Endress bærekraft crop

Fungerer som en sentral strategisk indikator for bærekraften hos Endress+Hausers

Topp klassifisering for bærekraft

Endress+Hauser gjør det enda bedre i uavhengig EcoVadis-revisjon Endress+Hauser har fått 76 av 100 poeng i EcoVadis’ internasjonale bærekraftsklassifisering, fire fler enn i fjor. Gruppen havnet i øverste pulje for femte år på rad i 2021 og er nå blant den øverste enprosenten av selskapene som ble sammenlignet.

Endress+Hauser forbedret seg ytterligere på områdene miljø og bærekraftige innkjøp. Når det gjelder etikk, arbeid og menneskerettigheter, klarte gruppen å opprettholde sin svært gode posisjon i referansesammenligningen. Endress+Hauser havnet dermed i øverste pulje med hensyn til resultater og får nå en platinamedal etter gullstandarden – det høyeste prestasjonnivået i EcoVadis-revisjonen.

Bærekraftig bedriftskultur

Bærekraftstanken har dype røtter i Endress+Hauser. "Totalansvar er en kjerneverdi i vår bedriftskultur. Som familievirksomhet vil vi kombinere økonomisk suksess med økologisk og sosial fremgang", understreker administrerende direktør Matthias Altendorf. Siden 2014 har Endress+Hauser derfor utarbeidet en samfunnsansvarsrapport sammen med sin årsrapport, som behandler økologiske, sosiale og økonomiske faktorer.

Den årlige EcoVadis-revisjonen fungerer som en sentral strategisk indikator for bærekraften i Endress+Hausers utvikling. Målet er kontinuerlig forbedring på dette området også. "Vi hjelper kundene våre med bærekraftig produksjon. Det er derfor vi også ønsker å være ledende når det gjelder bærekraften i våre egne forretnings- og produksjonsprosesser", sier økonomidirektør dr Luc Schultheiss.

Kontinuerlig forbedring

Endress+Hausers produkter, løsninger og tjenester hjelper kunder i prosessindustrien med å bruke ressurser effektivt, redusere utslipp av forurensende stoffer, unngå avfall og beskytte miljøet. Men selskapet forbedrer også kontinuerlig sitt eget økologiske avtrykk. For eksempel forsyner Endress+Hauser i stadig større grad bygninger og infrastruktur med bærekraftig generert energi, og videokonferanser reduserer reisevirksomhet.

EcoVadis bruker 21 kriterier fra miljø, samfunn og etikk til å evaluere selskaper over hele verden på bærekraft. I tillegg til en sektorsammenligning får selskaper forslag til forbedring. De kan også vurdere sine egne leverandører på denne måten på en Internett-plattform. Per dags dato er rundt 75 000 selskaper over hele verden blitt sertifisert av EcoVadis.

SIE_200917 - ET 200 Failsafe

Ny redundant CPU for høye krav

Integrert systemdiagnose og 5-nivå beskyttelseskonsept

SIMATIC S7-1500 serien utvides med en ny PLS for det redundante systemet S7-1500R/H med mulighet for integrerte Fail-Safe applikasjoner. Den nye CPU 1518HF-4 PN i redundantserien er egnet for applikasjoner der du stiller høye krav til tilgjengelighet, programomfang og behandlingshastighet, og samtidig krever funksjonell sikkerhet opp til «Safety Integrity Level» SIL 3.

les mer...
Fortuem batterier crop

Fortum investerer i et nytt og moderne gjenvinningsanlegg for elbilbatterier

Imøtekommet økende etterspørselen og gjenvinner litium, nikkel, kobolt og mangan

Anlegget, som skal bygges i Finland, kan gjenvinne sjeldne metaller fra norske elbilbatterier og bidra til mer bærekraftig europeisk batteriproduksjon. Fortum utvider kapasiteten for gjenvinning av elbilbatterier, og skal bygge et nytt og moderne gjenvinningsanlegg i Harjavalta i Finland. Dette vil øke Fortums gjenvinningskapasitet betydelig.

les mer...
Siemens edge crop

Full oversikt i Industrial Edge

Vi lever i en digital verden hvor også nå industrien er på full fart inn. Stikkord som IoT, data, AI, algoritmer, skytjenester, språk som C++, Java, Python og så videre blir mer og mer aktuelle. En aktuell problemstilling er hvordan dette skal bakes inn hverdagen vi kjenner fra før, uten å gå på bekostning av krav og viktige prinsipper industrien er nødt til å ivareta, som i mange tilfeller skiller seg fra forbruker- og IT-verden. Siemens Industrial Edge er svaret.

 
les mer...
Pepperl safeUC crop[1]

Ultralyd sensorsystem som er banebrytende for sikkerhetsapplikasjoner

Det blir alltid en sikker og pålitelig deteksjon.

USi®-safety, ultralydbasert sensorsystem fra Pepperl+Fuchs i henhold til Kategori 3 PL d. USi®-safety ultralyd sensorsystem er banebrytende for sikkerhetsapplikasjoner - enten det er i krevende industrielle omgivelser eller utendørs.

les mer...