Link og høy ytelse

F191 IO-Link er et helt nytt RFID Lese/skrivehode fra Pepperl+Fuchs med innebygd IO-Link kommunikasjon. Det nye Lese/skrivehodet er beregnet for leseavstander opp til 1 meter.

les mer...
Knut Ivar Helland

Beckhoff Automation AS øker staben i Ålesund

Bred erfaring vil komme godt med i den videre satsingen

Beckhoff Automation AS fortsetter veksten og ser et økende behov på Nordvestlandet, så derfor har vi valgt å utvide staben vår i denne regionen. Marius Nedrelid starter den 1. april i stillingen som Applikasjonsingeniør ved vårt avdelingskontor i Ålesund.

les mer...
Palo Alto crop

Palo Alto Networks forenkler AI-drevet OT-sikkerhet

Kan enkelt aktiveres – uten å installere ekstra sensorer

Ny Zero Trust OT sikkerhetsløsning sikrer kritisk infrastruktur uten ekstra sensorer. Bruk av operasjonell teknologi (OT) vokser raskt, og det gjør også nettangrep på OT-miljøer. Angrep som forstyrrer driften og forårsaker skade som strekker seg langt utover inntekter og omdømme, menneskelig sikkerhet og kritisk infrastruktur.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...