Linden, Fabian

Vil jobbe sammen for å skape et sikkert miljø der PLS-miljø

Omron innleder samarbeid med Cisco om innovasjon innen produksjon

Omron og Cisco Systems G.K har blitt enige om å integrere Ciscos ledende nettverks- og sikkerhetsteknologi i Omrons programmerbare logiske styringer (PLS-er), som er konstruert for pålitelighet un playlist_add der ekstreme forhold i produksjonsanlegg.

Gjennom dette samarbeidet vil de to selskapene øke sikkerheten i dagens stadig mer intelligente produksjonsanlegg med IoT, samtidig som de hjelper produsenter å oppnå trygg produksjon.

IoT blir stadig mer utbredt, og det forventes at antallet tilkoblede enheter når 50 milliarder innen 2020. Dessuten arbeider produsenter over hele kloden med å styrke sin globale konkurranseevne og selskapsverdi gjennom å forbedre produksjonsmulighetene sine ytterligere. Industrien jobber også med å gjøre produksjonsanlegg intelligente gjennom aktiv bruk av digitale teknologier. Samtidig står produksjonsanlegg overfor mer alvorlige trusler enn noensinne, noe rapporter om avbrutt produksjon på grunn av løsepengevirus og annen skadelig programvare tydelig viser.

Dernest krever kunder og markedet høyere kvalitets- og sikkerhetsnivåer gjennom strengere regulering av næringsmidler og farmasøytiske produkter, i tillegg til sporbarhet for å sikre kvaliteten til enkeltkomponenter i elektronikkbransjen. Produsenter står overfor betydelige utfordringer når det gjelder fortsatt forbedring av produksjonsteknologiene sine, samtidig som de må håndtere de ovennevnte problemstillingene og oppfylle sitt samfunnsansvar.

Omron og Cisco vil jobbe sammen for å skape et sikkert miljø der PLS-er, som kjernekomponenter for automasjon, gir sikkerhetsautentisering for tre diskrete elementer, nemlig mennesker i produksjonsanlegg, utstyr koblet til maskiner og produksjonslinjer, samt data som utveksles. Ved å integrere Ciscos globalt velprøvde nettverks- og sikkerhetsteknologi med Omrons kontrollerteknologi, som kombinerer kontroll og informasjon, vil selskapene bidra til fremskritt innen produksjon ved å tilrettelegge for trygg bruk av IoT i produksjonsanlegg.

Før dette teknologiske partnerskapet ble dannet, utviklet Omron NJ-serien av kontrollere for maskinautomasjon – flaggskipet innen PLS-er – som leveres med OPC UA-serveren som standard, og som følger den globale sikkerhetsstandarden for kommunikasjon. De nye PLS-ene gir sikker datakommunikasjon med programvare og enheter som støtter OPC UA.

Ved å kombinere Omrons PLS-er med Ciscos nettverks- og sikkerhetsteknologi gjennom dette teknologiske samarbeidet vil selskapene i tillegg utvide omfanget av løsninger for autentisering av mennesker og utstyr.

Angående sikkerhetsautentisering av mennesker, utstyr og data med PLS-er

Autentisering av mennesker (brukere):

  • PLS-er vil bare godkjenne brukertilgang og tildele sikker ekstern tilgang (VPN) til autoriserte brukere, og vil gi sikker overvåkning av PLS-er og maskiner i produksjonsanlegg.

Autentisering av utstyr:

  • PLS-er vil registrere utstyrstilkoblinger, blokkere tilgang for uautorisert utstyr og gi varsler i sanntid.

Autentisering av data:

  • PLS-er vil kryptere kommunikasjonsdata og sikre at data overføres riktig. De vil også oppdage og registrere uautorisert tilgang og sikkerhetstrusler gjennom overvåkning og visualisering av datadetaljer i nettverket.
Eplan bep1910443 crop

Kontrollskapteknologi hos HPS ved hjelp av Eplan Cogineer

Neste trinn: Papirløs produksjon med EPLAN eView

Elektrisk planlegging: Automatisering sparer tid - også for spesialbestilte produkter. Kontrollskap-produsenter som automatiserer planleggingsprosessene sine, får fordel av kortere prosjekttider og høyere kvalitet. Sekundære prosesser, som utforming av dokumentasjon kan også forenkles. Men hvor mye tid kan lagres i løpet av en hel prosess?

les mer...
Corvus nett crop

Helautomatisert grønn produksjon

I alt er det åtte produksjonsceller, 13 roboter og 10 AIV

Corvus Energy har produsert batterier til maritim industri i Canada i flere år. Med Hydro som eier ble det stilt spørsmål om det var mulig å helautomatisere produksjonen. Sammen med SINTEF gjennomførte Hydro en studie og resultatet ser vi nå på Nesttun utenfor Bergen.

les mer...
AMNYTT 04 2020 kollasj crop

AMNYTT 04 2020 er distribuert

AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring.

les mer...
Autic måler crop

Informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller energirapporter

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN, forhandles av Autic AS, (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

les mer...