NFEA crop

Iinvestert i en digital plattform for avvikling av digitale konferanser

Tilfredsstillende resultat i et vanskelig år

NFEAs årsmøte for 2020 ble holdt digitalt via Teams 17. februar 2021. Til tross for et krevende år på grunn av corona-situasjonen - med staben delvis permittert og ingen fysiske arrangementer - gikk NFEA med overskudd i 2020. Foreningen fikk også et nytt æresmedlem.

Årsmøtet ble åpnet av styreleder Tom Storgaard, som ønsket delegatene velkommen med gjennomgang av agendaen. Deretter overtok NFEAs direktør Karin Sundsvik. Hun gikk gjennom årsberetningen, og tok for seg de aktivitetene NFEA har hatt i corona-året 2020. Årsberetningen, regnskapet og budsjettet for 2020 ble godkjent av årsmøtet.

Et utfordrende år
2020 var et krevende år for NFEA. På grunn av Covid 19 ble det kun arrangert en fysisk konferanse. Det meste av aktivitetene på våren i 2020 ble enten utsatt eller avlyst.

Det ble investert i en digital plattform for avvikling av digitale konferanser. Det meste av aktivitetene på høsten i 2020 ble enten utsatt eller avlyst, men vi fikk opp aktiviteten noe ved at vi ‘konverterte’ kurs og konferanser til digitalt format

Det ble avholdt 3 digitale konferanser i 2020. To av disse hadde gratis deltakelse og godt besøk.

NFEAs kurs ble avviklet som normalt, men digitalt via Teams. Det ble gjennomført 6 digitale kurs i 2020.

Medlemsfall
Antallet bedriftsmedlemmer har sunket med 8 prosent i 2020. Dette er en utvikling det må følges nøye med på i 2021, og det må fortløpende vurderes tiltak. NFEA har nå 323 bedriftsmedlemmer.

Antallet personlige medlemmer har falt med 25 prosent. Også her må det undersøkes årsaker til utmeldingene. Det er 68 personlige medlemmer i NFEA.

Alle fire ansatte i NFEA har vært delvis permittert det meste av 2020. Dette har medført at arbeid utover arrangementer i mindre grad har vært mulig å gjennomføre innenfor arbeidsprosenten.

Overskudd
Foreningen har så langt ikke mottatt noen økonomisk støtte fra myndighetene.

Til tross for lavt aktivitetsnivå og dermed svært redusert omsetning samt ingen økonomisk støtte, klarte NFEA å gå med et lite overskudd i 2020.

Kontingenten for medlemmer i NFEA holdes uendret i 2021, med ett unntak: Den årlige medlemskontingenten for videregående skoler og tekniske fagskoler settes ned til kr 2.000 fra 2022.

NFEA har tegnet medlemskap i International Federation of Robotics, og representerer Norge her.

Valg av styre
Fem personer i styret var på valg i år. Disse fem tar alle gjenvalg. Det blir derfor ingen endringer i styret. NFEAs styre 2021:

 • Leder: Tom Storgård, Siemens Energy AS
 • Nestleder: Snorre Larsen, Equinor ASA
   
 • Styremedlemmer:
  Anders Bryhni, SINTEF Digital AS
 • Vibeke Skjetne, ABB Norge AS
 • Henning Grorud, Phoenix Contact AS
 • Håkon Wærstad, Yara Norge AS
  Christian Holden, NTNU
 • Tom Kjærsgaard, Kongsberg Maritime AS
 • Embla Flatlandsmo (studentrep. NTNU)

Nytt æresmedlem
Det ble ikke delt ut studentpriser eller NFEA-prisen i år. Men foreningen fikk et nytt æresmedlem: Jan Munkejord.

rigol_auglit crop

Auglit AS utvider med Rigol Technologies

Auglit AS og Rigol Technologies har inngått en avtale om salg og distribusjon av Rigol test og måleinstrument.

les mer...
NORD-DuoDrive crop

To blir til en

Gir en betydelig reduksjon i den totale eierkostnaden (TCO)

Nye DuoDrive er girenhet og motor i ett. Med IE5+-synkronmotoren setter NORD DRIVESYSTEMS nye standarder med tanke på energieffektivitet i drivsystemer til næringsmiddelindustri og intralogistikk. NORD har nå optimalisert systemytelsen ved å integrere denne høytytende IE5+-motoren i et ettrinns tannhjulsgir.

les mer...
PEFU_APL_Keyvisual_Lines@2x crop

Ethernet-APL oppfyller prosessindustriens krav

Uten effektiv infrastruktur får man lite nytte av dagens smarte transmittere

I prosessanlegg rundt om i verden finner man i dag nesten utelukkende såkalte smarte instrumenter. Men kun en begrenset del av den informasjonen som disse generer hentes ut og brukes. De dataene som hentes inn brukes nesten uten unntak for prosesstyring.

les mer...
AMNYTT 02 2021 kolasj crop

AMNYTT 02 2021 er publisert

På vei inn den fjerde industriell revolusjon

På vei inn den fjerde industriell revolusjon er en viktig lærdom at vi må evne å planlegge for det ukjente. Teknologiutviklingen er nå så rask at nye muligheter utvikles samtidig som industrien prøver å ta i bruk løsninger som ble lansert for kort tid siden. 

les mer...