Norsk kylling Orkanger-des-19 crop

Infor EAM vil bidra til å sørge for høy oppetid

Prevas leverer Infor EAM til Norsk Kylling sitt nye fremtidsrettede anlegg på Orkanger

Norsk Kylling satser på Infor EAM med Prevas. Løsningen testes og kjøres i gang først på Norsk Kyllings nåværende anlegg, for så å implementeres ved deres nye hypermoderne fabrikk i Orkanger som er under bygging.

Norsk Kylling har med sin merkevare Solvinge og distribusjon i REMA 1000 store ambisjoner, og deres nye anlegg skal være et signalbygg både for tekniske løsninger, dyrevelferd, automasjon, miljø og sirkulærøkonomi. Bygget er på hele 40000 kvm og skal være klart i løpet av våren 2021.

IT-sjef i Norsk Kylling, Torfinn Utne, forteller at de i prosessen med å få kontroll over produksjonsdata og verdikjede implementerte et nytt ERP system. – Da var det et naturlig skritt videre å få på plass et vedlikeholdssystem. Målet er å redusere svinn og kostnader. Vi ønsket å sikre produksjonen med bedre kontroll og styringsinformasjon, forklarer Utne.

– Ja, besparelse, kontroll og oversikt er nøkkelord her, understreker teknisk sjef, Ulf Jensen. – Den største gevinsten ligger i at Infor EAM vil bidra til å sørge for høy oppetid på fabrikk og utstyr. Nedetid får naturligvis store følger og konsekvenser for oss. Vedlikeholdssystemet vil i tillegg til besparelser, oversikt og økt oppetid også gi oss kontroll på reservedeler og lager, med automatisk bestilling ved minimums beholdning, som et eksempel. Vi kommer til å få over 3000 enheter i anleggsregisteret og opp mot 15 000 deler i artikkelregisteret.

– Med slike tall er det åpenbart at man må søke etter systemer som kan gi oss kontroll over hele anlegget og det er her valget falt på Infor EAM.

Jensen forteller de gikk live ved dagens fabrikk 31. august og er nå i en fase med brukeropplæring og innkjøring. – Vi trener til vi skal over i nytt anlegg i Orkanger.

Daglig leder i Prevas Einar Alexander Andersen, forklarer at anskaffelsen er en del av en større leveranse til Norsk Kyllings nye state-of-the-art fabrikk. – Prevas leverer Infor EAM som skal integreres både mot deres ERP system og deres SCADA system. Vi synes det er veldig spennende å være med på å oppfylle Norsk Kylling sine ambisjoner med det som kanskje blir Europas råeste fabrikk.

KUKA DeviceConnect crop

KUKAs programvare løfter robotene inn i fremtiden

Gir mulighet for å analysere og oppnå fordeler som redusert energibruk

For å oppnå industri 4.0 fullt ut må produksjonsutstyr være tilkoblet og distribuere data. Og det må skje mer eller mindre sømløst mens produksjonen er i gang. Denne store mengden data utgjør grunnlaget for preventivt vedlikehold, maskinlæring og prosessoptimering.

les mer...
Kilter robot crop

Sikrer styring av ugress-robot

Kvantesprang for robotisering i landbruket

Leica Geosystems HxGN SmartNet styrer Kilter-roboten som nå settes inn for å redusere sprøytemidler og bekjempe ugress. Etter ti års utvikling er roboten fra Langhus klar for sin første virkelige sesong. Den settes i arbeid på persillerotåkeren til André Hasle i Rygge.

les mer...
Eaton effektbryter crop

Eaton lanserer sin mest avanserte effektbryter til nå

Passer inn i moderne energidistribusjonssystemer.

Den digitale effektbryteren NZM kombinerer IoT-teknologi, sikkerhet, forutsigbart vedlikehold og lavt energiforbruk. Bygg- og anleggsbransjen står for rundt 40 prosent av alle klimagassutslipp globalt, og ifølge Forskningsrådet står energibruk i bygninger for omtrent en tredjedel av all energibruk i Norge.

les mer...
Trend sikkerhet crop

Trend Micro tilbyr unik endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

Setter en ny milepæl for sikker endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

I Trend Micros rapport som oppsummerer 2020, kommer det frem at den tilkoblede industrien – Industri 4.0 – har vært et primært mål for cyberkriminelle. Løsepengevirus har spredt seg i et hurtig tempo og har vært svært utfordrende å håndtere. Det gjør det enda viktigere nå enn noensinne å sikre disse spesielle og ikke helt ukompliserte miljøene.

les mer...