Trådløse sensorer revolusjonerer sikkerheten offshore

Vil gjøre oss i stand til å optimalisere og rasjonalisere vedlikeholdsplaner

Trådløse sensorer revolusjonerer sikkerheten offshore

COSL Drilling Europe & Ex-tech Group inngår samarbeid og tar i bruk trådløse sensorer for å øke sikkerheten offshore. Sensorene gjør det mulig å automatisere vedlikeholdet på utstyr som er montert i potensielt eksplosive atmosfærer, og på den måten forebygges ulykker.

Ex-tech Group er et norsk selskap som har spesialisert seg på eksplosjonsbeskyttelse og såkalt ex-compliance. Selskapet er globalt sertifisert på eksplosjonsfarlige områder. Sammen med COSL Drilling Europe ruller de ut fullskala sensorsystem som tar i bruk verdens minste ex- sertifiserte trådløse sensorer (19 x 19 x 2.5 mm).

— Trådløse ex-sensorer vil revolusjonere måten vi utfører vedlikehold på offshore. Samarbeidet med Ex-tech Group vil gjøre oss i stand til å optimalisere og rasjonalisere vedlikeholdsplaner og redusere uønskede hendelser på våre rigger, sier Frank Tollefsen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe.

Sensorene overvåker kontinuerlig kritiske parametere i eksplosive atmosfærer, som for eksempel temperatur, relativ luftfuktighet og tilstandsendringer. Samtidig rapporterer sensorene kritisk driftsdata, varsler om hendelser før de inntreffer og reduserer med det antall kritiske avvik.

Sensorene er med på å forbedre hele operasjonen, forlenger levetiden på utstyret og erstatter feil og antagelser fra manuelle inspeksjoner. Samtidig som det frigjør tid til andre kritiske arbeidsoppgaver.

I sum øker de trådløse automatiserte sensorene sikkerheten offshore.

— Vårt system med små, kraftige og effektive trådløse Ex-sertifiserte sensorer, vil gi verdifull data og innsikt og skape mer effektive og bærekraftige operasjoner i eksplosjonsfarlige områder over hele verden, sier Jan Holm, administrerende direktør i Ex-tech Group.

AMNYTT 03 2022 kolasj crop

AMNYTT 03 2022 er publisert

Fremtidens samfunn krever kompetente borgere. Det gjelder en rekke yrker som lærere, helsepersonell og ikke minst teknologer. Vi må hele tiden minne samfunnet på behovet for at vi i Norge har nok teknologer. Skal de politiske målsettinger om et grønt skifte nås, som er nødvendig, er en av de aller viktigste forutsetninger for å lykkes å utdanne nok teknisk personell.

les mer...
Oktober 2021Eaton

Eaton lanserer vedlikeholdsfrie HLR-halvlederreleer

Møter høye krav til både levetid og koblingshastighet

Eatons nye HLR-halvlederreleer er kompakte, lydløse og veldig nøyaktige, men først og fremst vedlikeholdsfrie og driftssikre. Eaton utvider sin produktportefølje innen elektriske koblingsløsninger med et nytt produkt som heter HLR-halvlederreleer.

les mer...
Smart 3 crop

Smart Industri er fylt opp

Utstillingen har nå nådd målet med å ha en vekst på 30 %

Messe arrangøren, Maskingrossisternes Forening, opplyser at påmeldingen til årets messe er bedre enn forventet. Det ble planlagt med en vekst på 30 prosent fra forrige arrangement om var i 2019. I skrivende stund er økningen på 40 prosent. Prosjektleder Bente Austad opplyser at det kun er få ledige plasser igjen.

les mer...
Radar Andøya crop

Radarovervåkning av steinsprang på Andøya

Ti av ti testballer som ble sluppet ut fra toppen av fjellet,

Cautus Geo har etablert radarovervåkning av steinsprang på Andøya. – Vi gjennomfører et pilotprosjekt. Det ser positivt ut, sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland fylkeskommune. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...