Water_Treatment crop

Målet er å digitalisere og analysere data for å optimalisere operasjonell drift

Samarbeider for dekarbonisering

Alfa Laval og Schneider Electric vil digitalisere og analysere data for å forbedre Alfa Lavals driftseffektivitet. De to selskapene vil utvikle Alfa Lavals veikart for utvidet bruk av fornybar energi, et viktig skritt i Alfa Lavals vei mot å bli karbonnøytral innen 2030 i hele verdikjeden.

Schneider Electric, som i februar ble anerkjent som verdens mest bærekraftige selskap i 2021 av Corporate Knights, og Alfa Laval, en ledende global leverandør av produkter og løsninger for varmeoverføring, separering og væskehåndtering, kunngjorde nylig at selskapene har utvidet partnerskapsavtalen sin. Målet er å digitalisere og analysere data for å optimalisere Alfa Lavals operasjonelle effektivitet:

- Å oppnå vårt mål om karbonnøytralitet vil kreve innsats i hele forsyningskjeden og tettere samarbeid med våre kunder, leverandører og samfunnene vi opererer i, sier Mikael Tydén, Executive Vice President, Head of Operations i Alfa Laval.

- Vi har sluttet oss til Exponential Roadmap Initiative for å få støtte til å installere energieffektive løsninger. Vår utvidede partnerskapsavtale med Schneider Electric er en annen konkret aktivitet for å nå 1,5 ° C -scenariet som er satt i Paris-avtalen.

Partnerskapet begynte i 2019 med mål om å digitalisere Alfa Lavals energiinfrastruktur. Fangst av energiforbruksdata på tvers av virksomheten resulterte i identifisering av energieffektiviseringsprosjekter og tiltak for å redusere energiforbruk og kostnader på tvers av eiendommene, land og regioner.

Energieffektivitet er en av hovedfaktorene for å nå Paris-avtalens mål, ettersom det kan levere mer enn 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp i løpet av de neste 20 årene, ifølge International Energy Agency.

I neste trinn vil de to selskapene utvikle Alfa Lavals veikart for utvidet bruk av fornybar energi og bytte fra naturgass til andre grønne alternativer. Alfa Laval har satt seg som mål å bli karbonnøytral i hele verdikjeden innen 2030, og dette samarbeidet er et viktig skritt mot å realisere denne ambisjonen.

- Tiden er inne for å ta klimatiltak på alvor, spesielt i lys av rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) som ble sluppet ut i august, sier Philippe Diez, Partner Sustainability Business Division Europe, i Schneider Electric.

- Det er en ære å kunne samarbeide med Alfa Laval fordi de tar skrittet videre fra strategi og planlegging til implementering for å oppnå karbonnøytralitet i hele verdikjeden.

Mer informasjon på alfalaval.com.

Fiskal-kalibrering crop

Korrekte målinger er lønnsomt

Målefeil på 0,3 prosent kan dette utgjøre et års tap på hele 1 milliard kroner

Hver dag strømmer enorme mengder olje og gass gjennom diverse produksjons- og salgskanaler. En måleusikkerhet på 0,3% er det maksimale som tillates per i dag ifølge Oljedirektoratets forskrift om fiskal kvantumsmåling av olje og gass. Dette kan virke ekstremt nøyaktig, men når det er store verdier i spill blir også konsekvensene ved tilsynelatende små avvik dyre.

les mer...
Phoenix Pia crop

Phoenix Contact rekrutterer internt til nyopprettet salgsrolle

Har tidligere jobbet med salg og kundeservice

Phoenix Contact AS har gleden av å ønske Pia Martinsen velkommen i en nyopprettet rolle som Sales Coordinator. Phoenix Contact er i vekst og vi ser behovet for en koordinerende rolle i salgsavdelingen. Stillingenskalbidra inn i teamet med salgsstøtte, og sørge for god flyt innad i avdelingen og eksternt mot kunder, samt bidra til økt kundetilfredshet.

les mer...
Danfoss optimalisere crop

Oppnå store energibesparelser

Kan også tilby grunnleggende opplæring

Det er mulig å oppnå høyere energibesparelser og få mest mulig ut av en frekvensomformere installasjon. Brukerne kan faktisk oppnå opp til 20 prosent årlig energibesparelse helt fra første oppstart med DrivePro® Start-up fra Danfoss

les mer...
Pepperl Siv-reduced crop

Ny ansettelse i Pepperl+Fuchs AS

Siv Dahl er nylig ansatt på ordrekontoret på Pepperl+Fuchs AS i Porsgrunn. Hun overtar jobben etter Kari Glenna som går av med pensjon etter hele 47 år i samme jobb og i samme firma. Det er en imponerende karriere for Kari som nå går mot slutten. Vi vet Kari har mange venner der ute som kommer til å savne henne

les mer...