Omron Flow Autonomy crop

Programvarepakke med optimert AMR-applikasjonskonfigurasjon

OMRON har nå lansert Fleet Operations Workspace (FLOW) Core 3.0-programvare. Den kraftige plattformen utvider bruksområdet til autonome, mobile roboter (AMR) i OMRONs LD- og HD-serier og forenkler AMR-adopsjon og flåtestyring. Integrerbare sporingsfunksjoner og ytelseskontroll.

FLOW Core er en programvarepakke for koordinering av intelligente jobboppdrag og ladesykluser. Den er basert på state-of-the-art navigasjon og trafikkkontroll og kan sømløst kobles til IT- og OT-systemer som MES, ERP og WMS.

Et overblikk over de sentrale oppdateringene

MobilePlanner

Fleksibilitetsoppdateringer eliminerer kartkompleksitet og gjør feilsøking enklere med tilpasning av kartobjekter pluss hierarkisk gruppering. Dette gir raskere igangkjøring og reduserer konfigurasjonstiden, selv for komplekse oppgaver som å tilordne unike AMR-undergrupper for differensiert oppførsel i spesifikke kartområder.

Integration Toolkit (ITK) 2.0

Nye og tilpassbare sporingsfunksjoner gjør det mulig å kontrollere og sikkert overvåke AMR-flåter i henhold til forhåndsdefinerte spesifikasjoner. Lisensinformasjon er nå inkludert i ITK-databasen, slik at brukerne bedre kan overvåke flåten og opprette varsler når det er nødvendig.

FLOW iQ 3.0

Maksimer flåtens oppetid og ytelse med nøyaktig innsikt i batterieffektivitet og vedlikeholdsbehov. En annen fordel er den grafiske representasjonen av viktige data i sammenheng med anleggskart, inkludert Wi-Fi og lokalisering. Brukere får verktøy som trengs for døgnkontinuerlig produksjon, noe som akselererer feilsøking på stedet samtidig som den totale effektiviteten av utstyret optimaliseres.

Selectable Autonomy 2.0

Lar brukere tilpasse trafikkflyt basert på kraftige banemoduser. Disse spenner fra autonome førerløse transportsystemer (AGV) – men uten den kostbare infrastrukturen – over begrensede avledningsvinduer til den rene fleksibiliteten til en tradisjonell AMR. Valg av banemodus gir enkel navigering selv på trange steder, og maksimerer syklustiden samtidig som komfortabel drift opprettholdes.

CAPS 3.0

Ved hjelp av den unike Precision Drive, som bruker tilnærmingsveier fra alle vinkler, kan AMR dokkes til maskinceller og vogner. Med brukerdefinerte spesifikasjoner sparer bedrifter infrastrukturkostnader og drar nytte av økt fleksibilitet i produksjonsoppsett og nyttelast.

Freyr CQP 2 (1) crop

Automasjon og digitale tvillinger gir superrasjonell batteriproduksjon

Siemens og FREYR kunngjorde på Hannover-messen et strategisk partnerskap for bærekraftig batteriproduksjon med bruk av automatiserings- og digitaliserings teknologi. Selskapene vil forene krefter gjennom hele prosessen fra batteridesign til automatisering av produksjonslinjene.

les mer...
Atea Thomas Tømmernes crop

Norske virksomheter er dårlig forberedt på nettkriminalitet

Største utfordringene handler om manglende kompetanse og investeringer

En fersk undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Atea viser at norske virksomheter er lite forberedt på det stadig mer komplekse digitale trusselbildet. Tre av fire norske virksomheter sier de ikke vil eller har planer om å øke it-sikkerhetsinvesteringene i året som kommer.

les mer...
Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

I Norge og Norden er det Roar Søvik som vil lede virksomheten

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

les mer...
AMNYTT 03 2023 kolasj crop

AMNYTT 03 2023 er publisert

Det er enighet i politisk miljø og i industrien om at produksjonen må omstilles. CO2 utslippet må reduseres. Bruk av fornybar energi må økes. For de fleste industrielle aktører innebærer det omstilling til mer bruk av elektrisk kraft, som er produsert fra vann, vind eller sol. Når dette er sagt slutter enigheten mellom politisk og næringsmessige interesser.

les mer...