Beckhoff_XPlanar_1 crop

Egner seg som svært fleksibelt transportsystem

Planarmotorsystem: svevende movere med seks frihetsgrader XPlanar: Flying Motion

Med XPlanar åpner Beckhoff nye veier innen maskinkonstruksjon. Dette gjøres mulig med planarmoverne som svever fritt over de valgfritt plasserte planarplatene. Med Xplanar vil man kunne oppnå en ytterst fleksibel, nøyaktig og høydynamisk posisjonering.

Innen maskinkonstruksjon gir dette maksimal frihet og forenkling ved utformingen av maskiner og produksjonsanlegg.

XPlanar-systemet kombinerer den individuelle plasseringen av planarplater med en flerdimensjonal posisjonering av planarmoverne som svever over dem. Moverne flyttes todimensjonalt rykk- og berøringsfritt med en hastighet på opptil 4 m/s, med 2 g akselerasjon og 50 µm repeterende posisjonsnøyaktighet, og i tillegg lydløst og uten slitasje.

Egner seg til mangfoldige anvendelser

XPlanar egner seg som svært fleksibelt transportsystem innenfor den totale maskinproduksjonen, og her særlig til automatisering av pakke-, monterings-, sorterings- og plukk-prosesser. Det frie valget av overflater – lettstelt glass, rustfritt stål i hygienisk design eller plastfolie – understøtter i tillegg innsatsen i renrom, i farmasøytisk industri og næringsmiddelindustrien samt under vakuumbetingelser.

For ytterligere infomasjon, se: www.beckhoff.no/xplanar

Endress Memosens_BS crop

Gjør livet enklere og forbedre prosessikkerheten med digital teknologi fra Memosens

Memosens' digitale sensorer lagrer kalibreringsdata, sensordata og prosessdata

Memosens teknologi, fra Endress+Hauser, revolusjonerer væskeanalyseteknologien. Den målte verdien konverteres til et digitalt signal som sendes induktivt til overføreren, noe som eliminerer problemer knyttet til fukt og rust – sensorene kan til og med brukes under vann.

les mer...
ProEXR File Description=Attributes=cameraAperture (float): 36.000000cameraFNumber (float): 21.000000cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000cameraFarRange (float): 1000.000000cameraFocalLength (float): 210.000000cameraFov (flo

Ultralydsensor for smarte IOT applikasjoner

Sensorene er beregnet for utendørs applikasjoner

Pepperl+Fuchs har utviklet en ny serie ultralydsensorer for applikasjoner i mobile og batteridrevne applikasjoner.

les mer...
Universal robots crop

Små og mellomstore produsenter risikerer å få det tøffest

Viktig at vår produserende industri står klare til å tilegne seg kunnskap

Robotprodusenter har en veldig viktig oppgave i dag: å gjøre det enkelt for beslutningstakere å sette i gang med å frigjøre personalet. Blir det for vanskelig, kommer det ikke til å skje, og dette er et stort hinder for bransjen.

les mer...
ABB EQ Matic crop

Enkel og automatisk innsamling av målerdata på M-Bus

Konfigurerbart dashbordsid gir en rask oversikt over de mest relevante måledata

Med EQ-maticfra ABB kan du enkelt samle inn, overvåke og analysere forbruksdata for el.-, gass- vann- eller varmemålere. For detaljert overvåkning tilbyr EQ-matic flere analysefunksjoner som historisk dataanalyse, referansefunksjoner, kostnadsanalyse med mer.

les mer...