Rittal vx 25 crop

Den største styrken ved det nye skapsystemet er utvalget av tilbehør

Stor kundestudie utviklet Rittals gulvskapssystem VX25

Siden lanseringen for 19 år siden har Rittal solgt adskillige millioner TS 8 og har etablert dette kapslingssystemet med gulvskap som markedsleder. Nå kommer en helt ny modell, VX25-systemet, som drar nytte av alle tidligere fordeler og mer til. Kunder verden over har bidratt aktivt til utviklingen.

Gjennom en årslangt feltstudie på tre kontinenter, sammen med det München-baserte tekniske instituttet PMO Usability Engineering & Organizational Development, ble hverdagen hos mange foretak i Tyskland, USA og Kina dokumentert, både små, store og mellomstore foretak.

– Brukeranalysen var en tankevekker. I enkelte tilfeller oppdaget vi problemer som kundene selv ikke hadde identifisert, sier Thomas Steffen, administrerende direktør for forskning og utvikling hos Rittal.

Kundekravene veiledende

Studiet resulterte i til sammen 150 spesifikke krav til det nye kapslingssystemet. I tillegg kom det også synspunkter fra Rittals rådgivende kundeforum. Ingen av hovedpunktene ble oversett i den etterfølgende produktutviklingen.

Reduserer kompleksiteten

Resultatet er et konsekvent gjennomført system med høy funksjonalitet, monteringsvennlighet og et stort utvalg tilbehør. Et konsekvent 25 mm hullmønster har bidratt til å betydelig redusere antallet enkeltdeler på alle nivåer, som f.eks. 40 prosent færre stansede seksjoner og skinner.

Holger Mrzyglodzik, prosjektleder hos Schubs Steuerungstechnik GmbH, ser store fordeler med det kraftig reduserte antallet installerte komponenter.

– Den største styrken ved det nye skapsystemet er utvalget av tilbehør.

Monteringsvennlig

– Det nye skapet er bedre enn sin forgjenger, TS 8. Det er enklere å montere, særlig i kombinasjon med sokkelen, sier Thomas Frink, administrerende direktør for KSV Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH.

Ettersom den nye rammeprofilen med 25 mm hullmønster nå brukes gjennomgående, kan kapslingen utvides mye mer fleksibelt. Det er mulig å montere komponenter som mellomvegger og deksler til berøringsvern. I tillegg kan disse delene monteres på baksiden med det nye alternativet å montere montasjeplater utenfra fra baksiden.

Tidsbesparende

De tidsbesparende fordelene med monteringen er også viktige for Heinz-Josef Schmitz, sjef for produksjon av koblingsutstyr og tekniske tjenester hos Blumenbecker Group:

– Det som virkelig imponerte meg var at du ikke trenger mer enn to verktøy for å ferdigstille skapet.

Montering og demontering av dørene i VX25-systemet er et typisk eksempel på økt brukervennlighet og kan utføres uten verktøy. Det gjelder også det nye snap-on-systemet med dørhåndtak. Håndtaket monteres svært raskt og med bare noen få manuelle grep.

God mottagelse av skapsystemet

Forbedringene og fordelene kan beskrives i det vide og brede.

– Takket være samarbeidet med eksterne spesialister og kunder har Rittal kunnet utvikle et nytt optimalisert skapsystem som allerede ønskes velkommen av markedet, forklarer Per Magnusson, produktsjef på Rittal Scandinavian ab.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...