JFK Werma WeAssist crop

Reduser risiko og usikkerhet, og spar deg for kostbar nedetid

Mangelen på sanntidsinformasjon kan føre til uventede flaskehalser og produksjonsnedetid, noe som til slutt påvirker bedriftens lønnsomhet. Med WeAssist prosessoptimaliserings-system fra JFKnudtzen kan du løse utfordringene.

Er det ikke frustrerende å ikke vite statusen i produksjonsfabrikken, maskiner og manuelle arbeidsstasjoner? Risikoen og usikkerheten kan ikke bare påvirke effektiviteten, men også føre til kostbar nedetid. 

WeASSIST fra leverandøren Werma tilbyr en svært effektiv og enkel løsning for å kunne overvinne disse utfordringene. Vårt innovative system skaper full oversikt over produksjonen. Takket være vår skybaserte programvare kan statusen til produksjonsfabrikken, maskiner og manuelle arbeidsstasjoner ses i sanntid på enhver nettaktivert enhet. Med WeAssist blir det slutt på det uvisse, ikke flere uventede overraskelser. Med WeASSIST har du alt under kontroll og kan optimalisere produksjonsprosessene dine som aldri før.

Hva får du ut av WeAssist?

  • Sanntidsovervåkning
  • Analytikk
  • Oppfordring til Action
  • Nedetidsregistrering
  • Ytelses KPI (nøkkelindikatorer for ytelse)
2397698655

Enny inngår digitaliseringssamarbeid med Guard Automation

Enny hjelper borettslag og næringsbygg med solceller. Nå får de hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg inn i én plattform.

Rittal kapsling crop

Driftsikkerhet for kapslinger

Varme er sjelden en velkommen gjest i skapsystemer. Derfor er det viktig at uønsket varme fjernes og at ytterligere oppvarming unngås om mulig for å sikre problemfri drift av installerte komponenter. For å løse denne oppgaven brukes ofte filtervifter – et kjølealternativ som ikke tidligere har fått den respekten og påskjønnelsen det fortjener. 

Pepperl Ethernet crop

Sikrer effektiv og pålitelig kommunikasjon av nettverksdata

Industrielle Ethernet-svitsjer sikrer at enheter fra felt til sky kommuniserer pålitelig på tvers av hele nettverket. Pepperl+Fuchs introduserer RocketLinx® Ethernet-svitsjer som kompletterer porteføljen for felt-til-sky-kommunikasjon. Disse produktene har et robust metallhus av høy kvalitet, og tilbyr en rekke viktige ytelses-, administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner. 

GC Rieber Fabrikkbesøk crop

Suksesshistorie med WeAssist prosessoptimaliserings-systemet

GC Rieber Compact AS er en internasjonalt ledende næringsmiddelbedrift som tilbyr optimaliserte ernæringsprodukter for bruk i krisesituasjoner og for behandling av underernærte. Selskapets viktigste kunder er FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner. GC Rieber Compact AS er også en ledende leverandør av nød-proviant og vann til livbåter- og flåter over hele verden.

les mer...