Schneider Flemming_Hansen crop

Sikter på en applikasjonsmodell som er uavhengig av underliggende

På tide å frigjøre industriell automasjon med åpne standarder

Dersom bedrifter i maskin- og prosessindustrien vil bli konkurransedyktige, må de fremover ta i bruk nye teknologier. Schneider Electric tror på åpne standarder basert på IEC 61499. Det gir et enormt potensial for - endelig - å realisere Industry 4.0 fullt ut.

Mangelen på åpenhet i produsentenes og maskinbyggernes tilnærming til industriautomatisering står i veien for utviklingen av innovative og fremtidsrettede industrielle automasjonsløsninger.

- IEC 61499-standarden, som vi i Schneider Electric mener vil være en avgjørende faktor for hvordan vi designer fremtidens automasjonsløsninger, er sentral i denne konteksten, sier Flemming Stordal Hansen, Segment Manager Industry End Users i Schneider Electric. Han har over 20 års erfaring innen industriell automasjon og digitalisering. De siste 14 årene har han hjulpet kundene til Schneider Electric med å bli mer digitale, blant annet med rådgivning for å redusere driftsomkostninger.

- Vi tror på åpne standarder som drivkraften i en utvikling som – folkelig sagt – vil sette industriell automasjon fri og skape nye forretningsmuligheter for alle i verdikjeden: fra maskinvareprodusent til programvareutvikler, maskinbygger og sluttkunde, sier Hansen.

- Derfor er det på tide å se nærmere på IEC 61499-standarden og forklare hvorfor vi mener at den kan åpne opp en verden av nye muligheter. En ny verden hvor vi endelig kan realisere Industry 4.0.

IEC 61499 definerer et overordnet språk for design av distribuerte informasjons- og kontrollsystemer. Schneider Electric ser fem områder hvor IEC 61499 vil skape avgjørende endring i fremtidens automasjonsløsninger:

Funksjonsblokker som "black box" programvarekomponenter: Applikasjonsutviklere kan bruke deres foretrukne programmeringsspråk, og selge programvarekomponentene sine, samtidig som de beskytter deres immaterielle rettigheter.

Portabilitet i kode:
IEC 61499 tar sikte på en applikasjonsmodell som er uavhengig av underliggende enheter i systemet. Det vil si at koder kan overføres på tvers av plattformer og utviklerverktøy.

Eller med andre ord: En applikasjon som er bygget for å kjøre på systemet til en spesifikk leverandør, kan også kjøre på systemet til en annen leverandør, såfremt at dette systemet også understøtter den nye standarden. Slik blir brukerens investering i programvare beskyttet og fremtidssikker.

Dette er nøkkelen til suksess i fremtiden: Innovasjon i fremtidens Industry 4.0-løsninger drives av programvare i stedet for maskinvare.

Hendelsesdrevet design:

I utgangspunktet er IEC 61499 hendelsesdrevet og ikke sekvensbasert (eller syklisk), som hittil har vært normen innen industriell automasjon. Det er nå mulig å oppnå konvergens mellom IT og OT (operativteknologi, det vil si driftsteknologi), slik at sanntidsfunksjoner i driftssystemene spiller sammen med «riktig tid»-funksjoner i IT-systemene.

Og når IT og OT møtes i én sammenhengende applikasjon, gir det helt nye muligheter. For eksempel kan en funksjonsblokk som styrer en pumpe, nå også lage en arbeidsordre for pumpevedlikehold – basert på prediktive analyseverktøy.

Informasjon og kontroll vil bli distribuert:

IEC 61499 foreslår en system-/enhetsmodell for distribusjon av applikasjoner på tvers av vidt forskjellige enheter; fra målere og aktuatorer, til kontrollere, datamaskiner og servere. Dermed er døren åpen for, med et minimum av utviklingsarbeid, å få fullt utbytte av effektive applikasjoner som krever mye datakraft – for eksempel kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML).

«Plug & Produce» = ekte industri 4.0

Til sammen utgjør de fire nevnte ytelsene en femte ytelse, som kan kalles «Plug and Produce».

- Vi har plug and produce-løsninger når velprøvde programvarekomponenter kombinerer sanntids- og «rett-tid»-funksjoner, og kobles sammen i nye innovative applikasjoner, påpeker Hansen.

Uavhengig av om applikasjonen er et prosessanlegg eller en produksjonslinje, er resultatet kortere utviklingstid, mer innovasjon, enklere og mindre tidkrevende feilsøking og service – og dermed økt oppetid.

- På bakgrunn av dette tar Schneider Electric skrittet med å bryte ned grensene mellom maskinvare og programvare, ved å bruke åpne standarder under rammeverket laget av IEC 61499, avslutter Hansen.

Og det er derfor selskapet fremover vil satse på åpne automatiseringsplattformer.

Kontaktperson: Flemming Hansen, Segment Manager Industry End Users, 

AMNYTT 03 2022 kolasj crop

AMNYTT 03 2022 er publisert

Fremtidens samfunn krever kompetente borgere. Det gjelder en rekke yrker som lærere, helsepersonell og ikke minst teknologer. Vi må hele tiden minne samfunnet på behovet for at vi i Norge har nok teknologer. Skal de politiske målsettinger om et grønt skifte nås, som er nødvendig, er en av de aller viktigste forutsetninger for å lykkes å utdanne nok teknisk personell.

les mer...
Oktober 2021Eaton

Eaton lanserer vedlikeholdsfrie HLR-halvlederreleer

Møter høye krav til både levetid og koblingshastighet

Eatons nye HLR-halvlederreleer er kompakte, lydløse og veldig nøyaktige, men først og fremst vedlikeholdsfrie og driftssikre. Eaton utvider sin produktportefølje innen elektriske koblingsløsninger med et nytt produkt som heter HLR-halvlederreleer.

les mer...
Smart 3 crop

Smart Industri er fylt opp

Utstillingen har nå nådd målet med å ha en vekst på 30 %

Messe arrangøren, Maskingrossisternes Forening, opplyser at påmeldingen til årets messe er bedre enn forventet. Det ble planlagt med en vekst på 30 prosent fra forrige arrangement om var i 2019. I skrivende stund er økningen på 40 prosent. Prosjektleder Bente Austad opplyser at det kun er få ledige plasser igjen.

les mer...
Radar Andøya crop

Radarovervåkning av steinsprang på Andøya

Ti av ti testballer som ble sluppet ut fra toppen av fjellet,

Cautus Geo har etablert radarovervåkning av steinsprang på Andøya. – Vi gjennomfører et pilotprosjekt. Det ser positivt ut, sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland fylkeskommune. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...