Radar Andøya crop

Ti av ti testballer som ble sluppet ut fra toppen av fjellet,

Radarovervåkning av steinsprang på Andøya

Cautus Geo har etablert radarovervåkning av steinsprang på Andøya. – Vi gjennomfører et pilotprosjekt. Det ser positivt ut, sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland fylkeskommune. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

Selskapet har utviklet et bredt spekter med sensorteknologi og egenutviklet webløsning, Cautus Web, for automatisk og kontinuerlig innsamling, bearbeiding, analyse og varsling basert på data fra ulike kilder.
Cautus Geo står bak flere overvåkningssystemer mot snøskred. I Lom reddet varslingsanlegget liv vinteren 2020. 25. februar ble trafikken på riksvei 15 stoppet før et stort skred dundret over veien. Skredet rev med seg alt av utstyr. Den veien er sikret med radar som automatisk stopper trafikken om større skred utløses.

Tester nyutviklet system

Radarovervåkning for sikring mot steinsprang er nytt i Norge. Nå kan det komme. Fylkesvei 7702 på vestsiden av Andøya er en utsatt strekningene som kan bli sikret med radar. Der testes det nå ut et nyutviklet radarbasert system for varsling av steinsprang.

– Vi har etablert et pilotprosjekt. Den første sensitivitetstesten ga positive svar. Ti av ti testballer som ble sluppet ut fra toppen av fjellet, ble detektert 31. mars. Om noen uker gjennomføres en ny test. Da skal vi løse ut masser gjennom steinrensk. Den testen vil gi oss mer data, sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland. 

57 utsatt strekninger

Nordland er en av fylkene som har mange rasutsatte veistrekninger. 12 strekninger har høy skredfare. Ytterligere 45 har middels skredfare. Rassikringen er kostnadsberegnet til 4,6 milliarder kroner i 2019. I år får Nordland 65 millioner kroner i statlig rammetilskudd for å sikre veiene mot skred.

– Ny teknologi er tatt i bruk for sikring mot snøskred. Så langt har vi etablert to systemer i Nordland. Nå ønsker vi å undersøke muligheten for å sikre også mot steinsprang. Målet er størst mulig sikkerhet og mest mulig sikring med midlene vi har, sier Pettersen. 

Steinsprang detektert

Natta 19. april gikk et steinsprang på Røyken. Det ble detektert av radaranlegget klokken 03.37. I underkant av 50 sekunder etter at radaren detekterte skredet nådde steinene veibanen.

– En god bekreftelse på at systemet fungerer, sier Lars Krangnes i Cautus Geo. Bildene fra overvåkingssystemet viser at en av steinene ble stoppet av fangnettet. En annen nådde veibanen.

– Det skredet er ennå ikke analysert hos oss. Vi trenger mer data før vi kan konkludere, men vi tror automatisk overvåkning med ny teknologi kan ha flere bruksområder enn sikring mot snøskred. Det har vi sett i andre land, sier Pettersen.  

Nyutviklet teknologi

Utvikling av teknologi for å sikre liv og anlegg mot steinsprang har stått på utviklingsprogrammet i Cautus Geo i flere år. 

– Vi har jobbet for å utvikle ulike løsninger. Så langt viser våre tester at systemet på Andøya fanger opp alt av steinsprang. Systemet har detektert steiner på størrelse med tennisballer med radar på over 100 meters avstand, sier Krangnes. 

Skred dokumenteres i Cautus Web. Der samles bevegelsene fra toppen og ned til veibanen. Radaren måler steinenes bevegelser og viser skredene i kart med hastighet, video og bilder

AMNYTT 03 2022 kolasj crop

AMNYTT 03 2022 er publisert

Fremtidens samfunn krever kompetente borgere. Det gjelder en rekke yrker som lærere, helsepersonell og ikke minst teknologer. Vi må hele tiden minne samfunnet på behovet for at vi i Norge har nok teknologer. Skal de politiske målsettinger om et grønt skifte nås, som er nødvendig, er en av de aller viktigste forutsetninger for å lykkes å utdanne nok teknisk personell.

les mer...
Oktober 2021Eaton

Eaton lanserer vedlikeholdsfrie HLR-halvlederreleer

Møter høye krav til både levetid og koblingshastighet

Eatons nye HLR-halvlederreleer er kompakte, lydløse og veldig nøyaktige, men først og fremst vedlikeholdsfrie og driftssikre. Eaton utvider sin produktportefølje innen elektriske koblingsløsninger med et nytt produkt som heter HLR-halvlederreleer.

les mer...
Smart 3 crop

Smart Industri er fylt opp

Utstillingen har nå nådd målet med å ha en vekst på 30 %

Messe arrangøren, Maskingrossisternes Forening, opplyser at påmeldingen til årets messe er bedre enn forventet. Det ble planlagt med en vekst på 30 prosent fra forrige arrangement om var i 2019. I skrivende stund er økningen på 40 prosent. Prosjektleder Bente Austad opplyser at det kun er få ledige plasser igjen.

les mer...
Radar Andøya crop

Radarovervåkning av steinsprang på Andøya

Ti av ti testballer som ble sluppet ut fra toppen av fjellet,

Cautus Geo har etablert radarovervåkning av steinsprang på Andøya. – Vi gjennomfører et pilotprosjekt. Det ser positivt ut, sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland fylkeskommune. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...