Pepperl AGV crop

Oppnår lengre rekkevidde ved at den benytter seg av en ny evalueringsteknologi

R2000 UHD LiDAR Sensor—Nå med dobbelt rekkevidde

R2000 2-D LiDAR sensor har på kort tid blitt en industriell problemløser. Den har topp spesifikasjoner og har blitt en bransjestandard for områdeovervåking, navigasjon, lokalisering, antikollisjon, objektdeteksjon, konturgjenkjenning og mye mer. For å møte kravene i forskjellige applikasjoner, finnes den i 3 forskjellige versjoner.

Detection for områdeovervåking
HD (high density) for profilgjenkjenning og robotapplikasjoner
UHD (ultra-high density) for komplekse måleoppgaver

Pepperl+Fuchs introduserer nå en ny versjon av produktfamilien R2000 UHD LiDAR med dobbelt rekkevidde. OMD60M har dobbelt rekkevidde mot normale overflater i forhold til den eksisterende OMD30M


Tekniske data

 

 

Generelle spesifikasjoner

OMD30M

OMD60M

Måleområde

0.1 ... 10m (sort 10%)

0.1 ... 20m (sort 10%)

 

0.1 ... 30m (hvit 90%)

0.1 ... 60m (hvit 90%)

Den nye R2000 Long Range oppnår lengre rekkevidde ved at den benytter seg av en nyutviklet evalueringsteknologi som kan arbeide med lavere signalnivåer. Det gjør at man kan detektere og evaluere signaler fra objekter som befinner seg lenger fra sensoren eller har dårlige refleksjonsforhold. Eksempler på dette kan være svarte bildekk eller objekter med diffus overflate. På den måten kan OMD60M benyttes i enda flere applikasjoner enn tidligere.

AGV-navigasjon i lokaler uten refleksbrikker

I mange applikasjoner er det ikke ønskelig eller mulig å montere refleksbrikker i lokalet for at en AGV med LiDAR-sensorer skal kunne navigere etter disse. Refleksbrikker er en ekstra infrastruktur som krever planlegging, vedlikehold og administrasjon. Så om det er mulig er automatisk navigasjon i et lokale uten refleksbrikker som landemerker sterkt å foretrekke. Men for at navigasjonen skal fungere sikkert og godt i et lokale uten refleksbrikker, må LiDAR-sensoren være av høy kvalitet og ha tilstrekkelig rekkevidde. OMD30M har allerede vært en bransjestandard i slike applikasjoner. Men i lokaler med utfordrende topologi, som for eksempel lange korridorer og store avstander, kan den nye OMD60M med rekkevidde opp til 60m være løsningen.

Konturdeteksjon av objekter med dårlige refleksegenskaper

Måleområdet på en LiDAR-scanner er avhengig av refleksegenskapene til objektet som skal detekteres. Med gode refleksjonsegenskaper vil rekkevidden til sensoren øke. Og det motsatte er tilfellet om objektet reflekterer dårlig. Eksempel på vanskelige objekter kan være svarte bildekk eller objekter med diffus overflate. I slike tilfeller kan sensorens rekkevidde reduseres med så mye som 90%. Derfor må alltid sensoren monteres så nær objektet at det gir godt nok signal. Men det kan være vanskelig å oppnå dersom rommets topologi ikke gjør det mulig. Og det er her den nye LiDARsensoren OMD60M kan komme inn og utgjøre den viktige forskjellen.

AMNYTT 04 2020 kollasj crop

AMNYTT 04 2020 er distribuert

AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring.

les mer...
Autic måler crop

Informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller energirapporter

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN, forhandles av Autic AS, (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

les mer...
Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.

les mer...
Mitsubishi cobot crop

Ny Cobot MELFA ASSISTA med enkel håndtering

Prosessen er både tidsbesparende og intuitiv for operatører.

Mitsubishi Electrics nye kollaborative robot, MELFA ASSISTA, er utviklet for å arbeide sammen med mennesker, uten behov for vern, samtidig som den oppfyller dagens krav til sikkerhet for personell i produksjonen.

les mer...