Pepperl APL crop

Tilpass deg til deg fremtiden med Ethernet-APL; Forbedret oversikt over tilkoblede enheter

Kunden til Pepperl+Fuchs er et forskningsbasert farmasøytisk selskap med rundt 46 000 ansatte over hele verden. Det er en av de tre hovedaktørene innen sitt felt på det globale markedet. I kraftforsyningssystemet til et av produksjonsanleggene nådde det nåværende kontrollsystemet slutten av levetiden og måtte skiftes ut. Kommunikasjon basert på PROFIBUS PA gir prosess- og diagnoseinformasjon fra instrumenter som også er installert i Ex sone 2.

Målet

Pepperl+Fuchs er kjent for å være en tidlig bruker av nye teknologier og ønsket å forberede seg på Ethernet-APL for å konvertere anlegget til fullstendig digital kommunikasjon, fra feltenheter til engineering til kontroll- og vedlikeholdssystemer. Overgangen til Ethernet-APL var med andre ord et viktig skritt inn i fremtiden.

De så for seg et system med redusert kompleksitet som skulle sikre høy grad av interoperabilitet mellom ulike teknologigenerasjoner. De håpet på maksimal åpenhet og en detaljert innsikt i alle aspekter av drift og ytelse, samtidig som de opprettholder uavhengigheten til spesifikke leverandører og eldre løsninger. I tillegg måtte beskyttelsen av investeringer i eksisterende infrastruktur, inkludert fortsatt bruk av eksisterende PROFIBUS PA-enheter, sikres. Til slutt var en standardbasert overgang til et digitalisert anleggskontrollsystem svært ønsket.

Løsningen

Ethernet-APL-skinnemontert feltsvitsj gir sømløs tilkobling og tilpasser automatisk kommunikasjonen på hver port til PROFIBUS PA eller PROFINET over APL, mens svitsjens webgrensesnitt leverer enhets- og fysisk laginformasjon. Dette lar en installatør dokumentere utførelsen av arbeidsordrer, for eksempel kan brukeren verifisere riktig kommunikasjon etter å ha byttet ut en enhet. Installasjonen av Ethernet-APL-grensesnittet tjener til å forberede hele systemet for en overgang fra eksisterende enhetskommunikasjon til en fremtid med omfattende innsikt i enhets- og anleggsdrift.

I tillegg var Pepperl+Fuchs i stand til å gi en standardbasert overgang til et digitalisert anleggskontrollsystem i nært samarbeid med kunden. Den nødvendige enhetskommunikasjonen ble bekreftet i en pluggtest mellom kunden, DCS-produsenten og Pepperl+Fuchs, som bekreftet at selv eldre PROFIBUS PA-enheter kan kommunisere sømløst.  

Tekniske funksjoner

  • Forberedelse for felles bruk av PROFIBUS PA og Ethernet-APL instrumentering
  • Ethernet-APL feltsvitsj i sertifisert, rustfritt stålkapsling i henhold til kundens spesifikasjoner
  • Sikker drift i Ex sone 2 
  • Overspenningsvern

Fordelene

Resultatet er et kontroll- og anleggsforvaltningssystem der brukergrensesnittet er det samme uavhengig av hvilken kommunikasjon som brukes, noe som forbedrer kvaliteten på tjenesten og nytten av informasjonen som systemet gir. Fortsatt bruk av eksisterende kabling og feltutstyr beskytter investeringen i instrumentering. Migreringsveien er nå sømløs ettersom nye og ekstra Ethernet-APL-enheter kan operere side om side ved å bruke den samme kommunikasjonsinfrastrukturen.

Det drastisk forbedrede informasjonsnivået muliggjør arbeidsflyter for prediktivt vedlikehold samtidig som det forbedrer anleggets tilgjengelighet og utbytte, som forventes å øke betydelig.

Høydepunkt

  • ​Beskyttelse av eksisterende investeringer i feltenheter og systemkabling
  • Redusert risiko ved planlagt overgang til Ethernet-APL
  • Utvidet kommunikasjon med systemet på og utenfor anleggsstedet
  • Forbedret enhetsdiagnostikk for forebyggende vedlikehold

 

AuticBACnet crop

Autic System AS Lanserer – PiiGAB BACnet for PI900

Med BACnet i PiiGAB 900 Gateway konverteres dine måleverdier fra HAN, wM-bus, M-bus og Modbus til BACnet-objekter automatisk.

Goodtech Hauge crop

God resultatutvikling for Goodtech

Goodtech fortsetter året med sterk vekst i ordrebok og god utvikling i EBITDA mot samme kvartal i 2023. Q2 2024 endte med en omsetning på 192 MNOK, EBITDA på 9,2 MNOK (4,8%) og en ordrereserve på 431 MNOK. Industriens behov for økt effektivitet og bedre styringsinformasjon gjenspeiles i Goodtech sin ordrereserve, der prosjektene i porteføljen i stor grad er prosjekter for nordiske industriselskaper som arbeider med å øke egen produksjon, til lavere enhetskostnad.

ABB UPS Fambilde (002) crop

Energi- og ressursstyring i en og samme løsning

ABB Ability™ Energy and Asset Manager er en toppmorderne skytjeneste som integrerer både energi- og ressursstyring i en og samme løsning. Via din tilgjengelige nettleser kan du og annet nøkkelpersonell få full oversikt over det elektriske systemet, hvor som helst og når som helst.

Tavle crop

Godkjent eltavleprodusent

Formålet til Tavleforeningen er at de skal arbeide for å skape en anerkjent og selvstendig tavlebransje. Det har foreningen systematisk arbeidet med i om lag 25 år, så lenge Tavleforenignen har eksistert. Nå er man kommet til en milepel i dette arbeide. Nå lanseres verifikasjonsordning for bedriftssertifisering av tavleprodusenter. Norsk Sertifisering AS, som er en nøytral tredjepart, har utviklet ordningen i samarbeid med Tavleforeningen.