Endress sjef crop

Målet er å integrere Endress+Hausers feltinstrumenter som digitale tvillinger

SAP og Endress+Hauser arbeider med felles IIoT-løsninger

Åpen plattform-konsept for prosessindustrien muliggjør sømløs integrering av feltinstrumenter i forretningsprosesser. SAP og Endress+Hauser vil intensivere samarbeidet sitt om utvikling av det industrielle tingenes internett-applikasjoner (IIoT) for prosessindustrien.

Markedslederen innen programvare for storbedrifter og spesialisten på prosess- og laboratoriumsmåleteknologi kunngjorde dette under ACHEMA i Frankfurt, Tyskland, verdens ledende handelsmesse for prosessindustrien. I fremtiden akter begge selskapene å samarbeide tettere om utvikling av fellesløsninger, salg og kundeimplementering.

Målet er fullstendig å integrere Endress+Hausers feltinstrumenter som digitale tvillinger på SAPs skybaserte plattform. Begge selskapene ønsker å benytte seg av tjenestene og de smarte appene fra SAPs Leonardo-system og Endress+Hausers IIoT-tilbud.

Poenget er å oppnå en tett integrering av master- og giverdata samt måleverdier i kundens forretnings-, logistikk- og produksjonsprosesser og utvikle nye digitale tjenester fokusert på forebyggende vedlikehold og fremtidsrettet kvalitet. Et åpen plattform-konsept danner grunnlaget for denne tilnærmingen.

“To innovative selskaper har kommet sammen her for å realisere ende-til-ende-integreringen av OT/IT fra feltinstrument og hele veien til forretningsprosesser," sa Hala Zeine, SAPs direktør for digital forsyningskjede og produksjon.

“Når det gjelder digitalisering, vil det være de selskapene som kan knytte systemene sine direkte til forretningsprosesser, som vil oppnå størst suksess. Dette vil åpne eller omgå den klassiske automasjonspyramiden fullstendig og på en pålitelig måte”, forklarte Matthias Altendorf, adm.dir i Endress+Hauser-gruppen. “Vi og SAP deler en felles visjon om å implementere denne strategien til fordel for våre kunder.”

Endress+Hausers rolle i partnerskapet omfatter levering av kunnskapen om feltinstrumenter som er kritisk for anleggsoperatører, i form av digitale tjenester, noe som vil implementeres ved å integrere de eksisterende Endress+Hauser IIoT-tjenestene og SAP-plattformen ved hjelp av en standardisert tilnærming.

Endress+Hauser støtter strategien for digitalisering av hele kundebasen, fra oppretting og automatisk oppdatering av en digital tvilling gjennom hele produktets levetid, til ende-til-ende-tilkobling fra giver til SAPs IT-plattform.

SAP demonstrerer de konkrete fordelene ved SAPs Leonardo-system som en innovasjonsplattform. I SAPs Asset Intelligence Network representeres feltinstrumenter som digitale tvillinger, noe som fungerer som et grunnlag for integrering i kundens forretningsprosesser.

Ved å bruke SAP Leonardo-teknologier som maskinlæring, analyse og blokkjede kan intelligente tjenester fleksibelt aktiveres for produksjonsmiljøet. Innovasjoner i området for vedlikehold og optimalisering vil hjelpe kunder med å oppnå de to primærmålene: å redusere driftskostnadene og øke produktiviteten.

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...