Krohne OPTIFLUX 4300 C crop

Testprosedyren dekker bend, skruing og halvblinde flenser.

OPTIFLUX for null rettstrekk installasjon

KROHNE Instrumentations OPTIFLUX x300 elektromagnetisk mengdemåler er nå godkjent for installasjon med 0D rettstrekk på innløpsside og 0D rettstrekk på utløpsside med en måleusikkerhet bedre enn 1%.

I 2009 ble WATERFLUX lansert som første elektromagnetiske mengdemåler egnet for 0D/0D installasjon i drikkevannsapplikasjoner. På den tiden var dette en revolusjonerende introduksjon som ble meget godt mottatt i markedet. Ti år senere har markedet begynt å akseptere dette som den nye standarden og kundene etterspør andre typer av lining og ingen innsnevring av måleseksjon.

Av denne grunn har vi undersøkt muligheten for å få OPTIFLUX-serien godkjent for 0D/0D installasjon og utført forskjellige tester for å vurdere ytelsen til OPTIFLUX-sensorer med forstyrrelser ved 0D rettstrekk på innløpssiden. Selv om ikke nøyaktighetsgraden til WATERFLUX ble nådd, presterte OPTIFLUX over forventningene. Etter ytterligere undersøkelse i samsvar med OIML R49|2013 har National Metrology Institute justert strømningsprofilklassifiseringen til 0D/0D for MID- og OIML-sertifikatet for OPTIFLUX med nøyaktighetsklasse 1 (1% ved permanent mengde). OIML-testprosedyren dekker bend, skruing og halvblinde flenser.

Med disse resultatene har vi en veldig sterk 0D/0D portefølje. For drikkevannsapplikasjoner DN25 ... 600/1 "... 24" og standard trykklasser kan vi tilby WATERFLUX for høyest ytelse i bransjen. For andre applikasjoner der 0D/0D er påkrevd, kan vi tilby OPTIFLUX-sensorer med alle kjente alternativer innen lininger, dimensjoner og trykklasser helt opp til DN1800.

OPTIFLUX er en flowmåler med full boring

  • Tilgjengelig for alle miljøer; Ex områder, nedgravd, nedsenket og til alle industriområder
  • Lininger i polypropylen og hardgummi for drikkevannsertifisering
  • Væskejording utført med ringer, elektrode eller VR (virtuell referanse)
  • OIML-nøyaktighetsklasse 1 og 2 og MID MI-001
  • Optiflux har vært på markedet i over 25 år med utmerket historie vedrørende holdbarhet / pålitelighet / stabilitet
KUKA DeviceConnect crop

KUKAs programvare løfter robotene inn i fremtiden

Gir mulighet for å analysere og oppnå fordeler som redusert energibruk

For å oppnå industri 4.0 fullt ut må produksjonsutstyr være tilkoblet og distribuere data. Og det må skje mer eller mindre sømløst mens produksjonen er i gang. Denne store mengden data utgjør grunnlaget for preventivt vedlikehold, maskinlæring og prosessoptimering.

les mer...
Kilter robot crop

Sikrer styring av ugress-robot

Kvantesprang for robotisering i landbruket

Leica Geosystems HxGN SmartNet styrer Kilter-roboten som nå settes inn for å redusere sprøytemidler og bekjempe ugress. Etter ti års utvikling er roboten fra Langhus klar for sin første virkelige sesong. Den settes i arbeid på persillerotåkeren til André Hasle i Rygge.

les mer...
Eaton effektbryter crop

Eaton lanserer sin mest avanserte effektbryter til nå

Passer inn i moderne energidistribusjonssystemer.

Den digitale effektbryteren NZM kombinerer IoT-teknologi, sikkerhet, forutsigbart vedlikehold og lavt energiforbruk. Bygg- og anleggsbransjen står for rundt 40 prosent av alle klimagassutslipp globalt, og ifølge Forskningsrådet står energibruk i bygninger for omtrent en tredjedel av all energibruk i Norge.

les mer...
Trend sikkerhet crop

Trend Micro tilbyr unik endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

Setter en ny milepæl for sikker endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

I Trend Micros rapport som oppsummerer 2020, kommer det frem at den tilkoblede industrien – Industri 4.0 – har vært et primært mål for cyberkriminelle. Løsepengevirus har spredt seg i et hurtig tempo og har vært svært utfordrende å håndtere. Det gjør det enda viktigere nå enn noensinne å sikre disse spesielle og ikke helt ukompliserte miljøene.

les mer...