Universal robots crop

Viktig at vår produserende industri står klare til å tilegne seg kunnskap

Små og mellomstore produsenter risikerer å få det tøffest

Robotprodusenter har en veldig viktig oppgave i dag: å gjøre det enkelt for beslutningstakere å sette i gang med å frigjøre personalet. Blir det for vanskelig, kommer det ikke til å skje, og dette er et stort hinder for bransjen.

For at vi i Norge skal bli konkurransedyktige, må vi berike oss selv med kompetanse rundt robotautomasjon. Overlater vi alltid jobben til en ekstern partner, vil vi ikke selv besitte kunnskapen om mulighetene med robotautomasjon. Denne kunnskapen om automasjon vil bli viktig i alt fra hvordan produkter konstrueres til hvordan man bygger opp produksjonslinjer.

Partnere til Universal Robots har fullt opp med å installere cobotene våre, og jeg er helt sikker på at det vil bli svært mye å gjøre i fremtiden også. Jeg tror til og med at vi kommer til å få et problem med at etterspørselen rundt integrasjon kommer til å oversvømme markedet. Jeg tror at industrien kommer til å få vanskelig for å finne virksomheter som kan hjelpe dem med integrasjon, ettersom behovet kommer til å bli for stort. Dessverre tror jeg at våre små og mellomstore produsenter kommer til å få det tøffest, sier Julius Skulstad hos Universal Robots. Dersom det blir slik, kommer dette til å bli en stor trussel mot utviklingen av industrien. Det er derfor viktig at vår produserende industri står klare til å tilegne seg kunnskap og erfaring rundt hva man kan gjøre selv og hva man bør overlate til en dyktig integratør. Kompetanse vil bli en veldig viktig puslespillbit for å få konkurransekraft i virksomheten.

Universal Robots pløyer nå ny mark for å igjen drive utviklingen mot enkel robotautomasjon. Akkurat slik iPhone er en maskinvare og en bærer for ulike apper, så er UR-coboten en bærer av ulike applikasjoner. Denne plattformen består i dag av fire tydelige komponenter, en Cobot, økosystemet UR+, UR Academy og UR Application Builder:

Økosystemet UR+ er i dag en markedsplass der eksterne utviklere kan markedsføre sitt UR+-tilbehør som skal være Plug & Produce.

UR Academy er en kostnadsfri interaktiv opplæring som tar 87 min å gjennomføre. Det gir brukerne forståelsen og kunnskapen de trenger for å komme i gang med cobots.

UR Application Builder er en nettbasert programvare der sluttbrukeren kan bygge sin applikasjon simpelthen ved å svare på noen spørsmål. Deretter skapes en animert film, og man får se hvordan det vil se ut, samtidig som programmet til roboten skrives i mellomtiden. Blir det slik man ønsker, kan man lagre programmet og overføre det direkte til coboten og begynne å kjøre.

Prosessen går ut på å bygge sin løsning i UR Application Builder og se hvordan en robot rører seg i applikasjonen samtidig som programmet bygges. Deretter velger man tilbehøret sitt på UR+ og velger størrelse på coboten. Mens man venter på leveransen fem dager senere, gjennomfører man opplæringen UR Academy. Så på én uke er man i full gang med å ruste seg med kunnskap for fremtiden.

Dette gir håp til våre små og mellomstore produsenter.

Trainor crop

Slår sammen datterselskap

For våre kunder betyr det økt bredde i våre tilbud og ekspertise

Trainor Kontroll og Måling ble opprettet som eget selskap i 2012 og driver konsulenttjenester knyttet til måling og dokumentasjon av jordingsanlegg, linjenett, komplekse industrianlegg og kraftstasjoner.

les mer...
Endress Memosens_BS crop

Gjør livet enklere og forbedre prosessikkerheten med digital teknologi fra Memosens

Memosens' digitale sensorer lagrer kalibreringsdata, sensordata og prosessdata

Memosens teknologi, fra Endress+Hauser, revolusjonerer væskeanalyseteknologien. Den målte verdien konverteres til et digitalt signal som sendes induktivt til overføreren, noe som eliminerer problemer knyttet til fukt og rust – sensorene kan til og med brukes under vann.

les mer...
ProEXR File Description=Attributes=cameraAperture (float): 36.000000cameraFNumber (float): 21.000000cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000cameraFarRange (float): 1000.000000cameraFocalLength (float): 210.000000cameraFov (flo

Ultralydsensor for smarte IOT applikasjoner

Sensorene er beregnet for utendørs applikasjoner

Pepperl+Fuchs har utviklet en ny serie ultralydsensorer for applikasjoner i mobile og batteridrevne applikasjoner.

les mer...
Universal robots crop

Små og mellomstore produsenter risikerer å få det tøffest

Viktig at vår produserende industri står klare til å tilegne seg kunnskap

Robotprodusenter har en veldig viktig oppgave i dag: å gjøre det enkelt for beslutningstakere å sette i gang med å frigjøre personalet. Blir det for vanskelig, kommer det ikke til å skje, og dette er et stort hinder for bransjen.

les mer...