Endress sjef crop

Målet er å integrere Endress+Hausers feltinstrumenter som digitale tvillinger

SAP og Endress+Hauser arbeider med felles IIoT-løsninger

Åpen plattform-konsept for prosessindustrien muliggjør sømløs integrering av feltinstrumenter i forretningsprosesser. SAP og Endress+Hauser vil intensivere samarbeidet sitt om utvikling av det industrielle tingenes internett-applikasjoner (IIoT) for prosessindustrien.

Markedslederen innen programvare for storbedrifter og spesialisten på prosess- og laboratoriumsmåleteknologi kunngjorde dette under ACHEMA i Frankfurt, Tyskland, verdens ledende handelsmesse for prosessindustrien. I fremtiden akter begge selskapene å samarbeide tettere om utvikling av fellesløsninger, salg og kundeimplementering.

Målet er fullstendig å integrere Endress+Hausers feltinstrumenter som digitale tvillinger på SAPs skybaserte plattform. Begge selskapene ønsker å benytte seg av tjenestene og de smarte appene fra SAPs Leonardo-system og Endress+Hausers IIoT-tilbud.

Poenget er å oppnå en tett integrering av master- og giverdata samt måleverdier i kundens forretnings-, logistikk- og produksjonsprosesser og utvikle nye digitale tjenester fokusert på forebyggende vedlikehold og fremtidsrettet kvalitet. Et åpen plattform-konsept danner grunnlaget for denne tilnærmingen.

“To innovative selskaper har kommet sammen her for å realisere ende-til-ende-integreringen av OT/IT fra feltinstrument og hele veien til forretningsprosesser," sa Hala Zeine, SAPs direktør for digital forsyningskjede og produksjon.

“Når det gjelder digitalisering, vil det være de selskapene som kan knytte systemene sine direkte til forretningsprosesser, som vil oppnå størst suksess. Dette vil åpne eller omgå den klassiske automasjonspyramiden fullstendig og på en pålitelig måte”, forklarte Matthias Altendorf, adm.dir i Endress+Hauser-gruppen. “Vi og SAP deler en felles visjon om å implementere denne strategien til fordel for våre kunder.”

Endress+Hausers rolle i partnerskapet omfatter levering av kunnskapen om feltinstrumenter som er kritisk for anleggsoperatører, i form av digitale tjenester, noe som vil implementeres ved å integrere de eksisterende Endress+Hauser IIoT-tjenestene og SAP-plattformen ved hjelp av en standardisert tilnærming.

Endress+Hauser støtter strategien for digitalisering av hele kundebasen, fra oppretting og automatisk oppdatering av en digital tvilling gjennom hele produktets levetid, til ende-til-ende-tilkobling fra giver til SAPs IT-plattform.

SAP demonstrerer de konkrete fordelene ved SAPs Leonardo-system som en innovasjonsplattform. I SAPs Asset Intelligence Network representeres feltinstrumenter som digitale tvillinger, noe som fungerer som et grunnlag for integrering i kundens forretningsprosesser.

Ved å bruke SAP Leonardo-teknologier som maskinlæring, analyse og blokkjede kan intelligente tjenester fleksibelt aktiveres for produksjonsmiljøet. Innovasjoner i området for vedlikehold og optimalisering vil hjelpe kunder med å oppnå de to primærmålene: å redusere driftskostnadene og øke produktiviteten.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...