Pepperl Purge_Animation_Standbild crop

Pålitelig og sertifisert i alle verdensdeler: Globale purge-løsninger

Purge  eller på norsk Overtrykkspyling er en allsidig beskyttelsesmetode som kan brukes i en lang rekke industrielle applikasjoner. Basert på prinsippet om adskillelse mellom eksplosjonsfarlig og sikker atmosfære, gir den eksplosjonsbeskyttelse for både gassfare og støvfare. Videre er det også en av få typer beskyttelse som gjør at konvensjonelt utstyr kan brukes i potensielt eksplosive atmosfærer. 

Overtrykkspyling fungerer ved at man setter et lukket kabinett under overtrykk og overvåker konstant luftmengde og trykk. Ved trykkfall som skyldes åpning av skapdør eller ved at feil oppstår, blir det elektriske utstyret i skapet kontrollert nedstengt. På den måten unngår man at det ikke Ex-sertifiserte utstyret i skapet kan antennes av eventuelle gasser på utsiden. Den store fordelen med denne beskyttelsesarten er at et den kan brukes i små utstyrsskap, i store og komplekse sammenstillinger, og i motorer og annet roterende elektrisk utstyr. Som ledere innen Purging Technology®, har Pepperl+Fuchs mer enn 25 års erfaring med å produsere innovative og globalt sertifiserte løsninger som er bemerkelsesverdig enkle å bruke og enkelt kan håndteres i typer applikasjoner. Systemet gir ikke bare rensing og trykksetting, den overvåker også kontinuerlig forholdene i skapet, foretar automatiske justeringer og gir utgangsalarmer for pålitelig beskyttelse.

2397698655

Enny inngår digitaliseringssamarbeid med Guard Automation

Enny hjelper borettslag og næringsbygg med solceller. Nå får de hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg inn i én plattform.

Rittal kapsling crop

Driftsikkerhet for kapslinger

Varme er sjelden en velkommen gjest i skapsystemer. Derfor er det viktig at uønsket varme fjernes og at ytterligere oppvarming unngås om mulig for å sikre problemfri drift av installerte komponenter. For å løse denne oppgaven brukes ofte filtervifter – et kjølealternativ som ikke tidligere har fått den respekten og påskjønnelsen det fortjener. 

Pepperl Ethernet crop

Sikrer effektiv og pålitelig kommunikasjon av nettverksdata

Industrielle Ethernet-svitsjer sikrer at enheter fra felt til sky kommuniserer pålitelig på tvers av hele nettverket. Pepperl+Fuchs introduserer RocketLinx® Ethernet-svitsjer som kompletterer porteføljen for felt-til-sky-kommunikasjon. Disse produktene har et robust metallhus av høy kvalitet, og tilbyr en rekke viktige ytelses-, administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner. 

GC Rieber Fabrikkbesøk crop

Suksesshistorie med WeAssist prosessoptimaliserings-systemet

GC Rieber Compact AS er en internasjonalt ledende næringsmiddelbedrift som tilbyr optimaliserte ernæringsprodukter for bruk i krisesituasjoner og for behandling av underernærte. Selskapets viktigste kunder er FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner. GC Rieber Compact AS er også en ledende leverandør av nød-proviant og vann til livbåter- og flåter over hele verden.

les mer...