Trainor Trond foran PC3 (1) crop

Har behov for mer utfyllende kompetanse

Trainor inngår samarbeid med TechTeach

Trainor har inngått samarbeid med TechTeach for å gi sine kunder mulighet til mer fordypning innenfor reguleringsteknikk. Samarbeidet omfatter kursene Programmering av simulatorer og Optimalisering av PID-innstilling, som kan anses som en tilleggskompetanse og fordypning til Trainors kurs i reguleringsteknikk.

-Finn Haugen er en nestor innenfor reguleringsteknikk, med anerkjent spisskompetanse innen programmering av simulatorer og optimalisering av PID-innstilling, sier Trond Løfqvist i Trainor. – Vi ser at flere av våre kunder har behov for mer utfyllende kompetanse etter at de har tatt vårt kurs i reguleringsteknikk, og ønsker å gi dem et så bredt kurstilbud som mulig, forklarer han. Kursene er aktuelle for personer i industri og offshore-virksomhet, i tillegg til skoler og lærere som underviser i reguleringsteknikk.

Programmering inn i læreplan 2020

Det er et nasjonalt mål å øke kompetansen innen programmering, blant annet for å sikre en omstillings- og konkurransedyktig industri. Innen faget automatisering kan dette være å programmere simulatorer – som faller inn under det moderne begrepet digital tvilling – for testing og opplæring. Læreplan, som iverksettes høsten 2020 for lærere i den videregående skolen, legger stor vekt på programmering og Python er i praksis språket det satses på. Også studenter på høgskoler og universiteter introduseres i økende grad for dette programmeringsspråket. –Fagfolk i industrien vil ha nytte av å lære seg å programmere digitale tvillinger, sier Løfqvist, og peker på at programmeringskunnskap gir medvind i veien mot industri 4.0, med blant annet mulighet for å forutse konflikter i produksjonsprosessen, optimalisering underveis og forbedret ytelse. Lærere, samt studenter og elever i fagutdanningen vil også ha stor nytte av programmeringskompetanse.

3-delt kursløp

Trainor og TeachTech ser for seg et 3 trinns kursløp der deltakere først gjennomgår kurset Reguleringsteknikk, for så å fordype seg i henholdsvis Programmering av simulatorer og deretter Optimalisering av PID-innstilling. For deltakere som allerede har god kompetanse innen reguleringsteknikk, vil det være mulig å ta ett eller begge påbygningskurs direkte. – Vi er glade for at TeachTech har valgt å tilby sine fordypningskurs gjennom Trainor.no, og at vi sammen kan tilby bransjen et bredt kurstilbud innen reguleringsteknikk med høy faglig kvalitet, sier Løfqvist.

Eplan Efficiency_Studie_4_0_Integrated_User crop

Rapport viser potensial i “Engineering 4.0”

Delvis automatisering av tekniske prosesser oppnår et optimalt kostnad/fordel

European 4.0 Transformation Center (E4TC) på RWTH Aachen Campus har undersøkt den strategiske digitaliseringen av design- og kontrollteknologi og den tekniske utformingen av maskiner og anleggssystemer.

les mer...
Iot oversikt crop

Hvordan orientere seg i jungelen av nyheter

Utviklet for å gi deg en rekke praktiske ideer

Nye, avanserte automatiseringsteknologier dukker stadig opp innen Industrial Internet of Things (IIoT), Industry 4.0 og smart produksjon. Og selv om fremveksten av disse nye mulighetene kan være spennende, kan det være lett å miste synet på hva som fikk deg til å undersøke dem i utgangspunktet.

les mer...
ABB 3000 timer Sub crop

ABB demonstrerer verdens første undervannskraftsystem, signaliserer en ny epoke offshore

Kan gjøres med en enkelt kabel med lite eller intet vedlikehold i opptil 30 år

ABBs banebrytende undervanns kraftdistribusjonssystem og omformerteknologi er kommersielt levedyktig viser en 3000-timers gruntvannstest. Det gir unikt potensial for renere, tryggere og mer bærekraftig olje- og gassproduksjon.

les mer...
Flow-Teknikk Tricor-230k crop

Kan erstatte flere ulike instrumenter

Leveres i 3 forskjellige serier

Tricor coriolis flowmeter, som forhandles av Flow-Teknikk, måler masse-flowen, volumgjennomstrømning , temperatur og tetthet, og kan dermed erstatte flere ulike måleinstrumenter.

les mer...