NFEA crop

Iinvestert i en digital plattform for avvikling av digitale konferanser

Tilfredsstillende resultat i et vanskelig år

NFEAs årsmøte for 2020 ble holdt digitalt via Teams 17. februar 2021. Til tross for et krevende år på grunn av corona-situasjonen - med staben delvis permittert og ingen fysiske arrangementer - gikk NFEA med overskudd i 2020. Foreningen fikk også et nytt æresmedlem.

Årsmøtet ble åpnet av styreleder Tom Storgaard, som ønsket delegatene velkommen med gjennomgang av agendaen. Deretter overtok NFEAs direktør Karin Sundsvik. Hun gikk gjennom årsberetningen, og tok for seg de aktivitetene NFEA har hatt i corona-året 2020. Årsberetningen, regnskapet og budsjettet for 2020 ble godkjent av årsmøtet.

Et utfordrende år
2020 var et krevende år for NFEA. På grunn av Covid 19 ble det kun arrangert en fysisk konferanse. Det meste av aktivitetene på våren i 2020 ble enten utsatt eller avlyst.

Det ble investert i en digital plattform for avvikling av digitale konferanser. Det meste av aktivitetene på høsten i 2020 ble enten utsatt eller avlyst, men vi fikk opp aktiviteten noe ved at vi ‘konverterte’ kurs og konferanser til digitalt format

Det ble avholdt 3 digitale konferanser i 2020. To av disse hadde gratis deltakelse og godt besøk.

NFEAs kurs ble avviklet som normalt, men digitalt via Teams. Det ble gjennomført 6 digitale kurs i 2020.

Medlemsfall
Antallet bedriftsmedlemmer har sunket med 8 prosent i 2020. Dette er en utvikling det må følges nøye med på i 2021, og det må fortløpende vurderes tiltak. NFEA har nå 323 bedriftsmedlemmer.

Antallet personlige medlemmer har falt med 25 prosent. Også her må det undersøkes årsaker til utmeldingene. Det er 68 personlige medlemmer i NFEA.

Alle fire ansatte i NFEA har vært delvis permittert det meste av 2020. Dette har medført at arbeid utover arrangementer i mindre grad har vært mulig å gjennomføre innenfor arbeidsprosenten.

Overskudd
Foreningen har så langt ikke mottatt noen økonomisk støtte fra myndighetene.

Til tross for lavt aktivitetsnivå og dermed svært redusert omsetning samt ingen økonomisk støtte, klarte NFEA å gå med et lite overskudd i 2020.

Kontingenten for medlemmer i NFEA holdes uendret i 2021, med ett unntak: Den årlige medlemskontingenten for videregående skoler og tekniske fagskoler settes ned til kr 2.000 fra 2022.

NFEA har tegnet medlemskap i International Federation of Robotics, og representerer Norge her.

Valg av styre
Fem personer i styret var på valg i år. Disse fem tar alle gjenvalg. Det blir derfor ingen endringer i styret. NFEAs styre 2021:

 • Leder: Tom Storgård, Siemens Energy AS
 • Nestleder: Snorre Larsen, Equinor ASA
   
 • Styremedlemmer:
  Anders Bryhni, SINTEF Digital AS
 • Vibeke Skjetne, ABB Norge AS
 • Henning Grorud, Phoenix Contact AS
 • Håkon Wærstad, Yara Norge AS
  Christian Holden, NTNU
 • Tom Kjærsgaard, Kongsberg Maritime AS
 • Embla Flatlandsmo (studentrep. NTNU)

Nytt æresmedlem
Det ble ikke delt ut studentpriser eller NFEA-prisen i år. Men foreningen fikk et nytt æresmedlem: Jan Munkejord.

Pepperl F191 crop

Økonomisk RFID-løsning med IO-Link og høy ytelse

F191 IO-Link er et helt nytt RFID Lese/skrivehode fra Pepperl+Fuchs med innebygd IO-Link kommunikasjon. Det nye Lese/skrivehodet er beregnet for leseavstander opp til 1 meter.

les mer...
Knut Ivar Helland

Beckhoff Automation AS øker staben i Ålesund

Bred erfaring vil komme godt med i den videre satsingen

Beckhoff Automation AS fortsetter veksten og ser et økende behov på Nordvestlandet, så derfor har vi valgt å utvide staben vår i denne regionen. Marius Nedrelid starter den 1. april i stillingen som Applikasjonsingeniør ved vårt avdelingskontor i Ålesund.

les mer...
Palo Alto crop

Palo Alto Networks forenkler AI-drevet OT-sikkerhet

Kan enkelt aktiveres – uten å installere ekstra sensorer

Ny Zero Trust OT sikkerhetsløsning sikrer kritisk infrastruktur uten ekstra sensorer. Bruk av operasjonell teknologi (OT) vokser raskt, og det gjør også nettangrep på OT-miljøer. Angrep som forstyrrer driften og forårsaker skade som strekker seg langt utover inntekter og omdømme, menneskelig sikkerhet og kritisk infrastruktur.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...