Siemens vindcrop

Vindparken vil kunne produsere totalt 580 GWh

Sarepta avtale med Siemens

Sarepta Energi AS har inngått avtale om levering av 40 vindturbiner fra Siemens. Leveransen forutsetter en positiv investeringsbeslutning for utvidelse av Ytre Vikna vindpark.

- Dette er en god dag for Sarepta Energi og alle som ønsker mer fornybar energi. Ytre Vikna kan bli Norges største vindpark. Det vil være viktig for å realisere norske fornybarmål og et nytt industrieventyr i Midt-Norge, sier Trond Mellingsæter, administrerende direktør i Sarepta Energi.
Sarepta Energi eies av NTE og TrønderEnergi. Vindkraft-selskapet jobber nå med å forhandle frem leveranseavtaler og få med investorer for å sikre tilstrekkelig kapital til å gjennomføre en utvidelse av vindparken på Ytre Vikna i Nord-Trøndelag.

Vindparken vil kunne produsere totalt 580 GWh ren kraft hvert år, tilsvarende forbruket til nesten halvparten av Trondheims 170.000 innbyggere. Utvidelsen vil, etter dagens beregninger, gi 30-40 arbeidsplasser i byggeperioden og 5-7 personer i de 25 årene anlegget er i drift.

- Den endelige investeringsbeslutningen kan tidligst tas høsten 2014. Med denne kontrakten har en viktig brikke falt på plass for å sikre lønnsomhet til en utvidelse av Ytre Vikna vindpark, sier Mellingsæter.
Blir det tatt en investeringsbeslutning i 2014, kan utvidelsen av vindparken starte allerede våren 2015. I første omgang vil arbeidet bestå i å bygge ut vei, fundamenter og nett, mens selve turbininstallasjonen eventuelt kan skje i løpet av sommeren 2016.
Med den nye Siemens-kontrakten har Sarepta mulighet til å utvide med 40 moderne turbiner. Kontrakten gjelder Siemens nye flaggskip innen landbasert vindkraft, D3-turbinen.Tårnene har en høyde på 92,5 meter og turbinens rotordiameter er på 113 meter.
- Dersom prosjektet blir en realitet vil det ha stor betydning for fornybar-industrien i Norge. Det er imidlertid slik at vi skal bygge ut 26,4 TWh ren kraft sammen med Sverige, og Stortingets mål er at halvparten av dette bygges i Norge. Skal det skje trenger vi en bedre harmonisering av rammevilkårene mellom Norge og Sverige, avslutter Mellingsæter.

Fakta
-   Ytre Vikna startet produksjon i 2012
-   17 turbiner har i dag en kapasitet på 120 GWH
-   Sarepta har signert turbinkontrakt med Siemens på ca. 1 mrd. NOK
-   Ved positiv investeringsbeslutning vil vindparken utvides med 40 vindturbiner
-   Total produksjon vil da bli 580 GWh, nok til å dekke kraftforbruket til over 70.000 nordmenn

Siemens D3-turbin
-   Effekt: 3,2 MW
-   Total høyde: 149 meter – Høyere enn Norges høyeste bygning, Nexans-tårnet i Halden (120 meter)
-   Rotordiameter: 113 meter – 4 ganger lengre enn vingespennet til en Boeing 737.

CEO_KUKA Nordic crop

Lederskifte for KUKA Nordic - digitalisering i fokus for den nye konsernsjefen

Det føles veldig inspirerende å lede selskapet i denne tiden

KUKA Nordic har gjort en utskiftning i stillingen som administrerende direktør. Tidligere salgssjef Joacim Lorentssontar et steg opp og tar over etter Jonas Glimdén - som igjen fortsetter innen KUKAs internasjonale organisasjon.

les mer...
EH_virtual_booth_1 crop

Besøk vår utstilling – rett fra din arbeidsplass

Den irtuelle stand er tilgjengelig døgnet rundt

Under denne pandemien er det svært begrenset hvor ofte vi kan møte noen ansikt til ansikt, og vi må unngå store folkegrupper. Dette har ført til at store handelsmesser og bransjebegivenheter har blitt avlyst i år. Endress+Hauser har derfor funnet en ny, fleksibel og informativ måte å bringe kundene nærmere produktene, løsningene og tjenestene på. En virtuell utstilling gjør det mulig.

les mer...
Siemens SW Four pillars of the Industrial IoT crop

Utnytte data for å kutt kostnader

Utnytte data for å kutte kostnader, forbedre ytelsen og øke produktiviteten

Den fjerde industrielle revolusjonen gjør produksjon raskere, smartere og slankere. Konseptet er kjent som Industry 4.0, og denne bølgen som går over fabrikkgulv, tar automatisering til et nytt nivå. Ved å bruke det industrielle tingenes internett (IoT) kan produsenter koble den fysiske verden med det digitale og ta full kontroll over systemer som aldri før.

les mer...
Momek 1 crop

Imponerende maskinpark og dyktige medarbeider

Momek gruppen har antakelig den største maskineringsparken nord for Trondheim. Selskapets hovedaktivitet er basert i et omfattende og dynamisk industrikluster i Mo Industripark. Med utfordrende kunder og gode konkurrenter gir industriparken grunnlaget for utvikling av konkurransedyktige selskaper.

les mer...