ANDREAS MADER

Målet med partnerskapet er å utvide Endress+Hausers produktportefølje

SICK og Endress+Hauser ønsker å samarbeide innen prosessautomatisering

Selskapene signerer felles intensjonsavtale for et strategisk partnerskap. Det tyske sensorselskapet SICK og den sveitsiske måle- og automasjonsteknologispesialisten Endress+Hauser ønsker å intensivere samarbeidet. Begge selskapene satser på et strategisk partnerskap for SICKs forretningsområde prosessautomatisering og har signert en felles intensjonsavtale. 

Via samarbeidet ønsker selskapene å samle sine styrker for å kunne gi enda bedre kundeleveranser på viktige områder som energi- og ressurseffektivitet, og beskyttelse av klima og miljø. 

Målet med partnerskapet er å utvide Endress+Hausers produktportefølje med prosessanalyse og gassmengdemålere fra SICK. De to selskapene har til hensikt å etablere et felles samarbeid for produksjon og videreutvikling av SICKs prosessteknologi. Salgs- og serviceteamene i SICKs forretningssegment for prosessautomatisering vil bli en del av Endress+Hausers globale salgsnettverk. Totalt sysselsetter dette segmentet mer enn 1 400 personer i 28 land og genererer salgsinntekter på mer enn 350 millioner euro årlig.

Komplementære tilbud innen prosessautomatisering 

Selskapenes produkter og tjenester innen prosessteknologi utfyller hverandre. Prosessanalyse og gassmengdemålere fra SICK – for eksempel for utslippsovervåking i røykgassrenseprosesser eller for gassmengdemålinger – brukes spesielt i avfallsforbrenningsanlegg, i kraft-, stål- og sementanlegg, i olje- og gassindustrien, i kjemisk og petrokjemisk produksjon og i marin sektor. Tidligere har selskapene ofte jobbet sammen på ordre-, prosjekt- og kundebasis. 

Begge aksjonærfamiliene, samt de respektive tilsynsorganene til SICK og Endress+Hauser, støtter det planlagte strategiske partnerskapet. Med intensjonsavtalen som grunnlag, gjennomfører eksperter fra begge selskapene nå en «due diligence» (selskapsgjennomgang) for å kartlegge hvordan samarbeidet kan gjennomføres og realiseres på best mulig måte. Kontrakten forventes signert innen utgangen av første kvartal 2024, mens sluttføring av transaksjonen er planlagt til midten av neste år.

Partnere ser felles muligheter og gjensidige fordeler

"Vårt strategiske partnerskap omfatter gjensidige fordeler på mange nivåer. Vi ønsker å gripe felles muligheter ved å samle oss og våre styrker. Siden SICK og Endress+Hauser allerede er svært vellykkede selskaper hver for seg, handler vi ut fra en markedslederposisjon. Vi er overbevist om at vi sammen vil bli enda mer slagkraftige. Og, ved å samarbeide kan vi støtte kundene våre enda bedre og følge dem tettere i den bærekraftige transformasjonen av prosessindustrien," forklarer Matthias Altendorf, administrerende direktør i Endress+Hauser-gruppen.

Dr. Mats Gökstorp, styreformann i SICK, sier: "Gjennom dette strategiske partnerskapet vil Endress+Hauser og SICK åpne for nye markedsmuligheter. Intensjonen og ønsket for å inngå dette partnerskapet er det dynamiske markedsmiljøet for prosessautomatisering, som er et resultat av den stigende avkarboniseringen i industrien. Ved å jobbe sammen kan vi bedre utnytte disse mulighetene, samtidig som vi utvikler de beste løsningene for og med våre kunder. Vår felles historie med et solid og godt samarbeid over tid, likheter i bedriftskultur i våre familieeide virksomheter og vår felles tilhørighet til teknologi og mennesker, er viktige motivatorer.»

SICK er en av verdens ledende løsningsleverandører for sensorbaserte applikasjoner i industrisektoren. Med mer enn 50 datterselskaper og aksjeinvesteringer, samt en rekke agenter, opprettholder SICK en tilstedeværelse over hele verden. SICK har nesten 12 000 ansatte globalt og genererte en konsernomsetning på rundt 2,2 milliarder euro i regnskapsåret 2022. Kjernevirksomheten innen fabrikk- og logistikkautomatisering, som står for mer enn 80 prosent av salget, vil forbli upåvirket av det strategiske partnerskapet.

Pepperl Visunet crop

Større fleksibilitet med nye alternativer for HMI-serien VisuNet FLX

Serien også kan brukes i utvidede temperaturområder fra -20 °C til +50 °C

Visunet HMI-system blir enda bedre. Nå kan det leveres med innebygget RFID-leser for enklere adgangskontroll og utvidet temperaturområde for bruk i krevende industrielle omgivelser. Den modulære VisuNet FLX HMI-plattformen fra Pepperl+Fuchs står for maksimal fleksibilitet. 

 

Hydrogen pro crop

HydrogenPros partner, DG Fuels offentligjør strategisk samarbeid med Air France-KLM

HydrogenPro strategiske samarbeidspartner, DG Fuels annonserte fredag 10 November en strategisk samarbeidsavtale med Air France-KLM. Sistnevnte har investert i DG Fuels for å bidra til nødvendig arbeid for å nå endelig investeringsbeslutning (FID). Gruppen har investert USD 4,7 mill i produsenten av «Sustaianable Aviation Fuel»

ABB besparelse crop

Energianalyse av motordrifter i industrien avdekker et sparepotensiale på 2,1 TWt

En gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent

I perioden juni til september 2023 gjennomførte ABB energianalyse på mer enn 2000 elektriske motorer med tjenesten ABB Energy Appraisal, og resultatet indikerer en gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent. Det tilsvarer et sparepotensiale på mer enn 2,1 terrawatt-timer (TWt), basert på en antatt levetid på 20 år.

Endress Trond  crop

Trond Mæland ansatt som Salgsingeniør i Endress+Hauser

Endress+Hauser har ansatt Trond Mæland som ny Salgsingeniør i Norge. Trond kommer fra stillingen som Sales Manager i Trisense AS og tiltrådte den nye stillingen i oktober.