A ferry boat crossing the Tagus River (Rio Tejo) with the city of Lisbon skyline on the background, in Portugal

Den automatiske inn- og utkoblingen gjøres unna i løpet av 20 sekunder

Sikrer bærekraftig fergeturer i Portugal

10 elektriske ferger som skal frakte passasjerer over elven Tejo i Portugals hovedstad Lisboa vil bli utstyrt med autonome ladetilkoblinger fra Zinus. ABB AS tildelte nylig Zinus kontrakten på leveranse av totalt 20 ladetilkoblinger av typen SWC100, som skal installeres på 10 nye helelektriske passasjerferger som skal trafikkere Tejo-elven i Lisboa.

Fergene bygges av Astillero Gondán-verftet for fergeselskapet Transtejo S.A., og ABB er valgt som totalintegrator av elektrisk kraftforsyning, skips- og fremdriftsautomasjon til fartøyene.

Nytt land på referanselisten

– Vi er både stolte og glade for at ABB har valgt Zinus som leverandør av ladetilkoblingene til denne storstilte elektrifiseringen av en viktig del av Lisboas infrastruktur. Med to helautomatiske SWC100 ladetilkoblinger på hvert fartøy, er fergene sikret hurtig og smidig tilkobling til ladestasjonene på land og effektiv lading av batteriene om bord. Dette er viktig for å ivareta regulariteten i rutene over denne trafikkerte vannveien, sier Ronny Olson, salgssjef i Zinus.

SWC100 er enheten om bord som automatisk mottar ladepluggen fra landsiden og kobler ladestrøm til batteriene mens fartøyet ligger til kai. Når fergen skal gå, frigjøres ladepluggen og heises tilbake i ladetårnet – klar for neste lading. Den automatiske inn- og utkoblingen gjøres unna i løpet av 20 sekunder, for å få lengst mulig ladetid.

Zinus skal levere ladetilkoblingene til verftet fra fjerde kvartal 2021 og utover i 2023.

Det vil også bli behov for ladetårn på land, utstyr som Zinus i nær framtid også vil være med og kjempe om å få levere.

– Dette er en av vår hittil største enkeltordre for dette produktet, og vi kan også notere oss nok et land på vår globale referanseliste. At en stor og anerkjent aktør som ABB velger vår løsning er dessuten en viktig anerkjennelse av teknologien til Zinus, noe vi håper og tror vil gi oss enda flere muligheter både nasjonalt og internasjonalt i årene som kommer, sier Endre Eidsvik, administrerende direktør i Zinus.

Satser på utslippsfrie kollektivløsninger

De 40 meter lange passasjerfergene vil ha kapasitet til å frakte opptil 540 passasjerer på tre viktige ruter som knytter Lisboa til Cacilhas, Seixal og Montijo på sørbredden av elven Tejo. De tre rutene frakter årlig rundt 19 millioner passasjerer. Fergene vil ha en servicehastighet på 16 knop og maksfart på 17 knop, og går inn tjeneste i årene 2022-2024.

Nybyggene er en del av Lisboas satsning på å akselerere innføringen av utslippsfrie kollektivtrafikkløsninger. Økt elektrifisering av transportsektoren, inkludert transport på landets indre vannveier, vil spille en nøkkelrolle i Portugal innsats for å oppnå karbonnøytralitet innen 2050.

ABB anslår at ved å bytte ut de ti dieselfergene som i dag trafikkerer Tejo med helelektriske ferger, kan det forventes en årlig utslippsreduksjon på rundt 6500 tonn CO2. Dette tilsvarer de årlige karbondioksidutslippene fra rundt 1400 personbiler. Det helelektriske fergeprosjektet representerer dermed et betydelig bidrag til bærekraftig skipsfart og persontransport i Lisboa.

SIE_200917 - ET 200 Failsafe

Ny redundant CPU for høye krav

Integrert systemdiagnose og 5-nivå beskyttelseskonsept

SIMATIC S7-1500 serien utvides med en ny PLS for det redundante systemet S7-1500R/H med mulighet for integrerte Fail-Safe applikasjoner. Den nye CPU 1518HF-4 PN i redundantserien er egnet for applikasjoner der du stiller høye krav til tilgjengelighet, programomfang og behandlingshastighet, og samtidig krever funksjonell sikkerhet opp til «Safety Integrity Level» SIL 3.

les mer...
Fortuem batterier crop

Fortum investerer i et nytt og moderne gjenvinningsanlegg for elbilbatterier

Imøtekommet økende etterspørselen og gjenvinner litium, nikkel, kobolt og mangan

Anlegget, som skal bygges i Finland, kan gjenvinne sjeldne metaller fra norske elbilbatterier og bidra til mer bærekraftig europeisk batteriproduksjon. Fortum utvider kapasiteten for gjenvinning av elbilbatterier, og skal bygge et nytt og moderne gjenvinningsanlegg i Harjavalta i Finland. Dette vil øke Fortums gjenvinningskapasitet betydelig.

les mer...
Siemens edge crop

Full oversikt i Industrial Edge

Vi lever i en digital verden hvor også nå industrien er på full fart inn. Stikkord som IoT, data, AI, algoritmer, skytjenester, språk som C++, Java, Python og så videre blir mer og mer aktuelle. En aktuell problemstilling er hvordan dette skal bakes inn hverdagen vi kjenner fra før, uten å gå på bekostning av krav og viktige prinsipper industrien er nødt til å ivareta, som i mange tilfeller skiller seg fra forbruker- og IT-verden. Siemens Industrial Edge er svaret.

 
les mer...
Pepperl safeUC crop[1]

Ultralyd sensorsystem som er banebrytende for sikkerhetsapplikasjoner

Det blir alltid en sikker og pålitelig deteksjon.

USi®-safety, ultralydbasert sensorsystem fra Pepperl+Fuchs i henhold til Kategori 3 PL d. USi®-safety ultralyd sensorsystem er banebrytende for sikkerhetsapplikasjoner - enten det er i krevende industrielle omgivelser eller utendørs.

les mer...