HL-STUDIOS

Diagnose og service data fra applikasjonen er tilgjengelig i sanntid.

SIEMENS lanserer ny kosteffektiv SIMOCODE med PROFINET

Nye kosteffektiv SIMOCODE kobles direkte til automasjonssystemet over PROFINET.  Den nye utgaven kommer i to versjoner, med en eller to RJ45 porter. SIMOCODE pro V PN GP kan brukes I applikasjoner hvor du ønsker strømmåling opp til 630 Ampere på PROFINET, i tillegg har du mulighet til å koble på en ekspansjons modul og et enkelt operatørpanel.

SIMOCODE pro V GP er da en ny og kostnadseffektiv løsning for smarte motor drifter.  I applikasjoner du kun trenger en port kan du nå få et produkt som er over 40 % rimeligere i listepris mot dagens fleksible SIMOCODE pro V PN.

Ekspansjonsmoduler som kan brukes her er jordfeilsovervåkings modul, DI/DO kort, eller temperaturmodul. SIMOCODE pro V PROFINET GP kan brukes som overlast vern eller kontroll av effektbryter, motorstart via direkte start, dreieretningsvender, Y/D starter og Soft Starter. Så både hardware oppsettet og funksjonaliteten er sammenlignbar med kjente SIMOCODE pro S med PROFIBUS.

Velge om du trenger en eller to porter på enheten, og funksjonaliteten «media redundancy protocol» følger da med to-port SIMOCODE kontroller. Så her kan du kjøre MRP I et ringnettverk og fremdeles ha kontakt og kontroll på applikasjonen ved ett brudd i ringen. Dette øker tilgjengeligheten på hele applikasjonen. Bruker du stjerne topologi kan du velge kontroller med en port for å redusere kostnad.

I tillegg er OPC UA Server og WEB server funksjonen videreført og tilgjengelig på nye SIMOCODE pro V PN GP. OPC UA er en åpen uavhengig standard for kommunikasjon protokoll mye brukt i automasjonssystemer og kan enkel med samme kabel kommunisere til HMI, SCADA toppsystem og / eller direkte mot en skybasert løsning som, MindSphere.  Diagnose og service data fra applikasjonen er da tilgjengelig i sanntid.  Med WEB server kan du enkelt via en nettleser se status og informasjon, måleverdier, service og statistisk data. Dette gir kunden stor fleksibilitet og muligheter for å se data når og hvor som helst.

PROFIenergy er integrert i nye SIMOCODE GP enheten. Så hvis flere motorer er kontrollert sentral via PROFINET kan de stenges ned når det ikke er produksjon i fabrikken. Målerverdier og status informasjon kan også sendes over PROFIenergy protokollen.

SIMOCODE pro V PROFINET General Performance programmeres du med SIMOCODE ES V15 TIA Portal.

For mer informasjon se:  www.siemens.com/simocode

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...