Parker PAREU855A_SCPSi_crop

Data overføres uten forstyrrelser ved hjelp av IO-Link-teknologien

Parker SensoControl introduserer en ny trykksensor

Parker Hannifin har lansert SCPSi trykksernsor med funksjonalitet for IO-Link for å oppfylle kundebehov i flere og flere miljøer med smart industri. Sensoren, som har et optimalisert og kompakt design, muliggjør spesielt enkel og rask igangkjøring og parametrisering takket være IO-Link-grensesnittet.

Dette betyr at data blir tilgjengelige raskere og i en standardisert form for bruk, for eksempel i et ERP-system. Dette gir kostnadsbesparelser og økt effektivitet.

Data overføres uten forstyrrelser ved hjelp av IO-Link-teknologien. Dataoverføringen er basert på et signal på 24 V, som er helt digitalt. Signaloverføringen er svært trygg mot ytre påvirkninger. Unøyaktigheter i målinger hører dermed fortiden til.

Med IO-Link-teknologien kan en rekke verdier måles. Dette gir brukeren mer fleksibilitet og mulighet for enkel integrering med eksisterende systemer. Programmer for tilstandovervåking kan derfor designes enkelt. Ekstern diagnostikk er også mulig gjennom IO-Link-sensoren.

Gå til https://ph.parker.com/no/nb/io-link-pressure-sensor-and-switch-scpsi for å få mer informasjon om SCPSi-trykksensoren.

Fiskal-kalibrering crop

Korrekte målinger er lønnsomt

Målefeil på 0,3 prosent kan dette utgjøre et års tap på hele 1 milliard kroner

Hver dag strømmer enorme mengder olje og gass gjennom diverse produksjons- og salgskanaler. En måleusikkerhet på 0,3% er det maksimale som tillates per i dag ifølge Oljedirektoratets forskrift om fiskal kvantumsmåling av olje og gass. Dette kan virke ekstremt nøyaktig, men når det er store verdier i spill blir også konsekvensene ved tilsynelatende små avvik dyre.

les mer...
Phoenix Pia crop

Phoenix Contact rekrutterer internt til nyopprettet salgsrolle

Har tidligere jobbet med salg og kundeservice

Phoenix Contact AS har gleden av å ønske Pia Martinsen velkommen i en nyopprettet rolle som Sales Coordinator. Phoenix Contact er i vekst og vi ser behovet for en koordinerende rolle i salgsavdelingen. Stillingenskalbidra inn i teamet med salgsstøtte, og sørge for god flyt innad i avdelingen og eksternt mot kunder, samt bidra til økt kundetilfredshet.

les mer...
Danfoss optimalisere crop

Oppnå store energibesparelser

Kan også tilby grunnleggende opplæring

Det er mulig å oppnå høyere energibesparelser og få mest mulig ut av en frekvensomformere installasjon. Brukerne kan faktisk oppnå opp til 20 prosent årlig energibesparelse helt fra første oppstart med DrivePro® Start-up fra Danfoss

les mer...
Pepperl Siv-reduced crop

Ny ansettelse i Pepperl+Fuchs AS

Siv Dahl er nylig ansatt på ordrekontoret på Pepperl+Fuchs AS i Porsgrunn. Hun overtar jobben etter Kari Glenna som går av med pensjon etter hele 47 år i samme jobb og i samme firma. Det er en imponerende karriere for Kari som nå går mot slutten. Vi vet Kari har mange venner der ute som kommer til å savne henne

les mer...