Vannkom med Cla-Val crop

Ssikker VA-bransje er sentralt i et moderne samfunn

Optimaliserer mot VA-bransjen

Med 123 års industriell erfaring organiserer J.S.Cock AS seg for økt satsing mot vann- og avløpsbransjen. Selskapet er allerede en velrennomert leverandør av ventiler og instrumentering til olje, gass, maritim og landbasert industri. Nå forventes det store vekstmuligheter for firmaet i VA-bransjen, både innen kommunale anlegg og infrastrukturprosjekter.

Gode referanser

– Avfallsdeponiet på Grønmo ble nedlagt i 2007 og formelt avsluttet i juni 2019. Det er gjennomført tiltak for å minimere mengden forurenset vann og oppgradere uttaket av deponigass for å redusere klimagassutslippene fra deponiet. I tillegg skal det til små mengder med deponigass for å skape eksplosjonsfarlige forhold. I 2018 kom det på plass et komplettsystem for automatisk overvåking levert av J.S.Cock, inkludert aktuerte ventiler, PLS (programmerbar logisk styring) styreskap og kommunikasjon. Den største utfordringen var tilpasningen til eksisterende installasjoner. For å kunne levere komplettinstallasjonen samarbeidet J.S.Cock med elektroinstallasjonsfirmaet Solberg Elektro. – «Den nye løsningen er helautomatisert, så jobben nå er mye enklere. Alt jeg trenger å gjøre er å trykke på en knapp», forteller overingeniør Wioletta Worona fra avfallsdeponiet på Grønmo. «Vi kan følge trender på diverse parametere, som gir oss mye mer informasjon over prosessene og forhold i deponiet. Det er også mulighet til å fjernstyre en del ting fra PC-en. På Grønmo avfallsdeponi var ventilene vi brukte før tunge å åpne og stenge, så det gikk mye tid og krefter til å endre sigevannsretningen», forteller en fornøyd Worona.

Driftspersonellet i vann og avløpsetaten i Oslo kommune har svært god driftserfaring og kompetanse. Resultatet er at vitale driftskomponenter holder i mange år. I Skullerud vannbehandlingsanlegg har de ventiler med tilhørende aktuatorer som har 25 års driftstid, og bli vedlikehold slik at det forventes nye 25 år i drift. Forutsetningen er at leverandøren av dette utstyret, som er J.S.Cock, evner å utføre service og vedlikeholdsarbeid med topp kvalitet. – Vi hadde en luftdreven aktuator som måtte få nytt pakningssett, forteller funksjonsleder Per Erik Jørgensen. For å holde anlegget i drift måtte servicen utføres svært raskt. Vårt personell demonterte aktuatoren, som så ble sendt til J.S.Cock. De omprioriterte sine ressurser og utførte servicen raskt og effektivt. Nye pakninger kom rakt på plass og aktuatoren kunne settes i drift etter kort tid. – Nå regner vi med at utstyret kan fungere i nye 25 år. Oslo vann og avløp er meget godt fornøyd med J. S.Cocks oppfølging, sier Jørgensen.

Topp kvalitet og målrettet arbeid

Administrerende direktør i J.S.Cock, Tobias Cock, er aktivt engasjert i utviklingen av den nye strategien mot VA-sektoren. Han påpeker at en sikker VA-bransje er sentralt i et moderne samfunn. For å sikre høy oppetid må kvaliteten på de tekniske installasjoner være bra. Fires det på kravene til kvalitet av enkeltkomponenter, vil det straffe seg i det lange løp. Enten med kostbare utskiftninger til kvalitetsprodukter eller høye vedlikeholdskostnader. – «Vi er eneforhandler av CLA-VAL-ventiler», forteller Cock. «Denne produsenten leverer ventiler av ypperste kvalitet og tilbyr bransjen den beste garanti på sine produkter. Da Clayton-ventilen ble utviklet, satte den en ny industriell standard.»

– «Vi vet vi må være tålmodige», sier Anders Moen som er ansatt for å lede den nye satsingen til J.S.Cock. «Målet er å bygge oss opp til å bli en sentral aktør i dette segmentet. Nå jobber vi med å finne gode samarbeidspartnere og lære oss hvordan hele leveranseprosessen fungerer i denne bransjen.» Som referansene viser er ikke J.S.Cock helt ukjent med VA-sektoren. Så langt er det levert produkter til en rekke anlegg, og selskapet har svært god kompetanse fra prosjekter med ventiler, instrumentering og pumper til andre industrielle sektorer.

– «Kunnskap og kompetanse fra leveranser til andre bransjer som offshore og industri er grunnlaget for satsingen mot VA», sier Cock og Moen. Selskapet har høy kompetanse innen alle aktuelle produktområder og oppfølging av krevende kunder. «Et fortrinn J.S.Cock har vært bevisst på å utvikle», sier daglig leder, «er å være leveringsdyktig. For det første har vi lagerhold som møter behovet hos kundene. Og for det andre har vi tilstedeværelse, slik at vi raskt kan følge opp sluttbrukerne. Vi vil tilby VA-bransjen de samme raske leveranser som vi gjør til andre sektorer.»

