PowerPoint Presentation

- Vi kan vise til en god start på året, sier konsernsjef Margrethe Hauge

Solid start på året for Goodtech

Goodtech starter året med det beste kvartalsresultatet på over 10 år. Omsetningen i kvartalet var 174,6 MNOK (opp 32% fra Q1 2022), og EBITDA 14,8 MNOK (opp 56% fra Q1 2022). Goodtech har de siste 2 årene vært gjennom en større strategisk re-posisjonering og solgte gjennom fjoråret tre forretningsområder med tilhørende omsetning ut av konsernet.

Selskapet er nå restrukturert og rigget for vekst innen sin definerte kjerne og har i samme periode styrket kompetanse og egen effektivitet innen automatisering, robotisering, elektrifisering og digitalisering. Konsernet er nå godt posisjonert for arbeidet med å effektivisere nordisk produksjonsindustri.

Gjennom perioden med omstrukturering, har Goodtech også jobbet aktivt i markedet, utviklet ettermarkedsorganisasjon, gjort grep rundt egen forretningsmodell og tatt posisjon i de fremvoksende næringene i Norden. I dag har konsernet fotfeste innenfor områder som batteri, offshore vind, sjeldne jordarter, CCS og hydrogen, og vokser samtidig videre i sine eksisterende kjernemarkeder.

Den svenske forretningsvirksomheten har bygget opp en solid ordrereserve etter pandemien. I kvartalet rapporterer Goodtech 247% vekst i ordrereserve i den svenske virksomheten mot samme kvartal i 2022, og 19% vekst i den norske ordrereserven.

Konsernet investerer i kompetanseheving og utvikling av morgendagens systemer og kode for styring og kontroll i industrien, løsninger som er ettertraktet i markedet.

I kvartalsrapporten for Q1 2023 inviterer selskapet til et tilbakeblikk på de største strategiske milepælene som ble satt før omstruktureringen, og hvordan konsernet har levert på plan.

«Det er utrolig givende å se at det harde arbeidet våre kollegaer har lagt ned de siste årene for å få Goodtech tilbake i sin egentlige form, endelig begynner å vise resultater. Vi kan vise til en god start på året, -og det er et stort mulighetsrom i vår ambisjon om å gjøre nordisk industri konkurransedyktig!», kommenterer konsernsjef Margrethe Hauge.

Freyr CQP 2 (1) crop

Automasjon og digitale tvillinger gir superrasjonell batteriproduksjon

Siemens og FREYR kunngjorde på Hannover-messen et strategisk partnerskap for bærekraftig batteriproduksjon med bruk av automatiserings- og digitaliserings teknologi. Selskapene vil forene krefter gjennom hele prosessen fra batteridesign til automatisering av produksjonslinjene.

les mer...
Atea Thomas Tømmernes crop

Norske virksomheter er dårlig forberedt på nettkriminalitet

Største utfordringene handler om manglende kompetanse og investeringer

En fersk undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Atea viser at norske virksomheter er lite forberedt på det stadig mer komplekse digitale trusselbildet. Tre av fire norske virksomheter sier de ikke vil eller har planer om å øke it-sikkerhetsinvesteringene i året som kommer.

les mer...
Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

I Norge og Norden er det Roar Søvik som vil lede virksomheten

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

les mer...
AMNYTT 03 2023 kolasj crop

AMNYTT 03 2023 er publisert

Det er enighet i politisk miljø og i industrien om at produksjonen må omstilles. CO2 utslippet må reduseres. Bruk av fornybar energi må økes. For de fleste industrielle aktører innebærer det omstilling til mer bruk av elektrisk kraft, som er produsert fra vann, vind eller sol. Når dette er sagt slutter enigheten mellom politisk og næringsmessige interesser.

les mer...