Utvikler portefølje og organisasjon

Det er arbeidet målrettet for å bli en solid partner i VA-bransjen. For det første er produktporteføljen systematisk utvidet for å dekke bransjens behov. Et godt eksempel er samarbeidet med ovennevnte ventilprodusent CLA-VAL, en internasjonalt anerkjent produsent hvis satsingsområder er blant annet vann- og avløpssektoren. CLA-VAL har fulgt digitaliseringstrenden og er ledende innen elektronisk kontroll og overvåking av ventiler.

For det andre videreutvikles organisasjonen for å kunne møte kravene VA-bransjen stiller. Moen er utdannet elektroingeniør med bred erfaring fra prosjektledelse innen industri. Han har blant annet vært ansvarlig for planlegging av store terminaler for drivstoffdistribusjon. I tillegg kommer et viktig organisatorisk grep med integreringen av selskapet Inline Prosess. Denne anerkjente aktøren innen instrumentering leverte en rekke løsninger til VA-bransjen før den ble kjøpt opp av J.S.Cock i 2015. De ansatte fra tidligere Inline Prosess har blitt en viktig del av satsingen mot VA-sektoren.

Optimaliserer hele verdikjeden

– «Mye av arbeidet i fremtiden vil bestå i å finne de riktige samarbeidspartnere», forteller Moen. «Internt er vi nå godt organisert for å møte behovene, da vi har erfaring med store leveranser fra andre industrisektorer og har vist at vi er et meget kompetent og erfarent selskap. Videre har vi en produktportefølje som dekker VA-bransjen. Men skal vi bli en partner som leverer mer enn bare produkter, må vi ha gode samarbeidspartnere som vi kan vokse og lære sammen med. Læringskurven er bratt, men vi ser at målsettingene våre er realistiske. Vi skal bli i stand til å levere større prosjekter og sammen med partnere bli en totalleverandør». Det gjelder også installasjonsarbeidet (for eksempel elektroinstallasjon) som J.S.Cock ikke har intern kompetanse til. – «Dersom kunden ikke har en foretrukket kontrollsystemleverandør, samarbeider vi med en anerkjent produsent», forteller Cock.

– «Vi ønsker å bli en naturlig del av VA-bransjen. I tillegg til å videreutvikle produktporteføljen og inngå partnerskap, ser vi at utvikling av kontaktnett er viktig», sier Moen. «Vi ser verdien i organisasjonen VVP, VA og VVS produsentene.» Medlemmer i denne organisasjonen er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS-materiell.

 

engineering-design 200.jpgCla Val 200.jpgjsc-oslo 200.jpg

Produkter & Tjenester                 Les mer om CLA-VAL                     Mer om J.S.Cock AS

 

Cobot imperitek crop

Etablerer norsk robot senter

Målsettingen er å etablere et felles forum for robotselskaper

All statistikk viser at norsk industri er på bunnen i Norden når det gjelder å ta i bruk roboter i industrien. Sverige og Danmark er blant de ti mest robot-tette industriland i verden. Det må tas tak for å øke bruken av roboter i norsk industri. Norsk Cobot Senter har tatt et eget initiativ for å øke forståelsen og bruken av roboter i industrien.

les mer...
ABB IBM sikkerhet crop

ABB og IBM styrker datasikkerhet for industriell drift

Angrep på industri- og produksjonsanlegg økt med over 2000 prosent siden 2018

ABBs prosesskontrollsystemer kan kobles direkte til IBMs sikkerhetsplattform for å oppdage digitale trusler. ABB og IBM inngår et samarbeid fokusert på kobling av datasikkerhet og operativ teknologi (OT). Som et første resultat av dette samarbeidet har ABB utviklet en ny tjeneste, OT Security Event Monitoring Service.

les mer...
Rittal plastkapsling AX_crop

AX kapslinger: nå også klar til utendørs bruk

Tavlemontører ser fordelene allerede fra starten

Rittal har fullført AX-serien med kompakte kapslinger med sine nyutviklede plastkapslinger. Produsenten tilbyr nå det beste fra to verdener: fordelene med avansert teknologi kombinert med fordelene med et ekstremt robust materiale. AX-plastkapslingen beskytter de elektriske komponentene selv i veldig tøffe omgivelser, for eksempel utendørs.

les mer...
Norgren PH_AL_Excelon Plus crop

Excelon® Plus Serie 82 - unike luftbehandlingsenheter fra Norgren

Robust og enkel å installere

Norgren Excelon® Plus 82 er et modulært filter, regulator, smøreapparat (FRL) som er velegnet til de fleste industrielle applikasjoner. 1/4" og 3/8" ISO G samt NPT porter. Excelon® Plus 82 er utviklet med sikkerhet i høysetet og leverer høy ytelse i et kompakt og lett design. Introduksjonen av Excelon® Plus 82-serien gjør Excelon® Plus FRL-porteføljen fra Norgren komplett.

les mer...